Prófétai Áhítat, 2018. március 4.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2018. március 4.

 

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Amikor abban a szituációban találod magad, hogy kijavítasz másokat, bizonyosodj meg arról, hogy ezt nem fennhéjázásból, a fölöttük való hatalmad fitogtatásának pozíciójából teszed. Inkább maradj meg abban az alázatosságban, mely abból a vágyból ered, hogy segíts és megerősíts másokat. A problémamegoldás akkor a leghatékonyabb, ha mindegyik fél biztosítva van a szabadsága és egyenjogúsága felől. Gyakorold a tiszteletet mások iránt, mondja az Úr. Filippi 2:3 Ne az önzés vagy a dicsőségvágy irányítson benneteket! Ellenkezőleg, legyetek alázatosak, és a testvéreiteket részesítsétek előnyben magatokkal szemben!