A felmenetel – egy természetfeletti eszköz

Katie Souza a lélek gyógyulásával és ennek természetfeletti hátterével és jelentőségével kapcsolatos tanításairól és erőteljes szolgálatáról ismert, nem utolsósorban a börtönmisszió keretén belül végzett szolgálatáról is. (Ő maga is bűnözőként volt börtönben korábban, ott ismerte meg Jézus Krisztust, és ahogy kezdett kijelentéseket kapni a lelki gyógyulással kapcsolatban, ott kezdte megírni első könyvét is.) Emellett konferenciákon szolgál és tréningeket tart. A szolgálatának a weboldalán, a blogján egy-egy hosszabb tanítássorozatot szokott rendszeresen közzétenni. Az aktuális sorozata a felmenetelről, vagy mondhatni szellemi “felemelkedésről” szól, a tőle megszokott lendületes, könnyen érthető stílusban. Most itt, a Prófétai Naplóban olvashatjátok magyarul is a tanítás első leckéjét. (Terveim szerint több részt is le fogok fordítani.)
Országh György, szerkesztő
– – –
Ajánlások (többek között Patricia King és Doug Addison részéről) Katie Souza szolgálatához:

Katie Souza-t sok éve ismerem, a lélek gyógyulásáról szóló tanítása Isten Igéjében megalapozott, és rendkívül nagy szükség van rá. Ezek a kijelentések valódi világosságot jelentenek a sérült, traumatizált világ számára!
Patricia King, XP Ministries

Az a munka, amit Katie végez a börtönökben a tanításai és könyvei által, nagy áldást jelentenek a bebörtönzött emberek között Isten népe számára, valamint a családok számára, akiknek az életét ezek a kijelentések sokféleképpen megérintették már!
Randy DeMain, Kingdom Revelation Ministries

Katie-nek fantasztikus módon ég a szívében az a cél, hogy az emberek élete minden téren átformálódjon! Ebből adódóan mély kijelentésekről tanít, amelyek feloldják a blokkokat, hogy az emberek Isten összes ígéretét átvehessék. Számítsatok áttörésekre, gyógyulásra és csodákra!
Janie DuVall, Janie DuVall Ministries

Katie Souza nagyon eleven kijelentésekkel, valamint a legjobb eszközökkel szolgál, hosszú ideje tartó megfigyeléseim szerint. Olyan eszközök ezek, amelyek szabaddá tudnak tenni! Személyesen én is kaptam már segítséget tőle, hogy megszabaduljak az ellenség titokban működő terveitől!
Doug Addison, InLight Connection

Katie Souza
A felmenetel – egy természetfeletti eszköz

Katie Souza

1. lecke

A következő 8 hét során egy olyan természetfeletti eszközről fogok tanítani, amit minden nap alkalmazok, és ami felgyorsította a személyes életemet és a szolgálatomat is. Lehetővé tette számunkra, hogy gyorsan jussunk el áttörésre és bizonyos dolgok megértésére. Ezáltal az eszköz által olyan ellátásban, gyógyulásban és szabadulásban szoktunk részesülni, amire egyébként nem lenne lehetőségünk. Ez nem más, mint a mennyei szférákba való felmenetel természetfeletti eszköze.

Először azt fogjuk megtanulni, hogyan emelkedjünk fel a mennyekbe, hogy lehozzuk a földre mindazt, ami ott vár ránk. A szentírás azt mondja nekünk, hogy mennyei állapolgárok vagyunk.

“A mi igazi hazánk azonban a Menny, s mennyei polgárjogunk van. Szabadítónkat, az Úr Jézus Krisztust is a Mennyből várjuk: onnan fog visszajönni.” Filippi 3:20 (EFO)

Az “állampolgár” azt jelenti, hogy valaki egy adott helynek a lakója. Olyan személy, aki minden kiváltsággal és előjoggal bír, ami ahhoz a helyhez kötődik. A mi hazánk a menny. Itt csak látogatóban vagyunk. Mi van a mennyben? Minden! Minden, ami a bővelkedő életedhez kell, a mennyei szférákban van. Bölcsesség és értelem a problémák megoldásához, gyógyulás, amire oly nagy szükséged van, szabadulás a démoni elnyomás alól, ellátás saját magad, a szolgálatod, a vállalkozásod és a családod számára – minden ellátás, amire valaha szükséged lesz, ott található a mennyei szférákban. És ami még ennél is fontosabb, Isten békessége és jelenléte is ott van a mennyben. Törvényes jogunk van ahhoz, hogy birtokba vegyük mindazokat a dolgokat, ha bármikor akarjuk vagy szükségünk van rá, az állampolgárságunk miatt.

A felmenetel az egyik módja annak, hogy lehozzuk a mennyből ezeket a dolgokat a földre. A felmenetel azt jelenti, hogy “felmászni, felmenni, alacsonyabb szintről magasabb szintre lépni”. Azt is jelenti, hogy “a forráshoz menni”. A te forrásod a mennyben van. Amikor megtanulod, hogyan tudsz felmászni, felmenni, fellépni erről az alacsonyabb szintről a menny magasabb szintjére, akkor képes leszel megragadni azokat a dolgokat, amelyekre szükséged van, és lehozni azokat a földre.

Az a szféra, amelyben élünk, járunk, amit most is érintünk, valójában alacsonyabb rendű a menny láthatatlan szférájához képest. “…a világmindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő.” Zsidó levél 11:3 (EFO) A mi otthonunk a mennyben van, és ott van a forrásunk. Ezért meg kell tanulnunk, hogyan menjünk fel oda, hogy lehozzuk a cuccainkat!

Az Efézus 2:6 elmondja, hogy Isten Kriszussal együtt feltámasztott bennünket, és Vele együtt ültetett bennünket a mennyei szférákban. Az a szó, hogy “ültetett”, múlt időben szerepel ebben az igeversben. Vagyis már ott vagy! Nem kell megvárnod, hogy fizikailag meghalj és átkerülj a dicsőségbe, ahhoz, hogy a mennybe mehess; már most a mennyei szférákba vagy ültetve Krisztussal együtt. Az a szó, hogy “ültetve” valójában azt a jelentést hordozza, hogy jogod van belépni erre a helyre. Az a munka, amit Jézus elvégzett a kereszten, törvényes jogot biztosít számunkra, hogy belépési engedélyünk legyen az örök hazánkba … a mennyekbe.

A tested és a lelked itt, a földön él, működik, dolgozik. Isten Szelleme az élet lehelete benned, ami életben tartja azt az agyagedényt, amelyben élsz. Az örökkévaló szférában viszont a múlt, a jelen, a jövő, az idő és a tér mind egyben van. A Mennyben bárhol ott lehetsz egy szempillantás alatt, és a térnek nincs határa. Mivel a mennyben nincs idő és nincs távolság, ez azt jelenti, hogy a szellemi embered benned is tud működni, de ezzel egyidejűleg a mennyen belül is tud!

Jákób megtapasztalta a megnyílt Mennyet. “Jákób tehát útnak indult Beérsebából Hárán felé. Mikor beesteledett, keresett egy helyet, ahol eltöltheti az éjszakát. Lefeküdt, a feje alá tett egy követ, és elaludt. Ekkor álmot látott: egy hosszú lépcsőt, amely a földről egészen a mennybe vezetett. A lépcsőn Isten angyalai jártak föl és alá. A lépcső mellett maga az Örökkévaló állt, és ezt mondta neki: „Én vagyok az Örökkévaló, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Neked és leszármazottjaidnak adom a földet, amelyen fekszel. Leszármazottjaid olyan sokan lesznek, mint a homokszemek a földön, és elterjednek nyugatra, keletre, északra és délre. Meg fogom áldani a föld minden nemzetségét általad és leszármazottjaid által. Lásd meg, én veled vagyok, megőrizlek, és gondodat viselem akárhová mész, és visszahozlak erre a földre. Soha el nem hagylak, és mindazt beteljesítem, amit neked mondtam!” 1Mózes 28:12-15 (EFO)

Jákób meglátta, ahogy megnyílik a menny, és egy lépcső ereszkedett le a menny és a föld között. A lépcső tetején Isten elmondta a Jákóbnak tett ígéteit. Az angyalok felmentek és lementek ezen a lépcsőn. Figyeld meg az angyali meglátogatás sorrendjét: az angyalok először felmentek, utána pedig lementek. Azt gondolhatnánk, hogy fordítva kellene lennie, de a Zsidó levél 1:14-ben a következőt olvassuk az angyalokról (KSZE): “Avagy nem szolgáló szellemek-e mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget?” A Zsoltárok 103. azt mondja, hogy az angyalok Isten hangjára hallgatnak. Vagyis, azok az angyalok, akik már akkor itt voltak a földön, hogy Jákóbnak szolgáljanak, azt tették, amit az angyalok mindig is tesznek: az Úr hangjára hallgattak. Amint meghallották, hogy Isten ezeket az ígéreteket elkezdte kimondani Jákóbra, felmentek a lépcsőn a mennybe, hogy megfogjanak mindent, ami ezeknek az ígéreteknek a megvalósulásához kell, majd vissza lejöttek a földre, hogy átadják Jákóbnak. Ez a felmenetel, mint eszköz, neked van szánva, hogy ezzel felgyorsított ütemben valósuljanak meg Isten ígéretei az életedben. Amikor tehát Isten mond egy ígéretet, azonnal fel tudsz menni a mennyekbe, meg tudod fogni, ami annak az ígéretnek a megvalósulásához kell, le tudod hozni ide, a földre, és fel tudod szabadítani az életedben.

A János 1:51-ben Jézus Nátánáellel beszélget, és a következőt mondja: „Igazán mondom nektek: meglátjátok majd a megnyílt Mennyet, és Isten angyalait, amint fel- és leszállnak az Emberfiára.” (EFO) Itt is ezt a sorrendet látjuk: az angyalok először felszállnak, majd leszállnak. Amikor Jézus a földön járt, neki is voltak angyalai, akik szolgáltak neki. A Márk 1:13-ban olvasható Jézus 40 napos böjtje a pusztában, ahol folyamatosan ellátták Őt az angyalok.

Amikor Jézus a halálára készült a Getsemáné kertjében, a Lukács 22 azt mondja, hogy az angyalok odamentek és megerősítették Őt. A mennyben ott található minden, amire szükségünk van, hogy bármilyen földi problémánk megoldódjon. Az angyalok fel tudnak menni a mennybe az érdekünkben. Vajon az emberek is megtehetik ugyanezt? Az, hogy egy angyal felmegy, egy dolog, de teljesen más dolog az, ha egy ember teszi meg. A jövő héten részletesebben fogunk beszélni erről!

– – – – –
Forrás: https://www.expectedendministries.org/supernatural-tool-ascending/
Fordítás: Országh György

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: