Láttam Júda Oroszlánját üvölteni a pénzügyi terhek, félelmek és aggályok felett

Lana Vawser prófétai látomása

2018. március 15.

Volt egy látomásom ma reggel, amiben láttam Júda Oroszlánját, aki hevesen üvöltött a népe pénzügyi terhei, félelmei és aggályai felett.

Az atmoszféra annyira telve volt az igazsággal, ahogyan az Úr gondoskodott erről. Az ÚR foglalkozik mindazzal, ami történik, és látja az aggodalmat, aggályt, félelmet és terhet, amit sokan a pénzügyek miatt hordoznak.

Amint Isten üvöltött a népe felett, láttam, hogy ezeknek a terheknek az IGÁI letörnek, és nagyon erősen éreztem a Máté 11:29-30-at:

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Új fordítású Biblia)

Akik elfáradtatok, illetve megterheltettek aggodalommal, félelemmel és aggállyal a pénzügyi dolgok miatt, továbbra is menjetek Hozzá, mert nektek nyugalmat fog adni. Ahogyan Isten üvölt, váltás és áttörés történik.

HALLGASS AZ ÜVÖLTÉSÉRE, NYUGODJ MEG, Ő KÉZBEN TARTJA EZT!

Amint üvöltött, annyira erőteljesen éreztem a szívét, hogy újra megnyugtatja a népét azzal kapcsolatban, hogy Ő kézben tartja ezt. Ő mozdul, munkálkodik, ellát, védelmez, vált! Megtöri a terheket és békét hoz az által a kinyilatkoztatott ismeret által, hogy Ő kézben tartja ezt!

AHOVÁ AZ ELLENSÉG NAGY FÉLELMET HOZOTT, LOPOTT ÉS AKADÁLYOZOTT, OTT AZ Ő ÜVÖLTÉSE NAGY ELLÁTÁST BOCSÁT KI

Ahová az ellenség nagy félelmet hozott, lopott és akadályokat gördített pénzügyi területeken, és a félelmet használta arra, hogy elnyomást és gyötrelmet hozzon, amint az ÚR üvölt, hatalmas ellátást bocsát rendelkezésre. Bízz Benne, mert a gondoskodása, amit rendelkezésre bocsát, hatalmasabb, mint elképzelnénk. Amint üvölt, ezzel békét hoz a szívedbe, mély békét, amint bízol Benne. Isten a kezében tartja ezt, és még hatalmasabb módokon fel fogja magát fedni, mint Jehova Jireh.

AMINT ORDÍTOK, SZENT HELYREÁLLÍTÁST BOCSÁTOK KI!!!!

Hallottam Őt, amint azt mondja, “Amint ordítok, SZENT HELYREÁLLÍTÁST bocsátok ki!!!!” Amit az ellenség arra használt, hogy félelmet hozzon, megtöröm, és helyreállítom a pénzügyi áldást. Hatalmas helyreállítást viszek véghez, és az ellenség nem tud ellenállni az üvöltésemnek. Az üvöltésem megváltoztat és váltást hoz valamiben, és fordulópontot bocsátok ki a pénzügyi áttörés terén. A népem minden imádsága, minden imában kimondott „határozattétele” és közbenjárása a pénzügyekkel kapcsolatban elért a fülemhez, kiáltásaik megérintették a szívemet, az üvöltésem pedig az áttörés fordulópontját szabadítja fel. Néhány hirtelen helyreállítás és pénzügyi csoda történik majd, amelyek bizonyságot fognak tenni a váltásról, az üvöltésem kibocsátásáról, illetve a kezem hatalmáról.”

“Tedd le az aggályaidat, bízz Bennem, mert az egyetlen határozat, amire hallgatnod kell, és amihez szabnod kell magad, az az Én határozatom, ami pedig az, hogy “AZ ÜVÖLTÉSEM SZENT HELYREÁLLÍTÁST VISZ VÉGBE!!!”

AZ ÜVÖLTÉSEM MENNYEI BÖLCSESSÉGET ÉS STRATÉGIÁT SZABADÍT FEL

“Ahogy ordítok, készülj fel arra, hogy növekedni fog a mennyei bölcsesség és stratégia a pénzügyek kapcsán. Felszabadítom a bölcsesség, valamint a stratégia növekedését a pénzügyi „arénában” , amely nagyobb betekintést ad népemnek a pénzügyekkel való sáfárkodásba, valamint a források bővülésébe, hogy a Királyságom terjeszkedjen.”

“Ne féljetek Én népem! Elrendelem, hogy ez egy ÚJ NAP a pénzügyi dolgokkal kapcsolatban. Üvöltök a felett, ami volt, ami most van, és ami elkövetkezik, és az Én határozatom az, hogy „A kezemben tartom ezt! Az ORDÍTÁSOM szent helyreállítást visz végbe!”

lion-1987846_1280


Forrás: Lana Vawser Ministries
Fordította: Konkoly Zsuzsanna
Lektorálta: Bartha Kata

%d blogger ezt szereti: