Valami fontos születik meg most a Kertben, ahol Jézussal vagyunk!

Bevezető

Ki nem szeretné, ha az Istennel való kapcsolata még meghittebb, még szorosabb lenne? Isten pontosan ezt végzi a népe között – és ezekről szól Lana minden egyes próféciája az elmúlt két hétben. Ennek a „sorozatnak” a nyitó darabja ez a mostani, melyre rezonálnak az ezek után jövők is.
Jézussal kettesben töltött intim kapcsolódásokról, Isten szeretetének a meglátogatásáról, a szívének az életünkbe „ültetéséről”, lelki gyógyulásokról, kinyíló ajtókról, és minden más fajta „szerelmek” lesöpréséről is szólnak ezek a próféciák, melyeknek egyetlen célja van, hogy az Úr újra „elnyerje” a népe figyelmét és szeretetét.
Ragadjuk meg az ebben az időszakban kínálkozó Istentől jövő lehetőséget, hogy egyre elkötelezettebb és meghittebb kapcsolatba lépjünk Vele, aki a szívünk Szerelme!


VALAMI FONTOS SZÜLETIK MEG MOST A KERTBEN, AHOL JÉZUSSAL VAGYUNK!!!

chair-2446564_640_KICSI

Lana Vawser próféciája

A Jézussal történő találkozásaimban, melyeket álmomban, a Kertben élek át Vele, valamint az Úrral töltött személyes időmben is egyre inkább azt mutatta nekem, hogy mit tesz a KERTBŐL, a bensőségesség helyéről ebben az időszakban. Jelen pillanatban jelentős VÁLTÁS történik a Jézussal való bensőséges kapcsolat Kertjében, ezért szükséges, hogy az Isten népe mindent megtegyen annak érdekében, hogy úgy pozícionálja magát, hogy elérje az a hullám, melyet Isten kibocsát, és melynek neve: „TÖBB” és „NÖVEKEDÉS”.

A NAGY „NYOMÁS” UTÁN MOST JÖN A SZÜLÉS

Az Úr megmutatta, hogy sokan úgy érezték magukat, mint akiknek oly sok mindenen kellett „keresztül verekedniük” magukat. Előretörni ellenállásokon keresztül, a harc folyamatában, az Istentől kapott ígéretekben, valamint „éhségben”, azzal a dagadó kiáltással bennük, hogy legyen „TÖBB”. Hogy még inkább tudjanak járni mindabban, amit Krisztustól kaptak.

Az Úr megmutatta nekem, hogy „AZ ELŐRETÖRÉS” intenzív időszaka volt ez sokak számára, és a „NYOMÁS”, ami 2018-ban is folytatódik, sokakat meglepetésként ért – miszerint még mindig a „NYOMÁS” történik.

Hallottam, hogy a Szent Szellem ezt mondja:

„Ez egy nagy baba!!!!!”

Amit sokan most hordtatok ki és megszültök ebben az időszakban, NAGYOBB annál, mint amit gondoltok. Amit az Úr belétek fektetett, amit kezd felszabadítani rajtatok keresztül, és amibe belevezet titeket, nagyobb annál, mint amit el tudtok képzelni; és azt is megmutatta, hogy sokan még csak nem is „látják” az Úr tetteinek nagyszabású voltát.

Azt suttogta ma reggel nekem:

“Az összes nyomás és prés kezd értelmet nyerni.”

Egyedül Jézusban erősített meg, fegyverzett fel és biztosított titeket a nyomáson keresztül. Egy ideje már zajlik ez a megalapozás a mélyebb bensőségesség, valamint a „mindent Jézusért” és „Jézusban egyedül” helyeken, mielőtt a szülés befejeződik. Elmozdítja mindazt, ami megakadályozna benneteket abban, hogy hordozzátok mindazt, amit a Vele való együtt munkálkodás során felszabadít; valamint hívjátok meg Istent, hogy legyen meg az akarata a szívetekben, lelketekben, jellemetekben és életetekben.

Az Isten tüze a nyomás során eltávolította mindazokat a dolgokat, amelyek a szíved „szerelmét” elrabolták, hogy ne Jézusé legyen. Hogy abban tudjunk mozdulni, amit felszabadít, és amire felkészít, illetőleg olyan sereget keres, amelyik egyedül Jézus Krisztusban gyökerezik, a horgonyát Belé akasztja, és Rá figyel. A szív Jézus felé irányuló szeretete, valamint a „NYOMÁSBAN” megmutatkozó isteni szeretetet tüze „legyőzte” a szíveket, így a többi „szeretet” az útszélre hullott. Első szeretettel való találkozások történnek újra mindenfelé, és innen lépünk tovább abba a növekedésbe, amelyet Isten szabadít fel.

ÚJ DOLGOK, ÚJ AJTÓK NYÍLNAK MEG, ÚJ ÚTVONALAK VÁLNAK LÁTHATÓKKÁ, NÖVEKEDÉS, JÓINDULAT ÉS ÚJ UTAK, DE ISTEN SZÍVÉVEL KELL RENDELKEZNETEK, HOGY VÉGIG MENJETEK EZEKEN

Az Úr megmutatta, hogy abban a „születésben”, ami most történik Jézussal együtt a kertben, sok új dolog fog megnyílni, új ajtók tárulnak szélesre, új útvonalak válnak láthatóvá, növekedés, jóindulat és új utak jönnek létre.  JELENTŐS ÁTTÖRÉS történik a kertben (ennél fogva az ellenség TÁVOL akarja TARTANI az Isten népét a kerttől), de azt is világosan megmutatta, ahhoz, hogy ezekben az új dolgokban mozdulhassunk, az Isten szívével KELL rendelkeznünk, amely ezeken keresztül nyilvánul meg.

Az Úr megmutatta nekem, hogy a kertben épp most zajló szülés JELENTŐS RÉSZE arról szól, hogy ELFOGADJUK AZ Ő SZÍVÉT. Az Isten szívének az „átültetése”: a kijelentés, látás, titkok és az Istentől jövő új irány erre az új időszakra.

Hallottam, hogy az Úr azt mondja:

“Ne hagyd el addig a Kertet, amíg meg nem kaptad a szívemet!”

Mindezek az elképesztő új dolgok egyre nagyobb mértékben nyílnak majd fel innentől fogva az év végéig. Amikor hallottam Istent szólni hozzám, hogy ne mozduljak a Kertből addig, amíg az ő szívét meg nem kaptam, olyan érzésem volt, mintha ez egy szeretetből fakadó figyelmeztetés lenne. Tudjuk, MIBE mozduljunk, HOGYAN, valamint hogyan SÁFÁRKODJUNK az utunk során ezeken az ÚJ HELYEKEN, amelyeket viszont nem tehetünk meg ANÉLKÜL, hogy nem „ültetnék át” az Isten szívét belénk.

Az Isten szívének az „átültetése”, és az a kijelentés, amelyet felszabadít, ANNYIRA jelentős, ANNYIRA súlyos ebben az időszakban, hogy ELKÉPESZTŐ áttörést fog hozni, és váltást SOK olyan területen, amibe Isten bele visz bennünket.

Az Isten szívének az „átültetése” sokatokat váratlan irányokba visz majd el, másképp fogtok látni dolgokat, valamint olyan emberekért és helyekért kezdtek el közbenjárni, valamint Jézus szívét képviselni irányukba, amit el sem tudtatok képzelni. A menny stratégiája és bölcsessége majd olyan helyekre fog elvinni titeket, amelyekről tudtátok, hogy elkövetkeznek. Az Isten bölcsessége mégis sokféleképpen lep majd meg titeket ebben az időszakban azzal, hogy „nemet” mond bizonyos helyekre, viszont ugyanitt, ezek helyett hatalmas „IGEN” és „NÖVEKEDÉS” ajtók is lesznek előttetek.

NE ROHANJATOK ELŐRE A NÖVEKEDÉSBE

“Őgyelegjetek a Kertben, HAGYATKOZZATOK Rá és LASSÍTSATOK. Ne rohanjatok előre a növekedésben!”

Azt mutatta nekem az Úr, hogy a legfontosabb, hogy az Úrral őgyelegjünk az intimitás Kertjében. „HAGYATKOZZUNK RÁ” (adjuk át, adjuk meg magunkat, kérjük Isten bölcsességét és vezetését, éljünk alázatban) és „LASSÍTSUNK” (ne rohanjunk bele semmibe, hanem töltsünk időt Isten hangjának a meghallásával, és fogadjuk be a szívét). Láttam, ahogyan Jézus a bölcsességében védelmezni akarja az Ő népét, hogy „ne rohanjanak bele dolgokba”, olyan helyekre, ahová lehet, hogy az Úr nem is vezeti őket, vagy épp Előle futnának ebben az időszakban.

Mert az Isten népén történő elképesztő növekedés, amit Isten most felszabadít, RENDKÍVÜL fontos, mivel egy hallatlan aratási időszakban vagyunk, a betakarítás pedig MINDEN irányból jön, felgyorsulással. De emiatt megkísértetünk, hogy „ELŐRE ROHANJUNK”, de ahogyan mélységesen beágyazódva a Kertben élünk, befogadjuk az Isten szívét és halljuk a hangját, amit mond, azáltal egyre több és több Istentől „előkészített helyzetbe” kerülünk bele, illetve egyre több „kairosz” pillanat történik majd ebben az időszakban.

Az Istentől jövő tökéletes időzítés láthatóvá válik, ahogyan „RÁ HAGYATKOZUNK ÉS LELASSÍTUNK!”

A szülés most folyik. Mélységesen ágyazódjunk be Jézussal a Kertben! Isten azon van, hogy meglepjen hatalmasan azzal, amit bennetek, rajtatok keresztül végez, és ahová elvezet benneteket, valamint amit felszabadít a számotokra!


Bevezető és fordítás: Bartha Kata
Forrás: Lana Vawser Ministries – THERE IS A SIGNIFICANT BIRTHING TAKING PLACE IN THE GARDEN WITH JESUS!!!

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

<span>%d</span> blogger ezt szereti: