Prófétai Áhítat, 2018. január 16.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2018. január 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Miközben a Szellemben voltam, ritmikus mozgást éreztem, ahogy hullámok ringattak. Majd azt láttam, hogy egy csónakban vagyok a vízen, ami egy gyönyöjű táj közepén helyezkedett el. És az Úr azt mutatta, hogy ez a Vele való eggyé válást jelképezi. Egy voltam a csónakkal, a csónak egy volt a vízzel, a víz pedig egy volt a tájjal. A csónak Jézus szimbóluma volt, a víz volt a Szent Szellem, a táj pedig az Atya Isten. Gyönyörű! János 17:21 Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.