Prófétai Áhítat, 2017. október 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Maradj nyugodt, és tartsd az ellenőrzésed alatt az érzelmi reakcióidat! Lehetőségek fognak adódni arra, hogy helytelenül reagálj, de ha őrzöd magadban a szellemi odafigyelést és önuralmat, akkor sértetlenül megúszod ezeket a helyzeteket. Ez egy próba is lesz, amelyből kiderül, hogy személyes sértésnek veszed-e a dolgokat és elutasításnak éled-e meg ezeket. Ehelyett azt kell tenned, hogy gyorsan megbocsátasz, elfogadod a szeretetemet, és továbblépsz. Hadd vezesselek el a biztonság helyére Énbennem, mondja az Úr. 2 Péter 1:5-7 éppen ezért, minden igyekezettel azon legyetek, hogy bőségesen adjatok a hitetekhez erényt, az erényhez pedig ismeretet, az ismerethez pedig önuralmat, az önuralomhoz pedig kitartást, a kitartáshoz pedig az Isten tiszteletét, az Isten tiszteletéhez pedig testvériességet, a testvériességhez pedig szeretetet.

Prófétai Áhítat, 2017. október 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 21.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Azt mondom nektek, Én népem, hogy igaz beszéd az, hogy Bennem éltek, Bennem mozogtok, és alapvetően Bennem léteztek. Arra biztatlak benneteket, hogy folytassátok a Bennem élt életeteket, és engedjétek, hogy a Tőlem kapott élet növekedjen. Gyertek elő értelemmel, mert rendkívüli kegyelmet fogok adni, hogy meglássátok és meghalljátok, amit cselekszem. A világ helyreállításért kiált, Én pedig bebocsátom a teremtett világot ennek a sorsának a teljességébe, és dicsőséges szabadulást hozok mindannak, amit teremtettem. Használjatok ki minden lehetőséget a helyreállításra — ahogy a dicsőségem rajtatok nyugszik. Ennek a helyreállításnak a dicsőségében pedig meglátjátok, ahogy előjönnek a változások, mondja az Úr.

Prófétai Áhítat, 2017. október 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne örülj, amikor az látod, hogy az ellenségeid elbuknak vagy kudarcot vallanak. A kudarcuk egyáltalán nem igazolja a te álláspontodat. Amikor boldogan látod, hogy valakinek nehézségei vannak, akkor bosszúvágyó vagy. Azt szeretném, hogy szívből bocsáss meg minden egyes embernek, aki szembeszállt veled vagy bántott téged, mondja az Úr. Csak akkor fogok felkelni, hogy megvédjelek és igazoljalak téged. Zsidó levél 10:30 Mert ismerjük Őt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az Ő népét.

Kétszeres megtérülés a másokért munkálkodóknak!

Lana Vawser kép

„Ti, akik hűségesen, a mások életében végbemenő áttörésen munkálkodtok, mindez kétszeresen tér majd vissza hozzátok!!!” Lana Vawser

Úgy éreztem, hogy ez olyanoknak szól, akik már régóta állomásoznak a „várakozás szárnyai” alatt, azoknak, akiket keserű csalódás ért, akik próbákkal, zűrzavarral, ellenségeskedéssel és sötétséggel kénytelenek szembenézni, mialatt várakoznak.

Hallottam, hogy az Úr azt mondja, hogy „a „FELGYORSULÁS SZELE fog megcsapni benneteket a VÁRAKOZÁS SZÁRNYAI alatt”

Erősen éreztem, hogy az Úr szíve megesik azokon, akik már jó ideje várakoznak, és azzal a mélységes sötétséggel küzdenek, amely az Úr nekik szóló prófétikus szavát és ígéretét próbálja beárnyékolni. Sokakat megfigyeltem, hogy továbbra is hűségesen munkálkodnak a mások életében végbemenő áttörésen; mély fájdalom, csalódás és ellenségeskedés közepette, ami a nekik szóló ígéret felé vezető úton éri őket.

KÉTSZERESEN TÉR MAJD VISSZA HOZZÁTOK!

Hallottam, hogy az Úr azt mondja: „Ti, akik hűségesen, a mások életében végbemenő áttörésen munkálkodtok, mindez KÉTSZERESEN tér majd vissza hozzátok!!!!”

Láttam csodás pálfordulásokat. Láttam olyan csodákat, melyek egyik napról a másikra estek meg. Láttam, ahogy az áttörés felgyorsul. Láttam, hogy Isten JUTALMA száll azokra, akik hűségesek. Isten több áldást fog kiárasztani rátok mint azt valaha el tudnátok képzelni, csodálatos lesz.

HATALMASABB LESZ ANNÁL, MINT AMIT EL TUDTOK KÉPZELNI!

Hallottam, hogy az Úr azt mondja: „Hatalmasabb lesz annál, mint amit el tudtok képzelni. Nagyobb lesz annál, mint amire számítotok. Ha a fájdalom és bánat dacára tovább vetitek a magokat másokba, akkor majd dupla annyi jutalmat fogtok learatni, mint amennyit kértetek.”

„Eljött az IDEJE annak, hogy MEGÉRKEZZEN az, amit az Úr ÍGÉRT nektek! Eljött az IDEJE annak, hogy MEGÉRKEZZEN az, amit az Úr ÍGÉRT nektek!!!! Nem fogtok csalódni. Az Úr nem feledkezik meg rólatok. Az Úr nem néz át rajtatok. A felgyorsulás SZELÉN fogtok felemelkedni ott, a várakozás szárnyai alatt. A szívemben van egy hely, ahol azok a beteljesült ígéreteim vannak, amiket majd meg fogtok látni; ott megpillanthatjátok majd hűségem MAGASRA EMELT lobogóját!”

MEGPRÓBÁLTATÁS MEGPRÓBÁLTATÁS HÁTÁN, VIHAR VIHAR UTÁN

„Sokan tapasztaltatok megpróbáltatást megpróbáltatás hátán, vihart vihar után, a szívetek mégsem pártolt el Tőlem. Hűségesek maradtatok Hozzám. Dicsőítve emeltétek magasba a kezeiteket. Egyre csak másokkal törődtetek, hűségesek maradtatok ahhoz, amit kértem tőletek; és ez megindította a szívemet. Megindította a szívemet az, hogy IGENT mondtatok, és engedelmesek maradtatok. Most a ti szíveteket fogja megindítani az, amikor megpillantjátok azt az ASZTALT, MELYET MEGTERÍTETTEM NEKTEK. Nem csak a szívetek kívánságai és a nektek szóló ígéreteim fognak beteljesedni, hanem még annál is TÖBB, mint amit kértetek Tőlem. Mindazt, amivel az ellenség eredetileg ártani kívánt nektek, a javatokra fordítom, és meglátjátok majd az Én sorsfordításom GYÜMÖLCSÉT. Be fogom bizonyítani, hogy mindentudó, mindenható Isten vagyok, és be foglak avatni benneteket a terveimbe, és megteszem mindazt, amire csakis Én vagyok képes. Itt az ideje, hogy a nektek tett ígéretem beteljesedjen! Meg fogom jutalmazni a hűségeteket, amivel az áttörésbe vetettetek fáradhatatlanul; be fogtok lépni a BŐSÉGES ARATÁS TELJESSÉGÉBE.”

JÓEL 2,21

Hallottam, hogy az Úr Jóel 2,21 ígéretét adta: „Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert nagy dolgokat vitt véghez az ÚR!”

Jóel 2. fejezetében sáskák lepték el a földet, ám az Úr megfordította a dolgot, és HELYREÁLLÍTOTTA a helyzetet.

Úgy éreztem, hogy az Úr a Jóel 2,21-et rendeli fölétek, akik hűségesek vagytok, és eljött az idő arra, hogy ÖRVENDEZZETEK, mivel kétszeres áldásban fogtok részesülni „NAGY DOLGOKAT VITT VÉGHEZ AZ ÚR”.

Eljött a ti időtök! A dolgok jóra fognak fordulni!

Eredeti cikk: https://www.lanavawser.com/2017/10/15/faithful-ones-as-you-have-sowed-into-others-breakthrough-double-is-now-coming-to-you/

Fordította: Lazányi Gabriella
A magyar változat a Glory Team Hungary weboldalán jelent meg.

Prófétai Áhítat, 2017. október 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2017. október 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Emelkedj fel a sötétség és a kétségbeesés helyeiről, hogy meglásd az Én királyságom csodálatosságát, mondja az Úr. Határozd el, hogy megemlékezel a jó dolgokról — azokról, amik reményt és örömet hoznak. Jó dolog hálásnak lenni azokért, amiket kaptál, és nem a kihívások és megpróbáltatások miatt siránkozni, amelyekkel az életed során szembesülsz. Kolossé 3:15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.

Asztal az ellenségeid előtt!

Dana Jarvis

Dana Jarvis

“Asztalt terítesz nékem az ellenségeim előtt!”

Gondolj bele, milyen ígéretet tesz itt az Atya! Egy dicsőséges asztalt fog teríteni neked. Ahogy az asztalhoz ülsz, az ellenségeidet a helyszín külső peremére ülteti, hogy végignézzék az egészet! Látják, ahogy az Úr odakísér téged a kizárólag neked foglalt helyre. Végignézik, ahogy megtöltöd a lelkedet mindazokkal a jó dolgokkal, amiket Isten félretett neked. Biztosak voltak benne, hogy te kudarcot fogsz vallani, ők pedig kárörvendve fognak fölötted állni.

Te mégis itt ülsz az Úr asztalánál, aki etet téged és rád önti az ő vígasságának és örömének az olaját. Az ellenségeidnek két csoportja fogja látni ezt az eseményt. Az egyik az ördög és hordája lesz, a másik pedig azokból áll majd, akik engedték, hogy az ellenség eszközként használja őket ellened.

Ahogy ott ülsz ennél az asztalnál, látom, ahogy Jézus odahajol, hogy ezeket a szavakat a füledbe súgja: “Nem kell aggódnod egyik ellenséged miatt sem. Rosszat terveztek ellened. Nem fognak tudni semmi rosszat végrehajtani. Magasan föléjük lett felemelve a fejed! Ülj itt, és kóstolgasd az irgalmasságomat!”

Kihirdetem, hogy egy természetfeletti békesség árad rád most. Isten éppen az asztalodat teríti, ezért látod azt, hogy mindenfelől felbukkannak az ellenségeid. Kihirdetem, hogy a trónszékről most Isten kegyelme rád árad. Akik cserbenhagytak téged, hazudtak és pletykálkodtak rólad, ott lesznek és látni fogják ezt a lakomát. Akik azt hitték, hogy soha nem leszel sikeres, végig fogják nézni! Jézussal együtt ülve ennél az ünnepi asztalnál, ez az a hely, ahol te leszel.

Még a legrosszabb helyzetben is fuss Isten szövetségi ígéretéhez, és állj rá! Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert a te Atyád már teríti neked az asztalt, ahol jól fogsz lakni az Ő szeretetével, kegyelmével és irgalmával.

Élhetnénk egy prófétikus életet! (Videó)

Ismét közzétett HUNShark76 YouTube csatornája egy videót Dombó Zsolt pásztortól, aki a szeptember 23-ai dátum elmúlta után is megosztja velünk értékes gondolatait arról, hogy hogyan érdemes viszonyulni az olyan üzenetekhez, videókhoz, amelyek a vég, az elragadtatás elközeledtét harangozzák be. Azt mondja, érdemes megvizsgálni, mit váltanak ki bennünk az ilyen videók. Elmondja, hogy személyesen őbenne mi játszódott le, amikor elgondolkodott ezen, és hogyan tudta a hasznára fordítani ezt a Szent Szellem által.

Mint sokan láttátok, Dombó Zsolt szeptember 23-a előtt is készített egy videóüzenetet, amelyet szintén a HUNShark76 YouTube csatornán lehetett megtalálni, illetve itt, a Prófétai Naplóban is látható volt egy véleménycikk keretén belül.

Dombó Zsolt akkor azt mondta, hogy több egyszerű szempont miatt is nyilvánvaló számára, hogy nem szeptember 23-án jön el az Úr, illetve az elragadtatás – ahogy valóban nem így lett – többek között azért, mert az egyház, a menyasszony még egyáltalán nincs kész. Most pedig arról beszél, hogy az ilyen figyelemfelkeltő dolgok arra ösztönözhetnének, hogy a rendelkezésünkre álló (talán rövid) időt jobban odafigyelve éljük, gondoljunk arra, hogy “élhetnék egy prófétikus életet … hogy a környezetem meglássa azt, hogy van Istennek szeretete, van világosság.”

Érdemes megszívlelni a szavait. Az új, kb. 9 perces videót itt megtekinthetitek: