Kiemelt

Ingyenes tantárgy kipróbálási lehetőség az új Bibliaiskolán

Ingyenes próba modult hirdetett meg a Bölcsesség Bibliaiskola.

Az új Bibliaiskolára elindultak a jelentkezések, ahol azon érdeklődők, akik még nem döntötték el, hogy beiratkoznak-e, lehetőséget kapnak a betekintésre az iskola képzésébe és működésébe.

A próba hallgatói státusz az első modul alatt él, és befizetés nélkül vehető igénybe.

A jelentkezési határidő 2022. 10. 09.

Aki úgy dönt az első modul végén, hogy folytatni akarja a tanulmányokat a BBI-n – akár a részben helyszíni oktatással, akár teljes mértékben online formában – annak továbbra is elérhető marad az egyéni hallgatói felülete a Bölcsesség Bibliaiskola webhelyén.

További információk a jelentkezésről és a képzésről a bolcsessegbibliaiskola.com oldalon olvashatók.

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 28.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 28.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Állj ellen annak a kísértésnek, hogy előrevetíts a jövőbe. Maradj a jelenben, és tedd meg a tőled telhetőt annak érdekében, hogy türelmed legyen egyszerre csak egy napot megélni. Máskülönben egy hamis háttértörténetet fogsz kialakítani. Fókuszálj arra, hogy minden napot a Velem való kapcsolatban élj, és a Szellem vezessen. Legyél igaz ember. Zsoltárok 84:5 Boldog az az ember, akit te segítesz, akinek szíve zarándokútra készül.

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 27.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 27.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Ez a nap egy fordulópont, amikor már nem leszel többé a körülményeid áldozata. Hatalmadban áll legyőzni a lelked ellenségét és felülkerekedni rajta. Találd meg a belső erő helyét, és kelj fel a múlt holt hamvaiból. Újítsd meg magad a hit és a remény erejében. Legyél eltökélt abban, hogy eléred a célt. 1Korinthus 9:26-27 Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Úgy küzdök, mint az ökölvívó, aki pontosan eltalálja ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmezem és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből.

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 26.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 26.

A TROMBITA, BILL BURNS

Győzelemben tudsz élni, de bele kell adnod magadat. Ez alatt azt értem, hogy ellene kell állnod a sátán kísértő támadásainak. Ha így teszel, a győzelem el fog jönni. A győzelem szabadságot terem. Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Nyugodj le, és végezd minden dolgodat szépen módszeresen. Jusson eszedbe a régi mondás, hogy lassan járj, tovább érsz. Az elmúlt időszak tele volt megpróbáltatásokkal, de te könnyen felül tudsz kerekedni, ha nyugodt maradsz és körültekintően haladsz előre. Ne vállalj többet, mint amennyit hatékonyan tudsz kezelni. Zsoltárok 34:15 Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet és kövesd.

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 25.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 25.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Kelj fel az utadban álló akadályok leküzdésére. Megadtam neked az erőt és a bátorságot, hogy le tudd győzni az ellenséget, és hogy győzelemben járj. Erős vagy Bennem és az Én hatalmas erőmben, mondja az Úr. Ne legyél hajlandó elcsüggedni, sem a vereséget elfogadni. Te egy hatalmas harcos vagy, harci felszerelésben. Efézus 6:12-18 Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igazlelkűséggel, öltsétek fel az igazság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel és a Szellem kardját, amely az Isten beszéde. Minden alkalommal minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a Szellem által. Ebben legyetek éberek minden állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért.

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 24.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 24.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Szánj rá időt, hogy kiértékeld a sebezhető pontjaidat. Változtasd meg, amit szükséges megváltoztatni ahhoz, hogy biztonságban és védve maradj. Erősítsd meg az elhatározásodat, hogy végigmész az aktuális kihívásokon. Lehet, hogy nem könnyű, viszont szükséges. Legyél észnél és gondold át, hogy mi lesz a legjobb, amit most sorban egymás után megtehetsz. Ha kétségesnek tűnik valami, kérj bölcsességet. Jakab 1:5 Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni! Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad.

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 23.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Menj tovább előre, még akkor is, amikor fizikai vagy érzelmi akadályok állnak előtted. Ne ülj le, és ne add fel! Még mindig egy életerős emberi lény vagy, és sokkal többre vagy képes, mint gondolnád. Kelj fel a bensődben, hogy megtaláld az erő és a reménység helyét. Amikor kemény lesz a helyzet, akkor a kemény emberek beindulnak. 2Krónika 15:7 Ti azonban legyetek erősek, és kezetek ne lankadjon, mert munkátoknak meglesz a jutalma!

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 22.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

A munkafolyamatod egyes területein kiigazításokat kell végrehajtani. Megadom a szükséges bölcsességet, hogy olyan változtatásokat tegyél, amelyeknek az eredménye nagyobb tisztánlátás, megértés és biztonság lesz. Emlékezz rá, hogy te az Én védelmem alatt vagy, és Én még a legbonyolultabb útvesztőn is végigvezetlek, mondja az Úr. 5Mózes 31:8 Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 21.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Szánd oda magad, hogy érzékeny leszel a Szellemem mozgására. Ehhez ki kell zárnod a kárhoztatás, szorongás és aggódás gondolatait. Emelkedj a világi dolgok fölé, hogy a Szent Szellemben élj és járj. Ez kezdetben tudatos erőfeszítést fog igényelni, de hamarosan életmód lesz belőle. Galata 5:24-25 Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. Ha a Szellem által élünk, a Szellem szerint is járjunk.

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 20.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Olyan dolgok az életedben, amelyek homályosnak látszottak eddig, most már elkezdenek kitisztulni. Olyan lesz, mintha kilépnél a sűrű sötétségből a nappal fényes világosságába. Tisztánlátást hozok arra, ami eddig ködös volt, és megadom, hogy átláss a zűrzavaron és megragadd a kijelentést. Lukács 1:78-79 Istenünk nagy irgalmasságából! Ezért meg fog látogatni minket a Napfelkelte a magasságból, hogy világosság ragyogjon azokra, akik a halál árnyékában, sötétben ülnek, és a békesség útjára vezessen bennünket.

Prófétai Áhítat, 2023. 03. 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 03. 19.

A TROMBITA, BILL BURNS

Te Hozzám tartozol, és Én felkészítettelek, hogy képes legyél győzelemben élni. Viszont neked el is kell döntened, hogy győzelemben fogsz élni. El kell döntened, hogy megharcolod a hit nemes harcát. Úgy alkottalak meg, hogy olyan legyél, aki hit által legyőzi a viszontagságokat. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Egy olyan időszakban vagy, amikor a szíved talaját készíted elő a nagyobb szellemi kinyilatkoztatás befogadására. Ezt az igazságot a magadévá kell tenned. Fogadd be a szíved jó földjébe azt, hogy az majd gyökeret fog verni, fel fog nőni és termést fog hozni. Zsoltárok 1:1-3 Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz.