Lana Vawser próféciája 2018-ra

2018 – A CSALÁD, A GYÜMÖLCSÖZÉS ÉS AZ ÚR FÉLELMÉNEK AZ ÉVE

Lana Vawser

LANA 2018 prófécia

Körülbelül 4 hónappal ezelőtt az Úr elkezdett szólni hozzám a 2018-as évvel kapcsolatban. Bepillantást nyújtott számomra a 2018-as évbe, amely „A család, a gyümölcsözés és az Úr félelmének éve” lesz.

Azt éreztem ezalatt a prófétikus kijelentés alatt, hogy amit az Úr cselekedni fog 2018-ban, azzal lehetővé fogja tenni Isten népének és a világnak, hogy le legyenek nyűgözve és meglássák, hogy milyen csodálatos is Ő valójában.

2018 a VÁRATLAN események éve lesz többféle szempontból is, melyek ÁMULATOT fognak kelteni az emberekben és a nemzetekben egyaránt a Királyok Királya, az Uraknak Ura irányában.

Úgy hiszem, ahogy belépünk a 2018-as évbe, úgy az Úr egy mélyebb odaszánást kér tőlünk. A bizalomnak egy mélyebb szintjét, melyben már ezt mondod: „Uram, bármerre is vezessen a Te utad, én mindenestől a Tiéd vagyok. Még ha olyan dolgok történnek is, melyeket nem vártam, akkor is mindent beleadok!”

CSALÁD

Már jó néhány hónappal ezelőtt szólt hozzám az Úr, hogy a 2018-as év a CSALÁD éve lesz majd. Ezért ezt a kijelentést forgattam magamban, és vártam Őt, keresve az Ő akaratát. Azt mutatta számomra, hogy 2018-ban TŰZ fog szállni a CSALÁDOKRA, és ez olyan módon fog megmutatkozni, ahogy azt még sosem tapasztalhattuk.

Megmutatta, ahogy az Ő tüze hullik külön-külön az egyes családokra, és Isten családjára is. Isten tüze pedig azért jön, hogy MEGTISZTÍTSON és LÁNGRA LOBBANTSON. Ez a két meghatározó dolog volt az, melyeket a családokkal és Isten családjával kapcsolatban láttam. Mindeközben azt éreztem, hogy Isten Szelleme azt súgja számomra, hogy 2018 a GYARAPODÁS éve lesz a CSALÁDOKON BELÜL. Ez a gyarapodás nem olyan lesz, mint amit várnál, mert Isten maga fog építkezni a CSALÁDODON BELÜL. A családokon, mint különálló egységeken, és Isten családján belül is. Néhányszor ez a gyarapodás megrázkódtatáson keresztül fog bekövetkezni. Néhányszor ez a gyarapodás helyreállítás által fog eljönni. Néhányszor pedig beteljesedő ígéretek által. Néhányszor ez a gyarapodás a megtisztuláson keresztül jön majd. De MINDAZ, amit Isten tesz a 2018-as évben a családokban és Isten családjában is, az Ő keze munkájának a GYÜMÖLCSE: GYARAPODÁS, MEGHITTSÉG és ÉRETTSÉG lesz.

CSALÁDI EGYSÉGEK

Volt egy látomásom, melyben Jézust láttam, ahogy zászlót bont az egyes családok felett 2018-ban, és a zászlón ez a felirat szerepelt: „AZ ÁLMOK MÁRPEDIG TÉNYLEG VALÓRA VÁLNAK!!!”

Sok családot láttam, akik támadás alatt álltak. Olyan családokat, akik mély völgyeken mentek keresztül, akik megtörtek, akik már régóta várnak Isten ígéreteinek beteljesedésére. Sok családot, akik újra és újra át kellett, hogy éljék azt a körforgást, hogy szembesülniük kellett a megtörtséggel, a fájdalommal, a szívük bánatával, a csalódásokkal, az áttörés és a változás elmaradásával, akik HIRTELEN elérkeznek a fordulóponthoz 2018-ban. Sok-sok régóta várt ígéret és gyógyulás mutatkozik majd meg 2018-ban a családokon belül.

De az Örökkévaló hűséges szeretete öröktől fogva és mindörökké megmarad azokon, akik tisztelik és félik őt, és jósága fiaikon és azok fiain is örökké (Zsoltárok 103:17 EFO)

Isten ereje megmutatkozik majd a családokban 2018-ban, és ennek köszönhetően sokakat fog lenyűgözni és csodálni fogják, ahogy meglátják Istent és az Ő jóságát. Aratás és gyümölcsözés jön a családok életébe 2018-ban úgy, ahogy még soha ezelőtt. Emiatt üldözte az ellenség annyira elszántan az ígéret magvait a családokban. Ezek a magvak fognak most kihajtani, nagy és hosszan tartó gyümölcsöket teremve. 2018 végére sok család – jó értelemben – a felismerhetetlenségig, gyökeresen átformálódik Isten dicsősége és az Ő keze munkája által.

Több család is elveszítette a reménységét a 2017-es támadások kereszttüzében, mivel úgy érezték, hogy már semmi sem fog változni. 2018-ban Isten meg fogja megmutatni az Ő erősségét a helyreállásokban, a gyarapodásban és a gyümölcsözésben, amelyek láthatóvá fognak válni. Sok család számára megszűnik a kiszáradt pusztaság érzése, és az Ő Szellemének az ereje által, amely átváltozást és gyógyulást hoz, a kiszáradt pusztaságok termő szőlőskertekké változnak!

Prófétálok a kiszáradt pusztaságok felett a családokban, hogy 2018-ban ezek a parlagon heverő földek átváltoznak a gyümölcstermés szőlőseivé. Ahol eddig szárazság volt, oda most az Ő Szellemének kiöntetését prófétálom és folyókat a puszta helyekre, Jézus nevében! Isten valami teljesen újat cselekszik a családokon belül. (Ézsaiás 43:19)

ÚJ LÁTÁS ÉS AKCIÓTERVEK A CSALÁDOKBAN

Az Úr azt is mutatta számomra, hogy egy EGYSÉG is keletkezik a családokban 2018-ban, és azt súgta, hogy „2018-ban a családokon belül egység kovácsolódik a látásban”.

Láttam egy „fedélzetre szállást” ebben a mennyei látomásban, amely CSAPATKÉNT történik. Ahol az ellenség a támadásaival megpróbált szétválasztást szítani, és csak egy vagy két családtag állt ki a látás mellett és hordozta a látást, akik hittel imádkoztak azért, hogy a többi családtag is a fedélzetre szálljon, ott az láttam, hogy a Szent Szellem gyorsan és mélyen elvégez egy munkát, és ennek következtében hirtelen az egész családi egység együtt fut az Úrtól kapott látással.

Láttam, ahogy a Szent Szellem új látásokat és terveket ad egységesen, EGÉSZ családok számára. Láttam, ahogy a Szent Szellem külön-külön is ugyanazokat a látásokat és terveket adja a családtagok számára. A családokban „ugyanazokat az álmokat” látják majd, „ugyanazokat a megtapasztalásokat” élik majd át az Úrral, ami megerősíti a látásaikat, és a Szent Szellem kihirdeti felettük, hogy „EGY CSALÁDKÉNT FOGTOK FUTNI”. Láttam erőteljes ébredéseket is a családtagok között, ahogy felismerik a saját ajándékaikat és szerepüket a látásban, és ahogy futni kezdenek abban, amire az Úr hívta el őket. Ahogy ez megtörtént, minden tag a helyére került és működésükkel gyönyörűen beteljesítik azt a gyönyörű képet, melyet Ő alkotott róluk. Láttam egy ÚTTÖRŐ SZELLEMET, amely a CSALÁDI EGYSÉGEKRE fog leszállni a 2018-as évben. Az Úr friss látást és új terveket fog kibocsátani, melyek eszközök lesznek a látásnak azon a területein melyeket a Szent Szellem céloz.

„Sokan vannak, akik többé már nem fogják úgy érezni, hogy egyedül futnak, mert az Én Szellemem erejének munkája a családi egységeken belül az összetartozás és a gyógyulás csodáját fogja elhozni, melynek köszönhetően a családok EGYÜTT  FOGNAK  FUTNI  azzal a látással, melyet megosztok velük.”

Hihetetlen, egészen hihetetlen mennyiségű látás fog érkezni minden CSALÁD számára, ahogy EGYÜTT  FUTNAK. Ez az „együtt futás” egy elkötelezettséget is jelent majd, és modellként fog szolgálni más családok számára is, melyeket ezek a családok tanítani fognak és fel fogják készíteni őket arra, hogyan kell előretörni azzal, amit az Úr szólt hozzájuk, és hogyan kell a Tőle kapott látással futni.

„Azután az Örökkévaló ezt válaszolta: Írd fel egy táblára ezt a látomást, hogy aki olvassa, fusson, és mondja el a többieknek is!” – Habakuk 2:2 (EFO lábj.)

AZ ÍGÉRET GYERMEKEI

Az Úr néhány hónappal ezelőtt szólt hozzám, hogy a 2017-es év végén és a 2018-as év elején több családhoz el fognak érkezni az „ígéret gyermekei”.

Sokaknál be fog teljesülni, amit eddig vártak, amiben eddig hittek is, akik ragaszkodtak ahhoz, amit Isten megígért a számukra. Ez az ígéret valóra fog válni, és ők gyermekáldásban fognak részesülni.

„Az anyaméh gyümölcse jutalom.” Zsoltárok 127:3

Éreztem, ahogy az Úr megmutatta számomra, hogy sokan, akik eddig vártak az ígéret gyermekére/gyermekeire, azok eljutottak oda, hogy már majdnem feladták. Elvesztették a reményüket és már kétségbe is vonták az ígéretet. Őket szeretném megerősíteni, hogy TARTSATOK KI, mert Isten hűsége láthatóvá fog válni. Csodás fordulatok, fogantatások, gyarapodások fognak történni 2017-ben és 2018-ban.

ISTEN CSALÁDJA

Az Úr azt mutatta számomra, hogy a Szent Szellem egy erőteljes mozgása jön el Isten családján belül 2018-ban. Láttam, ahogy az Úr keze átrendez és felráz sok mindent.

Ez a rázkódás már zajlik a Földön, és elkezdődött a Krisztus Testében is. Ez folytatódni fog 2018-ban is. Bátorítani szeretnélek benneteket, hogy ez a rázkódás nem olyasvalami, amitől tartanotok kell. Ez nem azért történik, hogy ártson nektek. Ez a rázkódás erősödni fog, hogy egyesítse, felébressze, és felnőtt korúvá tegye Isten családját.

Az Úr meg fog rázni mindent, ami megrázható. Átrendez, fordulatokat hoz, újjáépít. Ez a megrázás növekedést fog magával hozni. Felnőtt kort, és megerősödést a Krisztus Teste számára, melyre SZÜKSÉG VAN, HOGY KÉPES LEGYEN ELHORDOZNI A KÖZELGŐ ARATÁST!!!

Az Úr rámutatott arra, hogy rengeteg VÁRATLAN dolgot fog tenni 2018-ban. Lehet, hogy ezek teljesen másként fognak megtörténni, mint ahogy eddig gondoltátok vagy várnátok. De újra mondom: Éreztem egyfajta hívást az Úr Szelleme által, hogy BÍZZUNK AZ Ő ÚTJAIBAN!!!!!

„Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő mindeneknek, akik ő benne bíznak.” 2Sámuel 22:31

2018-ban egy NAGY ISTENI ÁTRENDEZÉS ÁLLÍTJA MAJD FEL A SZÍNPADOT AZ ÚJ NAP SZÁMÁRA

Már hosszú ideje prófétálok arról, hogy ez az új nap itt van a nyakunkon: ez az aratás időszaka! Látni fogjuk, ahogy Isten munkálkodik a Földön, általunk eddig még soha nem látott módon. Az Úr pedig késznek akar látni bennünket arra, hogy ennek a közelgő aratásnak a terheit képesek legyünk elhordozni.

Nos, 2018-al kapcsolatban azt mutatta számomra az Úr, hogy egy tűz fog érkezni ISTEN CSALÁDJÁRA. Az Ő tüze hatalmas módon fog jelentkezni, hogy megszenteljen és megtisztítson. Láttam, ahogy ez a tűz jön, felébreszt és szentséget szül a Krisztus Testében. Láttam, ahogy ez a tűz Istentől a „felszín alá” fog égni a „rejtett dolgokig”, és elkezdi azokat felégetni. Megtisztít a tisztátalanságoktól, megtisztít a sértődésektől, eltűnteti a nem megfelelő alapokat és elégeti a kelepcék köteleit. Ő az, aki megráz mindent, aminek meg kell rázkódnia.

„A »még egyszer« pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz.” Zsidókhoz írt levél 12:27-29

Ahogy ez a megrázást és megtisztítást mutatta nekem, NEM olyasvalami volt, amitől tartanunk kellene. Ez DICSŐSÉGES, ez GYÖNYÖRŰSÉGES! Ez MEGTISZTÍT és MEGSZENTEL, mellyel Isten egyúttal egy mélyebb EGYSÉGBE és EGGYÉ TARTOZÁSBA vezet bennünket az Ő családjaként. Ez a felébresztő tűz olyan mélyreható lesz Isten embereiben, hogy egyként állnak testvérnőik és testvéreik mellé az Úrban, és leteszik a sérelmeiket, az irigységet, a versengést, a keserűségeket, a megbocsátatlanságot, a rossz motivációkat, a könyöklést, a kibeszéléseket és a tiszteletlenségeket, együtt kiállva az egymás iránti SZERETETBEN és TISZTELETBEN. Lehet, hogy először még zavarosak lesznek a dolgok, mielőtt javulni fog a helyzet, de az Isten Szelleme egészen mélyen fog munkálkodni, és az Ő emberei „vállt vállnak vetve” állnak majd fel, és Isten hadserege közösen hirdeti, hogy „EGY EMBERKÉNT JÉZUSÉRT!!!” Láttam, ahogy azok a „játékok” melyeket hosszú ideje folytatnak a gyülekezetekben, Isten tüze által semmivé égnek. ISTEN CSALÁDJA pedig EGY EMBERKÉNT kel fel, hogy ragyogjon az Ő szeretete által, egymást tisztelve és egy akaraton haladva tovább TISZTASÁGBAN, FEDDHETETLENSÉGBEN és erős JELLEMMEL.

A legcsodálatosabb és legdicsőségesebb dolog az Ő tüzével kapcsolatban, hogy MINDEN és MINDENKI amit/akit ez megérint, azt MEGJELÖLI az Ő SZERETETE által olyan módon, melyet még sosem tapasztalhatott. Ahogy az Ő szeretetének tüze lehull és megtisztít, megszentel bennünket, – ez a mindent elemésztő tűz az Ő jelenlétében – az egyértelmű megvalósulása és beteljesedése lesz majd a János evangélium 17.-ik részének, Jézus imájának a 17:21-23 versek szerint:

„Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem! Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. Én bennük élek, és te, Atyám énbennem — hogy ők is eljussanak a tökéletes egységre. Ennek láttán majd az egész világ felismeri, hogy te küldtél engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem.”

AZ IDENTITÁS KIJELENTÉSÉNEK A FOKOZÓDÁSA

Az Úr egy mély munkát végez Krisztus Testében az önazonosság területén. Felébreszti az övéit, hogy rájöjjenek arra a csodás valóságra, hogy kik is ők valójában. Az Úr azt mutatta nekem, hogy az identitástudattal kapcsolatos kijelentés még nagyobb mértékben fog fokozódni, amely 2018-ban kirobbanó lesz. Úgy láttam, hogy ez a Galata levél 2:20 igazságából fog fakadni:

„Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, s így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem! Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiába vetett hit által élem, aki ANNYIRA SZERETETT ENGEM, hogy önmagát áldozatul adta értem.”

Jézus nevében azt prófétálom, hogy a 2018-as évben az identitással kapcsolatos kijelentés egyre nagyobb lesz, mélyebb kijelentése által a Kereszt munkájáról és Jézus szeretetéről, ami arról szól, hogy a népéért adta oda Önmagát, és mi most már Vele EGY EMBERKÉNT élünk!!

Ez a mélyebb kijelentés Isten családjában sokak számára mindent át fog változtatni, és ez által a kijelentés által Isten szeretetének a tüze tökéletes EGYSÉGET, ÁTVÁLTOZÁST, FELNŐTTKORÚSÁGOT hoz el, és ebből egy nagyobb fokú SZERETET, valamint az egymás iránti tisztelet KIMUTATÁSA születik majd Isten családjában.

„Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért.” – János evangéliuma 15:13- A Passion-fordításban Brian Simmons lábjegyzetben hozzáfűzi ehhez az Igéhez, hogy az arámi nyelven íródott eredetiben itt a „barátaiért” valójában a „családot” vagy „hozzátartozókat” jelenti.

„Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket! Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben! Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt, hanem mindenki a másik javát keresse! Az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek is, amely a Krisztus Jézusban volt.” Filippi 2:3-5

ISTENFÉLELEM, ÉS AZ ÉZSAIÁS 6. SZERINTI ÁTÉLÉSEK

Az Úr rengeteget beszélt nekem arról, hogy az istenfélelmet helyreállítja, és többféleképpen is nagyobb istenfélelmet fog a gyülekezetekre bocsátani 2018 elején.

Az Úr azt mutatta, hogy ez jeleken és csodákon keresztül fog megvalósulni, az Ő erejének és VÁRATLAN módszereinek a hatalmas és csodás megmutatásaként.

Az Úr ÉSZVESZEJTŐ dolgokat fog tenni 2018-ban! Olyan dolgok fognak történni, melyeket eddig el sem tudtál képzelni. Látni fogod, ahogy csodálatos módon munkálkodik majd a nemzetek közt.

Látni fogod, ahogy e világ BOLONDJAIT fogja arra használni, hogy megszégyenítse a bölcseket.

„Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.” 1Korinthus 1:27-29

2018-ban az Úr hatalmas módon fogja megmutatni, hogyan használja azokat, amelyeket a világ bolondságnak tart, a váratlanokat, az értékteleneket, hogy bemutassa az Ő erejét és Dicsőségét és helyreállítsa az istenfélelmet és az Isten iránti tiszteletet a gyülekezetben és a világban is.

VISSZA AZ ISKOLAPADBA A SZENT SZELLEMMEL

Hallottam, ahogy az Úr azt mondja „Készülj fel, hogy vissza kell ülnöd az iskolapadba a Szent Szellemmel.”

2018-ban úgy fog szólni egy meghívás, hogy „Menjetek vissza az iskolapadba a Szent Szellemmel.”

Éreztem, ahogy az Úr visszahúzza az Ő népét a „tanulás” helyére, sőt, mélyebbre viszi. Láttam, ahogy a Szent Szellem nagyobb mélységekben nyitja fel Isten Igéjét és fedi fel az Írás kijelentésszerű igazságait. Kibontotta a rossz beidegződések gubancait, letörte a megtévesztéseket, szemeket adott az Ő népének a látásra és füleket a hallásra. Átélésekbe vezette őket, amelyekben az Ő szívével találkoztak, és a BÖLCSESSÉG mélyebb helyére kerültek. Megértették Isten BÖLCSESSÉGÉT (Jakab 1), az Ő útjait (Ézsaiás 55:8), hogy LÁSSÁK és FELISMERJÉK az Ő tetteit és az Ő útjait egy TELJESEN ÚJ és FRISS módon. Valamint, hogy képesek legyenek felismerni, hogy Ő munkálkodik akkor is, amikor egy nem várt, vagy eddig ismeretlen módon nyilvánul meg!! Az Úr elkezdi tanítani az Övéit az Ő Igéjéből egy mélyebb módon 2018-ban, de egyúttal az Úr azt is megmutatta számomra, hogy mindehhez szükséges a mi hajlandóságunk, az alázatunk és a taníthatóságunk is mindazokra nézve, amiket Ő szeretne mutatni a számunkra. Sokaknál egy olyan folyamatra lesz szükség, hogy sok mindennel kapcsolatban „elfelejtsék, amit eddig tanultak”, és ráébredjenek a Szentírás igazságára.

AZ ÉZSAIÁS 6. SZERINTI ÁTÉLÉSEK

Körülbelül 6 hónapja az Úr egyetlen mondatot szólt hozzám újra és újra:

„Az Ézsaiás 6. új időszaka. Az Ézsaiás 6. új időszaka.”

Az Úr elkezdte megmutatni a számomra, hogy az Ő dicsőségével való találkozás új korszaka lebeg az Egyház felett. Az Ő dicsőségének a meglátásának egy teljesen új birodalmába és növekedésébe lép be, amely teljesen le fogja nyűgözni őket. Arcra borulva, meglátjuk a Királyt az Ő Dicsőségében, és ez SEMMI eddigi tapasztalatunkhoz nem fog hasonlítani.

Ezek az emberek a kijelentéseknek egy új zuhatagába léptek be, az Istennel való találkozások birodalmába, ahol megismerhetik az Ő útjait és az Ő beszédmódját.

A meghittség egy új szintje ez, egy mélyebb megtisztulás, egy mélyebb önátadás, egy mélyebb szintű kijelentés arról, hogy ki is Ő. Isten „Réma” Igéjének mélyebb szinten történő fogadása, amely elárasztja az életüket ezeken a trónteremben átélt megtapasztalásokon keresztül.

Volt egy látomásom, melyben a Krisztus Testét láttam, ahogy kiáltják és megvallják, hogy „a szívünk ég bennünk” – gyönyörködve, csodálattal, szenvedéllyel zengték ezt – „A szívem tűzben ég! A szívem tűzben ég! A szívem tűzben ég! Szent, Szent, Szent a Mindenható Úr Isten! Aki volt, Aki van, és Aki eljövendő! Szent! Szent! Szent!”

Majd hallottam az Urat, ahogy ezt hirdeti felettük: „Csontodig ható tűz! Csontodig ható tűz!”

Láttam, ahogy Isten tüze áradatként ömlik az Ő szívéből, ahogy ott ül a Trónon, és teljesen ÁTÉGETTE Isten népét, átégette az ő szívüket.

Az Énekek éneke 8:6-7 lengte be az atmoszférát:

„Tégy engem pecsétként a szívedre, hadd legyek pecsét a kezeden! Mert erős a szeretet, mint a halál, kérlelhetetlen a féltő szeretet, mint a Seol. Bizony, mint a tűz, olyan a szeretet, s lángjai az Örökkévaló lángjai! Áradó folyók sem olthatják el, tengernyi víz sem győzheti le. Kínálja bár valaki minden vagyonát a szeretetért cserébe, megvetéssel elfordulnának tőle.”

Ekkor egy nagyon erőteljes áldás került átadásra, amely elérte Isten népét, és Isten tüzét az Ő szeretetének a tüzét helyezte az emberekbe, úgy, ahogyan azt még sosem tapasztalhatták. Istenfélelemmel csodálkoztak rá, hogy ki is Ő, és ez ott égett bennük, annyira, hogy SEMMI sem állhatott ellen ennek a tűznek. Mindent átégetett a tűz, miközben Ő edények megszületését munkálta ki, amelyek mélyebben égtek át és lettek átadva neki, mint ahogy azt mindaddig lehetségesnek tartották volna. Az egyedül Őiránta érzett éhségük robbant szerte szét mindenfelé. Azzal a tűzzel, amelyet soha nem lehet elfojtani. A tűzzel, melyet soha nem lehet kioltani. A szilaj szerelem tüzével, olthatatlan közösségben élve Vele úgy, mint soha azelőtt. Ez a tűz az Ő Igéjét robbantotta ki bennük.

Ez a tűz, az Ő szeretetének a tüze, az Ő Igéjének a tüze, az Ő MÉLYSÉGES kijelentése miatt úgy kezdtek felkiáltani, akár csak Jeremiás (Jeremiás 20:9)

„Azt gondoltam hát: nem szólok többet az Örökkévaló nevében, s nem gondolok vele. De szavai szívemben égnek, izzó parazsat hordok a csontjaimba zárva, s hiába erőlködöm, hogy elfojtsam, nem bírok vele!”

Hiszem, hogy az Úr már megkezdte ezt a munkát, amely hatalmas módon fog növekedni 2018-ban. Mint Ezékiel kiszáradt csontjait, úgy fog Ő ÉLETRE KELTENI benneteket azzal a kijelentéssel, hogy Ő a Királyok Királya és az Uraknak Ura. Ahogy rátok száll az istenfélelem, hatalmas módon fog életre kelteni, hogy a Ő tüzét hordozhassátok. Találkozásaitok lesznek ISTEN EREJÉVEL!!! Egy új korszaka jön el a kijelentés egy nagyobb mértékének, a prófétikus meglátásoknak és áramlatoknak, és ezt most nagyon hangosan hirdetik ki. Az Ő hangja hangosabban fog hallatszani és visszhangzani a Földön, mint bármikor ezelőtt. A Trónteremben átélt találkozásokon következtében pedig új feladatok megbízatások születnek majd Isten népe között.

OLTHATATLAN TŰZ!!

Nem a törekvés, nem a próbálkozás az, amitől történik majd valami. Alacsonyítsd le magad Előtte, és Ő elhelyezi, elhívja az Övéit és kiküldi azokra a területekre, azokra a helyekre és azokba a pozíciókba, ahová az Ő tüzét és az Ő Szívének Igéjét kell hordozniuk. Miközben a szájuk megtelik, olyan helyekre jutnak majd el, ahová sosem gondolták volna, vagy maguktól nem jutottak volna. Hordozni fogják az Ő OLTHATATLAN TÜZÉT, amellyel megváltoztatnak atmoszférákat, városokat, országokat.

AZ EDDIGI LEGGYÜMÖLCSÖZŐBB ÉVED

Az Úr szólt, hogy ezt az írást az Ámos 9:13 kihirdetésével zárjam. Úgy hiszem, hogy ez egy rendelet arra az időszakra melyben élünk, Krisztus Teste és a világ számára egyaránt:

„Bizony, eljön az idő — mondja az Örökkévaló —, amikor olyan bőségesen megáldalak titeket, hogy a szántó utoléri az aratót, aki szőlőt szüretel, utoléri a vetőt. A hegyoldalakról árad majd a must, s a dombokról bor-patakok folynak.”

Jézus nevében prófétálok az életed felett, és kihirdetem az ARATÁS IDEJÉT!! Kihirdetem feletted Jézus nevében, hogy 2018 lesz az eddigi LEGJOBBAN gyümölcsöző éved!! Azt prófétálom feletted Jézus nevében, hogy OLYAN SOK GYÜMÖLCSÖT TEREMSZ, hogy ámulni és csodálkozni fogsz! Mert minden magot, amit eddig évről évre vetettél, LE FOGSZ ARATNI. 2018-ban egy hihetetlen módon felgyorsuló gyümölcsözést és aratást fogsz tapasztalni, és új, édes borod lesz.

Állj hát készen! Légy kész! Maradj közel Jézushoz! Maradj mélyen a te titkos helyeden! Engedd a Szent Szellemnek, hogy tegye, amit tennie kell tebenned, hogy el tudd hordozni az elkövetkező aratásodat és gyümölcsözésedet.

Arra biztatlak, hogy fogadd el ezt a meghívást, és mondd: „Igen Uram, átadom magam Neked! MINDENT BELEADOK!”

2018 a Család, a Gyümölcsözés és az Istenfélelem éve lesz!!! Számíts rá! Isten már munkálkodik! Át fog változtatni téged, ahogy RÁCSODÁLKOZOL az Ő szépségére, szeretetére és kedvességére!!!!


Forrás: Lana Vawser Ministries – lanavawser.com
Fordítás: Fazekas Márk

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: