Vegyék kezdetét az igazság és a visszafizetés napjai! Doug Addison látomása

MonthlyPropheticWord_Feb2018

Prófétai üzenet: Vegyék kezdetét az igazság és a visszafizetés napjai!

Doug Addison

Most van a szellemi örökségünk – az Istentől kapott elhívásunk – megérkezésének ideje. Akik keresték az életükkel kapcsolatos magasabb rendű küldetést, most hirtelen ráébrednek arra, hogy mi is az.

A Változás Szele fúj az életünk minden egyes területén, éppen ezért azt látjuk, hogy most oly sok igazságtalanságra fény derül. A mennyei könyvelést kiegyenlítik, és Isten nem csupán a veszteségeket, hanem a bennünket ért igazságtalanságokat is elrendezi.

„Mert Isten Királysága hasonlít ehhez: egyszer egy király elhatározta, hogy a szolgáival megfizetteti mindazt, amivel tartoztak neki.” Máté 18:23, EFO

Isten oly módon rendezi a mennyei könyvelést, hogy megvizsgálja, hol éltük át az ellenség túlzott támadását akár mi személyesen, akár a világ. Emiatt pedig most az igazságtalanságok hirtelen napvilágot látnak. Az Úr a Mennyből megmozdul a bennünket ért igazságtalanságok miatt, melynek eredményeként váltást láthatunk a szellemi atmoszférában.

Idő előtt meghaltak

Akkora igazságtalanságok történtek, hogy ezek miatt sokan idő előtt haltak meg. Isten emlékeztetett engem egy tavalyi, Vele való találkozásra, ami része volt az 50 napos mennyei találkozásnak.

2017. május 11-én az Úr a figyelmemet a János 12:24. versére irányította a Bibliában. Miközben olvastam, interaktív látomásokat kaptam, melyeket nem tudok más szavakkal leírni, mint hogy Isten Igéje megelevenedett.

A magnak el kell halnia

Jézus azt mondta nekem: „Igazán mondom nektek: a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon, azután majd felnő, és gazdag termést hoz. Ha viszont nem hal el, akkor csak egymaga marad.” János 12:24

Az Úr nem csupán hozzám szólt személyesen, hanem azokhoz is, aki most ezt olvassák. Ez egy nekünk szóló, személyes találkozás az Úrral.

Jézus azt mondta: „Meghaltál szellemileg, és megengedted, hogy azok a dolgok, amelyek nem Tőlem vannak, elsorvadjanak. Ezek miatt pedig most sok magot teremsz majd az Én Királyságomban. Nem ragaszkodtál az életedhez, és hajlandó voltál feladni az Én kedvemért. Az Atya pedig megbecsüli azt, aki ilyen módon szolgál Nekem.”

Ahogyan Jézus ezeket a dolgokat mondta nekem, hirtelen megértettem a János 12:24-et. Némelyeknek a Földön azért kellett meghalniuk egy bizonyos időben, hogy a magjuk sokkal több magot teremjen. Majd megpillantottam azokat, akik ideje korán haltak meg.

A Földön sokan azok közül, akik ismerték és szerették a megholtakat, nem értették, hogy miért kellett ezeknek az embereknek meghalniuk, és emiatt Istent vádolták. A meghaltak bizonyságot tettek arról, hogy a magjaiknak vagy elhívásuknak, illetve ajándékaiknak a földbe kellett hullniuk, hogy sok magot teremhessenek. Még Jézusnak is meg kellett halnia ahhoz, hogy ajándékokat kaphassunk Tőle.

Meghaltak, mielőtt eljött volna az idő

Akik ideje korán meghaltak, mind kezdtek bizonyságot tenni arról, hogy egyedül az Úr ideje az egyetlen idő. Az angyal azt mondta: „A Földön ezeknek a dolgoknak nincs értelmük, de a Mennyben minden időben van, és ezeknek magasabb rendű céljuk van.”

Majd láttam egy látomást azokról az emberekről, akik ideje korán haltak meg, az Úr terve előtt, és ezek a tervek félbe maradtak. Hallottam némelyek hangját, akik bizonyságot tettek, és elmondták, hogy nem tudták véghezvinni mindazt, amire az Úr elhívta őket.

Mások idő előtti halála tényleg igazságtalanság volt, ami miatt az Úr igazságot szolgáltat a családjuknak és szolgálatuknak. Minden, ami történt, annál magasztosabb cél érdekében történt, mint amit mi itt a Földön látnánk. Láttam sok vezetőt és lelkészt – nagy embereket, és olyanokat is, akik soha sem voltak ismertek – ebben a csoportban, akik ideje korán haltak meg.

A célokkal teli könyvek megnyittattak

Az Úr felemelkedett és azt mondta: „Itt az ideje, hogy a halálukat kiegyenlítsék és elégtételt vegyenek érte.” Amikor ezt mondta, láttam azokat a könyveket a Mennyben, amelyekben feljegyezték az életüket. Láttam a könyvek címét: ’Az Úr magasabb rendű céljai’.

Majd az ’Úr magasabb rendű céljai’ című könyvek megnyittattak. Ahogyan ezek a könyvek egyesével megnyíltak, hallható hang jött ki belőlük, melyek a meghaltak bizonyságtételeinek és az Úrtól jövő ítélethirdetésnek a szavai voltak.

Ezek a könyvekből származó, hallható hangok növekedni kezdtek, és úgy hangzottak, mint dicsőítés. Olyan volt, mintha a szél és az angyalok hangja elegyedett volna. Nehéz ezt leírni, mert ilyen hangzás nem létezik a Földön. Ez az új hang pedig működésbe hozott bizonyos dolgokat a Mennyben. Ennek az új hangnak és az énekeknek az eredményeképpen pedig angyalokat küldtek ki.

A visszafizetés napja

Az Úr azt mondta: „A Menny magasabb rendű céljai pedig hadd szabaduljanak fel a Földön azok miatt a szolgálók miatt, akik idő előtt meghaltak!” Hirtelen ragyogó fény támadt, és az Úr elkezdett tűz és fény gömböket ledobni minden egyes idő előtti halálra, melyek emberekre, családokra, szolgálatokra, vállalkozásokra és városokra hullottak.

Angyalok kezdték megfújni a kürtjeiket, és egyikük az kiáltotta: „Vegyék kezdetét az igazság és törlesztés napjai!”

Az Úr kihirdette: „Én magam leszek a tűzfal körülötte – mondja az Örökkévaló -, és megvédem.” (Zakariás 2:5, EFO) Az Úr azt mondta: „Felfedem majd a földön lévő igazságtalanságokat, és nem engedem, hogy a feledés homályába merüljenek azok, akik szenvedtek. Elérkezett annak az ideje, hogy visszafizessek, és ez sokféle formában fog eljönni hozzátok.”

Olyasmiket láttam, mint amik a Mennyből a Föld felé irányuló portáloknak néztek ki, és amelyek felnyíltak, az idejekorán meghalt emberek bizonyságtételei miatt. Az Úr megbosszulja az igazságtalanságot, és a könyvelést kiegyenlítik a Mennyben.”

[A látomás vége]

Nagyon fontos megértenünk az élet és a halál kérdését. Igen, elgyászolhatjuk és hiányolhatjuk azokat, akik meghaltak, de vigyázzunk, hogy nehogy megharagudjunk Istenre. Vannak olyan ajándékok és elhívások az előttünk elment emberektől, amiket most felajánlanak nekünk.

Áldás,

Doug-sig

Doug Addison


Fordítás: Bartha Kata
Forrás: DougAddison.com

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

<span>%d</span> blogger ezt szereti: