Sokan lépnek be most a nagy megjutalmazás időszakába

Írta: Lana Vawser

Az Úr az utóbbi időben sokat beszélt nekem arról, hogy sokan most lépnek be a “MEGJUTALMAZÁS IDŐSZAKÁBA”.

A Zsidó levél 11:6 ég egy ideje a szívemben:

“Hit nélkül ugyanis nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és abban is, hogy Isten megjutalmazza az őt keresőket.” (EFO)

Az Úr SOKAKAT mutatott nekem Krisztus testében, akik az életük legsötétebb, legnehezebb, legégetőbb időszakait élték meg az elmúlt évben. Sokakat láttam igen mély völgyekben. Sokakat láttam az életük legnehezebb csatáit vívni, arcra borulva, sokakat elkeseredve, sokakat megtörve, sokakat elcsüggedve, de ezalatt a folyamat és megtett út alatt MINDVÉGIG azt láttam, hogy egy HANGOS IGEN VISSZHANGZOTT a szívükből a menny felé. Bármin is mentek keresztül, bármilyen tűzzel kellett szembenézniük, NEM VÁLTOZTATTÁK MEG A JÉZUSNAK MONDOTT IGENÜKET!!!!

Akkor is, amikor a csalódás, a csüggedés, a nehézség és az a kísértés érte őket, hogy feladják, MEGMARADTAK a HIT helyén, még ha csak egy ELSUTTOGOTT IGENNEL is!

Mindezeken áthaladva ezek valóban keresték Őt. Elszántan kutatták Őt és az Ő szívét, a nehézség ellenére is. Rátaláltak a negyedik férfiúra a tűzben, de SOKAKRA most az vár, hogy egy tejesen új szinten találkoznak Jézussal és Isten szívével. Készüljetek fel a MÉG TÖBBRE! Készüljetek fel, hogy még mélyebben meg fogjátok ismerni Őt és az Ő szívét, mint ahogy valaha álmodtatok erről.

Hallottam, ahogy az Úr azt mondta, hogy az életetekért folytatott harc időszaka véget ért, és ELKEZDŐDÖTT A MEGJUTALMAZÁS IDŐSZAKA!!!!

ARATÁS IDŐ

Az Úr szólt hozzám, hogy azok, akik ezeken a hihetetlenül nehéz időkön mentek át ebben az évben, és belépnek a megjutalmazásuk időszakába, és nem adták fel, azok a Galata 6:9-be mennek be:

“Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek! Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk!” (EFO)

Ezt hallottam az Úrtól…

“Sokan a nehéz és fárasztó időkben folyamatosan jó magokat ültettek, MOST PEDIG elközelgett számukra a LEARATÁS időszaka. Itt az ideje a CSODÁLATOS ARATÁSNAK!”

Láttam, ahogy az összes IGEN felment az Úrhoz Isten népének a szívéből és szájából, azáltal, amiken keresztülmentek, és most az Isten IGEN válaszának a MEGNYILVÁNULÁSA esett rájuk NAGY SEBESSÉGGEL ebben az időszakban. (2 Korinthus 1:20)

Sokan meg fogják LÁTNI a fizikai szemeikkel azoknak a magoknak a JUTALMÁT, amiket ők ültettek. Egyszer csak HIRTELEN észreveszitek az aratást. Már el is jött hozzátok! Már el is jött hozzátok! Már el is jött hozzátok!

SÁFÁRSÁG

Az Úr azt mutatta nekem, hogy ebben az időszakban Ő figyelte a népe sáfárkodását mindazokkal a dolgokkal, amiket Tőle kaptak SOKFÉLE területen. Azt éreztem Isten szívéből, hogy Ő nagy hangsúlyt helyez ebben az időszakban, minden eddiginél nagyobb hangsúlyt arra, hogy azzal, amit a kezünkbe adott, tisztességesen, tisztasággal és jellemesen sáfárkodjunk. Nem perfekcionizmussal, hanem kiválósággal, az Őfelé irányuló imádattal.

Azt mutatta, hogy SOKAN fognak többet kapni, mint amiről álmodtak, mert amit Tőle kaptak, azzal tisztességesen, hittel, tisztasággal, alázattal és jellemességgel sáfárkodtak.

Még annál is, amit sokan úgy éreznek, hogy csak egy “kicsiny” dolgot hordoztak, az Úr abban is gyönyörködik, most pedig egy nagyobb növekedést hoz.

“Ura pedig azt mondta neki: Jól van, jó és hű szolga, kevesen hű voltál, sokat fogok rád bízni; menj be Urad örömébe.” — Máté 25:21 (EFO)

Közületek sokan lépnek be most egy olyan időszakba, amikor egy nagyobb növekedést fogtok tapasztalni abban, amit az Úr rátok fog bízni. Isten mosolya van rajtatok!!!

Növekedés, jóindulat és sokasodás van nektek adva. Az a jóindulat, amit az Úr rátok bocsát most, az a növekedés, amit Ő ad nektek, nem csak azokon a területeken lesz, ahol jól sáfárkodtatok, hanem készüljetek fel az ÚJ TERÜLETEKRE is.

A nagy megjutalmazás időszaka elérkezett!!!!

Megkönnyebbülés, öröm, békesség és növekedés legyen rajtatok!


Forrás: Lana Vawser Ministries
Fordítás: Országh György