Prófétai üzenet novemberre: A kitörés ereje jön; Erő van a könnyeidben!

Írta: Doug Addison

blog-banner_MPW_Nov2017

Készüljetek fel az eddigi időszakból való kitörésre, hogy átkerüljetek valami teljesen újba! Az Úr most összegyűjti azokat, akik nehéz időket éltek meg, illetve az előfutárokat is – azokat, akik pontosan erre az időre voltak félretéve.

„Mégis összegyűjtelek, Jákób népe, biztosan egybegyűjtelek! Izráel maradékát mindenestül összegyűjtöm én! Összeterelem őket, mint juhokat a karámba, mint nyájamat a legelőn. Zajongva nyüzsög majd a sokaság: az emberek nyája. Előttük megy föl, aki utat tör, követi a nyáj tolongva, s kitódulnak a kapun a szabadba. Királyuk megy a nyáj előtt, élükön maga az Örökkévaló.” Mikeás 2:12-13 EFO

Egy új hang fog felhangozni; az egybegyülekezés közben hallható “zajongás” feltöri a kapukat, a korlátaitok pedig lehullanak rólatok. Egy “kitörési” erő és kenet jön, az Úr pedig egy új kaput készül megnyitni szellemben, novemberi kezdettel. Akik úgy érezték eddig, hogy börtönben vannak vagy vissza vannak tartva, hirtelen a börtönből való kitörés élményét fogják átélni.

Változást hozó könnyek
Egy jelentős fordulat van jelen az atmoszférában, ami jót fog hozni. Sokan vannak, akik azért kiáltottak az utóbbi időkben, hogy változás, igazságszolgáltatás, gyógyulás és megkönnyebbülés jöjjön az egész világon tapasztalható küzdelmek után.

Nehéz időszak volt ez, az Úr pedig most fordít egyet a szellemi atmoszférán az imáitok és a könnyeitek következményeképpen.

Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nincsenek-é számon tartva könyvedben?
Zsoltárok 56:8 KSZE

Az Úr nem felejtette el a könnyeiteket, és minden imádságotok rögzítve van egy könyvben a Mennyben. Ezeket a könyveket most egyeztetik, és ez fogja elhozni azokat a változásokat, amelyekért mindeddig kiáltottunk mindannyian.

Jézus is sírt
Aki az Ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani Őt a halálból, és meghallgattatott az Ő istenfélelméért. Zsidó levél 5:7 KSZE

A Lázár elveszítése miatt síró emberek könnyei Jézust is könnyekre fakasztották, és végül feltámasztotta a halálból a barátját. A könnyek meg tudják változtatni a szellemi atmoszférát, és döbbenetes csodákat tudnak kiváltani.

Jézus azért, amint látta, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók is, megrendült szellemében és igen megindult. … Könnyekre fakadt Jézus.
János 11:33,35

Isten nagyobb erővel keni fel most a könnyeinket. A korábbi időszakban patakokban folyhattak a könnyeink, mégsem láttunk eredményeket. Ez most megváltozik, és a könnyhullatás helyett aratás lesz most már az életünkben. Ez meg fogja nyitni a mennyet, és el fogja hozni Isten kenetét, amelynek a hatására csodák fognak előtörni az életetekben.

Az áldás kiáradása
Mennyire meggazdagodnak azok, akik az Úrban találják erejüket; a szívükben vannak a szentség útjai! Még akkor is, amikor az ösvényeik a könnyek sötét völgyén vezetnek át, mélyre ásnak, hogy kellemes vizet találjanak, ahol mások csak fájdalomra lelnek. Az áldás patakját adja nekik, amit megtöltött a kiáradó eső. Zsoltárok 84:5-6 (az angol TPT Bibliafordítás alapján)

Most jövünk ki a könnyek sötét völgyének az időszakából, amit Isten arra használ, hogy az áldás patakját hozza el. Figyeljétek, ahogy a szentség útja meg fog nyílni előttetek! Az Úr erőssé fog tenni, hogy legyőzhessétek azokat a dolgokat, amelyek korábban visszafogtak benneteket.

Hirtelen új erő lesz bennetek, amivel legyőzitek azt, ami eddig titeket győzött le. Az Úrral való mélyebb bensőséges kapcsolat fog felszabadulni, ami lehetővé teszi, hogy még hatalmasabb módon tapasztaljátok meg a szeretetet.

Legyetek alázatosak és térjetek meg
Látjuk, hogy kiárad Isten igazságszolgáltatása és ítélete, amely a Yom Kippurt követi. Isten olyan dolgokat tár fel, amelyeket az emberek másokkal tettek. A mennyei könyveket egyeztetik az igazságtalanságok miatt, és akik becstelenek voltak, vagy rosszul bántak az emberekkel, azokat elszámoltatják.

Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Lukács 12:3 MBT

Ezért látunk olyan dolgokat, mint például a Harvey Weinstein botrány, illetve más igazságtalanságok lelepleződését (ugyanez Magyarországon is pont az utóbbi időkben indult el sorozatosan – a fordító megjegyzése). Annak az ideje van, amikor alázatosnak kell lennünk, és meg kell térnünk, bármi rossz dolog van az életünkben, mielőtt ítélkezve beszélnénk másokról.

A következő néhány hónap során becstelen tetteket fognak leleplezni mindenhol. Isten egy új szintre hív bennünket, ami becsületességet követel meg tőlünk. Figyeljetek oda, hogy mindenképpen térjetek meg és hozzatok mindent Jézus Vére alá, és akkor jól fognak alakulni a dolgaitok.

Felhívás a Szellemben való egységre
Mindenben alázatosságot, szelídséget és hosszútűrést tanúsítsatok, egymást szeretettel elviseljétek, és abban serénykedjetek, hogy békességben egybekötve a Szellem egységét megőrizzétek.
Efézus 4:2-3 CSIA

A szellemi atmoszféra megváltoztatásához muszáj lesz elengednünk az egymással való ellenkezést és vitákat. Nagyon fontos, hogy egyek legyünk Szellemben. A viszályok megbontják az egységet, ami lehetővé teszi az ellenség számára, hogy ránk támadjon. Az a ház, ami meghasonlik önmagával, nem fog megmaradni (Márk 3:25). Tegyetek meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy helyreállítsátok a békesség kötelékét és az egymás iránti szeretetet.

Isten békességszerzőket emel fel, akiket azért küld, hogy gyógyulást hozzanak a földünkre. Amint ez megtörténik, meg fogjuk látni az időjárás mozzanataiban a változást, az erőszakos cselekmények csökkenését és Isten áldásainak a kiáradását a Földön.

Áldás,

Doug Addison

—————————–
Forrás: DougAddison.com
Fordítás: Országh György

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: