Prófétai Áhítat, 2017. október 24.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyeld meg, hogy felgyorsul az események időzítése. Némelyek számára ez azt is jelenti majd, ahogyan megnyilvánulnak azok a dolgok, amiket már egy ideje vártatok, hogy megláthassátok. Egyfajta izgatottságot fogtok átélni és már számítani fogtok arra, amit megtenni készülök, mondja az Úr. Ki fogom jelenteni azokat, amik mindeddig el voltak rejtve a szemeitek és az értelmetek elől. Apostolok cselekedetei 26:16 De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni.

Prófétai Áhítat, 2017. október 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 23.

A TROMBITA, BILL BURNS:

A gyermekeim vagytok. Szeretlek titeket, és veletek leszek. Minden megpróbáltatás közben veletek leszek. Az a vágyam, hogy arra a helyre vigyelek el titeket a Szent Szellemben, ahol meg tudjátok valósítani az átmenetet a természetesből a természetfelettibe. Az a vágyam, hogy a természetfelettiben járjatok. Mert Én nagy, hatalmas és csodálatos dolgokat fogok tenni. De ha nem jársz Velem, akkor nem fogod látni, és nem fogod tudni megkapni. Határozd el, hogy meg fogsz látni mindent, amit Én mutatok neked, és hogy meg fogsz érteni mindent, amire megkértelek.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt szeretném, hogy azon dolgozz, hogy javíts minden helyzeten és állapoton, amihez közöd van. Tedd jobbá a dolgokat, mint amilyenek előzőleg voltak — nemcsak magadért, hanem mindenkiért, aki a környezetedben van. Tedd meg, amit tudsz, hogy a földi helyedet jobb állapotban hagyd majd itt, mint ahogy találtad, mondja az Úr. Én bölcsességet adok neked. 1 Péter 3:11 Forduljon el a gonosztól, és cselekedje a jót; keresse a békességet, és kövesse azt.

Prófétai Áhítat, 2017. október 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Maradj nyugodt, és tartsd az ellenőrzésed alatt az érzelmi reakcióidat! Lehetőségek fognak adódni arra, hogy helytelenül reagálj, de ha őrzöd magadban a szellemi odafigyelést és önuralmat, akkor sértetlenül megúszod ezeket a helyzeteket. Ez egy próba is lesz, amelyből kiderül, hogy személyes sértésnek veszed-e a dolgokat és elutasításnak éled-e meg ezeket. Ehelyett azt kell tenned, hogy gyorsan megbocsátasz, elfogadod a szeretetemet, és továbblépsz. Hadd vezesselek el a biztonság helyére Énbennem, mondja az Úr. 2 Péter 1:5-7 éppen ezért, minden igyekezettel azon legyetek, hogy bőségesen adjatok a hitetekhez erényt, az erényhez pedig ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz pedig kitartást, a kitartáshoz pedig az Isten tiszteletét, az Isten tiszteletéhez pedig testvériességet, a testvériességhez pedig szeretetet.

Prófétai Áhítat, 2017. október 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 21.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Azt mondom nektek, Én népem, hogy igaz beszéd az, hogy Bennem éltek, Bennem mozogtok, és alapvetően Bennem léteztek. Arra biztatlak benneteket, hogy folytassátok a Bennem élt életeteket, és engedjétek, hogy a Tőlem kapott élet növekedjen. Gyertek elő értelemmel, mert rendkívüli kegyelmet fogok adni, hogy meglássátok és meghalljátok, amit cselekszem. A világ helyreállításért kiált, Én pedig bebocsátom a teremtett világot ennek a sorsának a teljességébe, és dicsőséges szabadulást hozok mindannak, amit teremtettem. Használjatok ki minden lehetőséget a helyreállításra — ahogy a dicsőségem rajtatok nyugszik. Ennek a helyreállításnak a dicsőségében pedig meglátjátok, ahogy előjönnek a változások, mondja az Úr.

Prófétai Áhítat, 2017. október 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne örülj, amikor az látod, hogy az ellenségeid elbuknak vagy kudarcot vallanak. A kudarcuk egyáltalán nem igazolja a te álláspontodat. Amikor boldogan látod, hogy valakinek nehézségei vannak, akkor bosszúvágyó vagy. Azt szeretném, hogy szívből bocsáss meg minden egyes embernek, aki szembeszállt veled vagy bántott téged, mondja az Úr. Csak akkor fogok felkelni, hogy megvédjelek és igazoljalak téged. Zsidó levél 10:30 Mert ismerjük Őt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az Ő népét.

Kétszeres megtérülés a másokért munkálkodóknak!

Lana Vawser kép

„Ti, akik hűségesen, a mások életében végbemenő áttörésen munkálkodtok, mindez kétszeresen tér majd vissza hozzátok!!!” Lana Vawser

Úgy éreztem, hogy ez olyanoknak szól, akik már régóta állomásoznak a „várakozás szárnyai” alatt, azoknak, akiket keserű csalódás ért, akik próbákkal, zűrzavarral, ellenségeskedéssel és sötétséggel kénytelenek szembenézni, mialatt várakoznak.

Hallottam, hogy az Úr azt mondja, hogy „a „FELGYORSULÁS SZELE fog megcsapni benneteket a VÁRAKOZÁS SZÁRNYAI alatt”

Erősen éreztem, hogy az Úr szíve megesik azokon, akik már jó ideje várakoznak, és azzal a mélységes sötétséggel küzdenek, amely az Úr nekik szóló prófétikus szavát és ígéretét próbálja beárnyékolni. Sokakat megfigyeltem, hogy továbbra is hűségesen munkálkodnak a mások életében végbemenő áttörésen; mély fájdalom, csalódás és ellenségeskedés közepette, ami a nekik szóló ígéret felé vezető úton éri őket.

KÉTSZERESEN TÉR MAJD VISSZA HOZZÁTOK!

Hallottam, hogy az Úr azt mondja: „Ti, akik hűségesen, a mások életében végbemenő áttörésen munkálkodtok, mindez KÉTSZERESEN tér majd vissza hozzátok!!!!”

Láttam csodás pálfordulásokat. Láttam olyan csodákat, melyek egyik napról a másikra estek meg. Láttam, ahogy az áttörés felgyorsul. Láttam, hogy Isten JUTALMA száll azokra, akik hűségesek. Isten több áldást fog kiárasztani rátok mint azt valaha el tudnátok képzelni, csodálatos lesz.

HATALMASABB LESZ ANNÁL, MINT AMIT EL TUDTOK KÉPZELNI!

Hallottam, hogy az Úr azt mondja: „Hatalmasabb lesz annál, mint amit el tudtok képzelni. Nagyobb lesz annál, mint amire számítotok. Ha a fájdalom és bánat dacára tovább vetitek a magokat másokba, akkor majd dupla annyi jutalmat fogtok learatni, mint amennyit kértetek.”

„Eljött az IDEJE annak, hogy MEGÉRKEZZEN az, amit az Úr ÍGÉRT nektek! Eljött az IDEJE annak, hogy MEGÉRKEZZEN az, amit az Úr ÍGÉRT nektek!!!! Nem fogtok csalódni. Az Úr nem feledkezik meg rólatok. Az Úr nem néz át rajtatok. A felgyorsulás SZELÉN fogtok felemelkedni ott, a várakozás szárnyai alatt. A szívemben van egy hely, ahol azok a beteljesült ígéreteim vannak, amiket majd meg fogtok látni; ott megpillanthatjátok majd hűségem MAGASRA EMELT lobogóját!”

MEGPRÓBÁLTATÁS MEGPRÓBÁLTATÁS HÁTÁN, VIHAR VIHAR UTÁN

„Sokan tapasztaltatok megpróbáltatást megpróbáltatás hátán, vihart vihar után, a szívetek mégsem pártolt el Tőlem. Hűségesek maradtatok Hozzám. Dicsőítve emeltétek magasba a kezeiteket. Egyre csak másokkal törődtetek, hűségesek maradtatok ahhoz, amit kértem tőletek; és ez megindította a szívemet. Megindította a szívemet az, hogy IGENT mondtatok, és engedelmesek maradtatok. Most a ti szíveteket fogja megindítani az, amikor megpillantjátok azt az ASZTALT, MELYET MEGTERÍTETTEM NEKTEK. Nem csak a szívetek kívánságai és a nektek szóló ígéreteim fognak beteljesedni, hanem még annál is TÖBB, mint amit kértetek Tőlem. Mindazt, amivel az ellenség eredetileg ártani kívánt nektek, a javatokra fordítom, és meglátjátok majd az Én sorsfordításom GYÜMÖLCSÉT. Be fogom bizonyítani, hogy mindentudó, mindenható Isten vagyok, és be foglak avatni benneteket a terveimbe, és megteszem mindazt, amire csakis Én vagyok képes. Itt az ideje, hogy a nektek tett ígéretem beteljesedjen! Meg fogom jutalmazni a hűségeteket, amivel az áttörésbe vetettetek fáradhatatlanul; be fogtok lépni a BŐSÉGES ARATÁS TELJESSÉGÉBE.”

JÓEL 2,21

Hallottam, hogy az Úr Jóel 2,21 ígéretét adta: „Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert nagy dolgokat vitt véghez az ÚR!”

Jóel 2. fejezetében sáskák lepték el a földet, ám az Úr megfordította a dolgot, és HELYREÁLLÍTOTTA a helyzetet.

Úgy éreztem, hogy az Úr a Jóel 2,21-et rendeli fölétek, akik hűségesek vagytok, és eljött az idő arra, hogy ÖRVENDEZZETEK, mivel kétszeres áldásban fogtok részesülni „NAGY DOLGOKAT VITT VÉGHEZ AZ ÚR”.

Eljött a ti időtök! A dolgok jóra fognak fordulni!

Eredeti cikk: https://www.lanavawser.com/2017/10/15/faithful-ones-as-you-have-sowed-into-others-breakthrough-double-is-now-coming-to-you/

Fordította: Lazányi Gabriella
A magyar változat a Glory Team Hungary weboldalán jelent meg.