A keresztények talán most is zsúfolásig megtöltik a mennyei bíróságokat

Írta: Doug Addison

blog-banner_courtsofheaven

Volt egy jelentősebb prófétai álmom, amelyben egy angyal beszélt hozzám — megdöbbentő volt, amit láttam és hallottam.

Talán hallottad már a történetemet a közvetítő angyallal való élményemről a Mennyei Bíróságon. Most többet is meg szeretnék osztani abból, amit az angyal mondott, és hogy hogyan alkalmazható ez ma számunkra.

De először hadd beszéljek ennek a hátteréről.

Volt egy évekig tartó problémás ügyem az egyik keresztény kiadóval, mert nem voltak korrektek velem egy könyvszerződés kapcsán. Érdeklődtem másoknál is, akik ugyanebben a helyzetben voltak, és ők akkor már perelték a céget.

Ez eléggé kellemetlen lett volna nekem amiatt, amit Pál apostol ír az 1 Korinthus 6-ban a keresztényekkel való pereskedésről. Tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor muszáj jogi útra lépnünk, de milyen nagyszerű lenne, ha meg tudnánk oldani egymás közt a nézetkülönbségeinket, és így elkerülhetnénk a pereskedést — különösen azért, mert mindannyian hívők vagyunk, és ugyanúgy az Úr munkáját végezzük.

Álom a közvetítő angyalról

Elkezdtem imádkozni ezért, és stratégiát kértem Istentől, hogy mitévő legyek.

Ekkor volt egy prófétai álmom, amelyben a Mennyei Bíróság egyik irodájában ültem. Ebben az álomban egy mediátor angyal közvetítésével tisztáztuk a nézetkülönbségeinket és a helyzetünket a kiadó céggel.

A természetes világban röviddel ezután visszakaptam a szerződésemet, anélkül, hogy felkerestem volna a céget. A Mennyei Bíróságon már hamarabb el volt intézve az ügy.

Amit az angyal mondott nekem
Amikor az álmomban bementem a Mennyei Bíróságra, zsúfolásig tele volt keresztényekkel, akik egymást vádolták. Az angyal ezt mondta nekem: „Kérlek, mondd meg Isten népének, hogy hagyják abba az egymás elleni vádaskodást, ugyanis zsúfolásig megtöltik vele a Mennyei Bíróságot, és mennyei erőforrásokat vonnak el olyan dolgoktól, amelyek igazán fontosak lennének a földön, mint például az ébredés.”

Ez már évekkel ezelőtt volt, mielőtt arról kezdtem prófétai üzeneteket közzétenni, hogy miért kell abbahagynunk a panaszkodást és egymás vádlását. Az ítélkezések bezárják a mennyet felettünk, ami annak a szellemi törvényszerűségnek tudható be, miszerint „amit vet az ember, azt is fogja aratni” (Galata 6:7 KSZE).

A mennyei jogrendszer
Valóban van a Mennyben is jogi rendszer. Ebbe bepillantást nyújt a Jób 1:6-12, ahol Sátán a Mennyei Bíróságra megy engedélyt kérni Jób megkísértésére; vagy a Zakariás 3, ahol Sátán a Mennyei Bíróságon Jósuát, a főpapot vádolja.

További példa erre az, amikor Sátán Jézustól kér engedélyt, hogy próbára tegye Pétert.

„Monda pedig az Úr: Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” Lukács 22:31-32 MBT

Az a görög szó, amit úgy fordítottak, hogy „kikért”, azt jelenti, hogy „követelni a pert”, vagy „kínzásra, illetve büntetésre átadni”. Egy olyan ítéletre utal, amely bűnösnek mondja ki az érintett személyt, vagy szigorú büntetés követelésére.

Sátán arra kérte Jézust, hogy próbára tehesse Pétert, Jézus viszont ezt mondta: „én könyörögtem érted”. Noha Jézus imádkozott Péterért, és megpróbálta felkészíteni, két nehéz hónapon kellett végigmennie.

Előrehaladottabb kijelentés
Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Efézus 6:12 KSZE

Isten az igéjével kapcsolatos új, előrehaladottabb kijelentést és megértést bocsát ki most. A Mennyei Bíróságról szóló üzenetek, amelyek mostanában jönnek elő, friss és új kijelentést hordoznak a Mennyel kapcsolatban.

Ez a valóság megváltoztatta az életemet és azt, ahogyan imádkozom. Régebben úgy mondtam a közbenjáró imákat, mintha éppen háborúba vonultam volna. Ma már a Mennyei Bíróságon küzdök először, és így kevesebb harcom van a Földön.

A mi ellenségeink nem az emberek, hanem azok a démoni hatalmak és erők, amelyek megpróbálnak megosztást okozni közöttünk. Az önmagával meghasonlott ház képtelen megállni. Ezek a meghasonlások olyankor történhetnek, amikor panaszkodunk és egymás ellen imádkozunk, és nem vesszük észre, hogy talán pont ezzel zárjuk be a Mennyet és töltjük meg zsúfolásig a bíróságokat.

Áldás,

Doug Addison


Forrás: DougAddison.com

Fordítás: Országh György