Új földterület elfoglalása előtt állsz

Lana Vawser

2017. december 29.

LANA_NEW_LAND_2018

Tegnap egész nap tűz égett a szellememben ami arról szólt, hogy „a föld KIBŐVÍTÉSE”, valamint az a szó égett bennem, hogy „ELFOGLALNI”.

Tegnap este hallottam, hogy az Úr azt mondta, hogy „Készüljetek fel, hogy új földet FOGLALJATOK EL”. Ahogy ma reggel felébredtem, az Úr beszélt hozzám és tüzet égetett a szellememben a KIBŐVÍTÉSRŐL és az ELFOGLALÁSRÓL.

Ahogy ezen az üzeneten elmélkedtem ma reggel, úgy éreztem, az Úr azt mondja, hogy SOKAN fognak hirtelen új földet elfoglalni ennek az évnek a vége előtt, és sokan fogják azt tapasztalni, hogy FELGYORSUL az új földterület elfoglalása 2018-ban.

Sokaknak a hűsége az Istentől kapott földekkel való sáfárság területén most készül átlépni a földterület kiterjesztésébe, előléptetésbe és új földterület jutalmába.

Bármi történt eddig körülöttetek, sokatokat az Úr hirtelen pozícióba fog helyezni, és megnöveli azt a földterületet, amelynek az elfoglalására elhívott. Ez nem olyan dolog, amitől félni kell, hanem amiben ÖRVENDEZNI kell.

Jézus nevében kihirdetem fölötted, hogy ezen az új földterületen nagyobb gyümölcsözést fogsz tapasztalni, mint eddig valaha. Ezen az új földön nagyobb ÖRÖMÖT fogsz tapasztalni, mint amilyet valaha átéltél. Ezen az új földön nagyobb megkönnyebbülést fogsz tapasztalni a kenetben, felfrissülést a Szellemben és átéléseket Jézussal és az Ő Igéjével, mélyebben, mint valaha.

Sokan már TÚL régóta harcoltatok és küzdöttetek a földért, amit Isten adott nektek. KÜZDÖTTETEK, hogy MEGTARTSÁTOK a földet, amit adott nektek, és küzdöttetek az ellenség szembeszegülése ellen.

Készüljetek fel, készüljetek fel, készüljetek fel, mert a KIBŐVÍTÉS elkezdődött. Átmenetben vagytok, és hamarosan egy katapult kilövéssel bekerültök a földek elfoglalásába, ami TÖBB lesz, mint amennyit elképzeltetek, és ezt ÖRÖM, BÉKESSÉG és NAGY gyümölcsözés fogja jellemezni.

Most már megtörtént az időszakváltás, és hamarosan ÁTTÖRÉST fogtok látni ennek az új földnek a SZÍVÉBEN. Az Ő Szellemének az esője annyira sűrűn fog zuhogni az új földön, és olyan nagy életet, felfrissülést és gyümölcsözést fog magával hozni, hogy a szemeitek meg fogják látni Isten hűségét, és körülöttetek mindenfelé kirobbanó lesz az Istentől jövő kárpótlás.

Új földterület vár rád! Készülj fel!

Az új föld, amit el fogsz foglalni, az Ézsaiás 55:9-13-at hordozza magán!!!

„Amennyivel az ég magasabb a földnél,
annyival magasabbak útjaim útjaitoknál,
és gondolataim gondolataitoknál.
Mert az eső és hó az égből száll le,
de addig oda vissza nem tér,
míg a földet meg nem öntözi.
Termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
hogy magot teremjen a magvetőnek,
és kenyeret az éhezőnek.
Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök:
nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,
hanem minden tervemet megvalósítja,
és célját eléri.
Mert örömmel jöttök ki onnan,
és békességben vezetnek titeket.
Még a hegyek és dombok is
ujjongva énekelnek előttetek,
a fák is mind tapsolva köszöntenek.
Tüskés gyomok helyén ciprusfa növekszik,
tövises bozót helyett mirtusz virágzik,
s az Örökkévaló dicsőségét mutatja,
örök jelként,
amely soha el nem múlik”.

ÖRÜLJETEK! Aratás ideje van! Ő most a NÖVEKEDÉS pozíciójába helyez benneteket, ami ÉPPEN erre az időre lett elkészítve!


Forrás: Lana Vawser Ministries

Fordítás: Országh György