Prófétai Áhítat, 2022. 09. 28.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 28.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Állj az igazság szilárd talaján minden helyzetben, és nem azon, amit te akarsz, hogy igaz legyen, hanem azon, ami tényleg igaz. A világ tele van hazugokkal és olyanokkal, akik kitágítják és eltorzítják az igazságot, hogy a saját önző vágyaikat elégítsék ki. Az Én szívem azokkal van, akik őszinte lelkek, akik egy pillanatra sem engednek a perverziónak és a romlottságnak. Galata 5:1 Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni!

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 27.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 27.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Egy vadonatúj nap van ma. Kezdj tiszta lappal, és kezdj újat! Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a múltad diktálja a jövődet. Helyezkedj úgy, hogy korlátok nélkül élj és mozogj a Szellemben. Megszabadultál. Ne hagyd, hogy a múltad kísértsen vagy visszafogjon. Haladj előre azzal a könnyedséggel, amit ez a mostani időszak kínál neked! 2Korinthus 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 25.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 25.

A TROMBITA, BILL BURNS

Örvendezzetek, Isten népe! A Kürtzengés Ünnepe van, egy olyan idő, amikor beszélni fogok hozzátok. Az Én szavam hatalmának az ideje ez. Ez most a ti áldásotok idejévé válik. Ez az a szellemi időszak, amit arra választottam ki, hogy még áthatóbb módon mutassam meg a jelenlétemet. Ezért tegyétek a hátatok mögé a múltat, és készüljetek fel erre az új időszakra. 2Péter 1:19-21 És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirrad a nappal, és hajnalcsillag kel fel a szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írásban egy prófécia sem származik saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem Isten szent emberei a Szent Szellemtől indíttatva szóltak.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Amikor úgy látszik, hogy a dolgok már nem működnek vagy nem megfelelően töltik be a szükségletedet, akkor korrigálni kell valamit. Egy olyan idő van, amikor átpozicionálás történik veled, azért, hogy a legnagyobb mértékben ki tudd használni az új időszak előnyeit. Ne ess pánikba, hogyha elkerülhetetlen lesz a változás. Ez nagyban hasonlít majd ahhoz, amikor a szemednek alkalmazkodnia kell a sötétség után a fényhez, és így majd újra kezdesz tisztán látni, mondja az Úr. 1Korinthus 4:5 Azért ne mondjatok ítéletet senkiről idő előtt, vagyis mielőtt az Úr eljön! Várjátok meg őt! Majd ő derít fényt arra, amit ma még a sötétség takar el a szemünk elől. Napvilágra hozza még a szív legrejtettebb szándékait is! Akkor majd Istentől kapja meg mindenki az őt megillető dicséretet.

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 24.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 24.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Haladj a változás áramlatával. Lehet, hogy először kényelmetlenül érzed magad benne, de hozzá fogsz szokni a változásokhoz, és az életed részei lesznek egy másik szinten. Minél inkább a szellemi dolgok felé fordítod a szívedet a természetes dolgok helyett, annál jobb lesz neked. Tartsd rendben a prioritásaidat. Zsoltárok 84:5-7 Boldog, aki tőled kapja erejét, akinek ösvényeid vannak a szívében! Ha a könnyek völgyén mennek is át, a források völgyévé változtatják, s áldást hoznak nekik az őszi esők. Erejük egyre növekszik, amíg elérkeznek a Sion hegyére, s Isten elé jutnak.

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 23.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Azt akarom, hogy lépj hátra egyet, és nézd meg a nagyobb összképet. Noha csodálatos a részletek megfigyelése, lemaradhatsz az átfogóbb megértésről, ami ahhoz szükséges, hogy pontosan tudd kiértékelni az adott helyzetet. Szánj időt arra, hogy korrekciókat végezz abban, ahogyan látod a dolgokat, hogy tisztábban lásd a szándékot és a célt. Zsoltárok 14:2 Az Örökkévaló letekint a Mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e közöttük értelmes, Istent kereső.

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 22.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Az aggódásoddal nem jutottál semmire. Olyan dolgok miatt főtt a fejed és rettegtél, amiket nem is értesz. Ebben hol van a hit? Kelj fel és gyere ki ebből a főzőedényből, és tudj róla, hogy Én megadom neked a szükséges bölcsességet és útmutatást, amikor szükséged van rá. Helyezkedj el a Szellemem áramlatában, és lazíts. Nyugodtan Rám támaszkodhatsz. Filippi 4:6-7 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 22.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

A gonosz hatalma káoszt és pusztítást okoz. Hozzátok szólok, Én népem, hogy keljetek fel a pusztító körforgások vajúdásaiból, amelyek gyötrelemben és szenvedésben tartanak benneteket. Álljatok ellen az igazságtalanságnak! Ti már ismeritek a különbséget a jó és a gonosz között. Válasszátok a jót a szívetekben, és valósítsátok is meg jósággal a viselkedésetekben és a cselekedeteitekben, mondja az Úr. A szellemben élt életetek múlik ezen a döntésen. Jakab 4:7-8 Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 22.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Figyeld az áttörés kezdetét! Olyan lesz, mint a gátszakadás, egyik szivárgás a másik után indul be, mígnem az akadályok eltűnnek, és a növekedés és a stabilitás új lehetőségei már valósággá válnak. Maradj reményteljes, és ne add fel! A te napod már közeleg. Máté 7:7-8 Kitartóan kérjétek, és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót! Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót.

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 19.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Folytasd az erőfeszítéseidet, hogy átnyomulj ezeken a nehéz időkön. Ne add fel. Én minden részletében ismerem az életedet és a szívedet, és veled vagyok. Szilárdítsd meg magadat a reménységben, és tartsd meg a hitet. Te győzelemre vagy rendelve. Ami most van, az is el fog múlni. 2Korinthus 2:14 De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.

Prófétai Áhítat, 2022. 09. 18.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 09. 18.

A TROMBITA, BILL BURNS

Folyamatosan koncentrálj. A változás szelei fújnak, valóban. Emlékezz az Igémre a 2Korinthus 1:20-ban: “Mert Istennek valamennyi ígérete őbenne lett igenné és őbenne lett Ámenné az Isten dicsőségére miáltalunk.” Ámen; úgy legyen! Az ámened által legyen a tiéd. Ezért bízz Bennem a problémáiddal kapcsolatban. Támaszkodj Rám, hogy Én beteljesítem az Én igémet a te érdekedben. Zsoltárok 18:2 Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Szabadulj ki azokból a dolgokból, amik eddig fogva tartottak és rabszolaságban tartottak. Itt az ideje, hogy azokkal a problémákkal foglalkozz, amelyek visszatartottak téged és hátráltatták azt a képességedet, hogy mindazzá legyél, amire elhívtalak, és hogy megvalósítsd mindazt, amit eléd helyeztem. Vizsgáld meg az életedet, hogy tisztán lásd, hol kell harcolnod a szabadságodért, mondja az Úr. Legyél bátor! János 8:36 Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.