Prófétai Áhítat, 2017. december 27.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. december 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

A népem életében végzett munkám néha titokzatosnak tűnik. De ha bölcsességet kérsz, őszinte vágyakozással a megismerés iránt, akkor kijelentem neked a céljaimat, úgy, hogy meg is tudd érteni azokat. Tartsd szem előtt, hogy Én azt akarom, hogy kutasd az igazságot, mintha kincsek után kutatnál. Ehhez viszont késznek kell lenned mélyre ásni, mondja az Úr. Zsoltárok 51:6 Istenem, azt kívánod, hogy lelkem legbelső része is igaz legyen, taníts hát a szívem mélyén bölcsességre!

Prófétai Áhítat, 2017. december 26.

Prófétai Áhítat

Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com

2017. december 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Látomásban láttam egy óriási ajtót, ami elkezdett kinyílni. A beszűrődő világosság először csak egy vékony fénysugár volt, de ahogy folyamatosan tovább nyílt az ajtó, fenségesen ragyogó lett, sőt, már vakító fény lett belőle. És meghallottam, ahogy az Úr ezt mondta: “Egy ajtót nyitok meg számodra, ami egyre nagyobb világosságot fog nyújtani. Az általa feltáruló bölcsesség és életcél olyan lesz, amilyet eddig még nem láttál. A világosságban járás kijelentéssel kezdődik, ami a belső munkálkodás következménye.” Ézsaiás 2:5 …jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!

Prófétai Áhítat, 2017. december 25.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. december 25.

A TROMBITA, BILL BURNS

Azt szeretném, hogy szabad legyél a nyugtalanságtól és az aggodalomtól. Keljen föl a hit, hogy mindent le tudj győzni, ami ebben az időszakban ellened támad. Én veled vagyok és erővel ruházlak fel. A Szellemem azért lett elküldve hozzád, hogy képessé tegyen arra, hogy a hit helyzetéből tudj reagálni, hogy így minden átvegyél, amit neked készítettem ebben az időszakban és az ezt követő években. Gyere, és legyél eggyé Velem, mondja a Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Legyél résen, hogy az életed több, különböző eleme is a helyére kerüljön, és helyesen fogod tenni, ha meg is valósítod a változtatásokat abban, amire nézve megfigyelést végeztél. Van olyan időpont és olyan időszak, amikor minden összhangba kerül a rád vonatkozó akaratommal és szándékaimmal, mondja az Úr. Ez az idő pontosan most áll előtted. Ne veszítsd el a reményedet! Prédikátor 3:17b mert ideje van minden dolognak és minden tettnek.

Prófétai Áhítat, 2017. december 24.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. december 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

A reflektálás ideje van. Gondolkodj el, és figyeld meg, hol vagy most. Most, az elmélkedés idején, mélyebbre fogsz kerülni az Én rád szabott terveimben és céljaimban, és ez fel fogja tárni előtted, hol kerültél le az útvonalról. Tisztábban fogod látni magadat a Velem való kapcsolatod tekintetében, valamint azt is, hogy milyen szinten van benned odaszántság arra, hogy felépítsd a királyságomat a te földi helyeden. Most olyan döntéseket hozhatsz, amelyeknek hosszútávú következményeik lesznek, mondja az Úr. Példabeszédek 27:19 Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.

Prófétai Áhítat, 2017. december 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. december 23.

A TROMBITA, BILL BURNS

Figyeld az időszak hangját, és megtalálod a jelenlétemet. Keress Engem, és ismerd el, hogy nagyszerűbb és hatalmasabb módon vagyok veled, mint eddig valaha. Figyelj, hogy meghalld a hangomat! A hallás időszaka van. Figyelj és hallj, és akkor meg fogod tudni, mit cselekszem. Soha nem szabad elfelejtened, hogy Én mindig veled vagyok. Nagyobb belátással fogsz rendelkezni a jelenlétemmel kapcsolatban, mint valaha, mondja az Úr.

Prófétai Áhítat, 2017. december 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. december 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Őrizd a személyes és a szellemi stabilitásodat, és értsd jól a helyreigazítást, amikor abban részesülsz. Tudnod kell, mi a különbség a megítélés és a kárhoztatás között. Amikor megítéllek, az nem a kárhoztatás céljából történik, hanem azért, hogy utat készítsek a megtérésnek és a lelked megerősödésének, mondja az Úr. Szilárdítsd meg magadat az igazságban. Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

Prófétai Áhítat, 2017. december 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. december 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

A változás szelei fújnak. Azt akarom, hogy ne csak a vezetésemre legyetek érzékenyek, hanem a tökéletes időzítésre is. Az csak egy dolog, hogy tudjátok, mit kell tennetek, de hogy mikor kell tenni, az már teljesen más kérdés. Nyugodjatok meg abban a bizonyosságban, hogy Én megadom azt is, hogy mit, és azt is, hogy mikor. Legyetek rugalmasak, és álljatok készenlétben, mondja az Úr. János 10:27 „Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.”

Prófétai Áhítat, 2017. december 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. december 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Akik elismernek Engem és Velem járnak, azok számára olyan utat készítek, amit követni tudnak. Ne féljetek, hogy lemaradnátok arról, amit az életetekben cselekszem. Én igazán a ti oldalatokon állok, és nem ellenetek vagyok. Ti vagytok az Én saját, különleges kincseim. Fogadjátok el ezt a szellemi valóságot, és ne kételkedjetek az irántatok való szeretetemben, mondja az Úr. Példabeszédek 3:5-6 Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.

Prófétai Áhítat, 2017. december 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. december 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Egy olyan idő van, amikor nehezebb fenntartani a szellemi fókuszt, ezért erőfeszítést és határozottságot fog igényelni az, hogy a pályán maradj. Tartsd rendezetten a prioritásaidat, még a magukkal húzó körülmények közepette is. Sok minden fogja igényelni, sőt, követelni a figyelmedet, viszont a Velem való időtöltés mindennél jobban megéri majd, mondja az Úr. Zsoltárok 27:8 Ha ezt mondod: Az én orcámat keressétek! A szívem azt válaszolja néked: A Te orcádat keresem, oh Uram!