Ne a próféciákat hajszoljuk, hanem Istent keressük!

GettyImages-Praying-man_NAGY

J. Lee Grady cikke, mely a Charisma Magazinban jelent meg 2018.04.11-én

Sok olyan emberrel találkozom manapság, akik azt mondják, hogy Istentől jövő üzenetre van szükségük. Láttam olyat, hogy hívő emberek álltak sorban egy próféta előtt, gyors megoldást remélve problémáikra. Aztán olyat is láttam, hogy ugyanezek a hívő emberek másodjára is sorban álltak ugyanazok előtt a próféták előtt, mert nem tetszett nekik az az üzenet, amit először kaptak. Ezeket az embereket „próféciát hajszolóknak” nevezem.

Én szeretem a prófétálás ajándékát, és hálás vagyok azért, hogy ma az egyház helyet ad ennek a drága ajándéknak. Isten használ engem abban, hogy sok prófétai szót adjak át. Ugyanakkor aggaszt, hogy a karizmatikus közegben egyes emberek ezt az ajándékot a saját szintjükre „lecibálják”: visszaélnek vele, helytelenül alkalmazzák, valamint olcsó portékává teszik.

Isten szeret szólni a népéhez, és abban is hiszek, hogy mindannyiunk számára van friss üzenete, a megfelelő időben. Azonban létezik helyes és helytelen módja annak, hogy Istentől prófétai iránymutatást kérjünk. Álljon itt most néhány olyan irányelv, amelyek segítségünkre lehetnek:

  1. Olvassuk Isten Igéjét rendszeresen. Sok karizmatikus hívő „konkrét” üzenetre vágyik, a Biblia rendszeres olvasását viszont visszautasítja. A bibliaolvasást „vallásosnak” vagy unalmasnak tekinthetik – a nyilvános összejöveteleken kapott prófétai üzenetek izgalmát azonban szeretik. Testi keresztények nem hajlandók fegyelmezett ige tanulmányozókká válni – azt szeretnék, ha a prófétai üzeneteket ezüst tálcán kínálnák nekik. Soha sem válhatunk érett hívőkké, ha nem tanuljuk meg, hogyan halljuk meg Istent saját magunk számára az Ő Szaván keresztül.
  2. Istentől várjuk az útmutatást, ne embertől. Én Istentől várom az erőt és az útmutatást mindennap. Nem hajtom a prófétákat, hogy mondják meg, mit kell tennem, vagy mutassák meg, mi a küldetésem. Isten természetesen használhat egy prófétát abban, hogy szóljon hozzám – a próféták Isten ajándékai a Krisztus testének –, de a tekintetem Istenre szegezem, nem férfiakra vagy nőkre. Ha valaha is emberektől kezdjük várni az isteni útmutatást, akkor egészségtelen bálványimádás felé indulunk.

Azoknak az embereknek, akik rendelkeznek a prófétálás ajándékával, vigyázniuk kell arra, hogy ne engedjék meg az embereknek, hogy piedesztálra emeljék őket. Nem médiumok vagyunk, akik az embereknek megmondjuk a jövőjét, illetve a prófétáknak soha sem szabad megengedniük, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek.

  1. Hagyjuk abba, hogy az érzéki/szenzációhajhász dolgokat keressük. Mindannyian hallottunk olyan karizmatikus prófétákról, akik megmondták az embereknek a telefonszámukat vagy címüket a prófétai üzenetben, hogy ezzel erősítsék meg, hogy Istentől jött az üzenet. Noha Isten rendelkezik azzal a hatalommal, hogy ilyen személyes adatokat feltárjon, olykor egy-egy ilyen esetben azonban a „próféták” igazából szélhámosok, akik az emberek hiszékenységére utaznak. Őrizkedjünk azoktól a prófétáktól, akik érzéki/szenzációhajhász eszközökön keresztül adják át az üzenetet. A szolgálatom sok éve alatt a legmegbízhatóbb próféták alázatos férfiak és nők voltak, akik nem keresték a feltűnést, hogy a figyelem rájuk irányuljon. Egész egyszerűen átadták az üzenetet, ami helytálló volt, és összhangban állt a Szentírással.

Pál apostol azt mondta nekünk, hogy az igazi prófécia három dologról szól: bátorításról, vigasztalásról és buzdításról (az itt használt angol szót lehet intésnek is fordítani – a fordító megjegyzése) (lásd 1Korintus 14:3). Az igazi prófécia „erőt ad” nekünk, megerősíti az Istentől kapott ígéreteket, és az Istentől kapott küldetésünk irányába mozdít bennünket. Őrizkedjünk az olyan üzenetektől, amelyektől lúdbőrössé válunk, vagy az emberek figyelmét odavonzzák az üzenet adójára.

  1. Ne legyünk meggondolatlanok vagy türelmetlenek, amikor prófétai iránymutatást keresünk. Beszélgettem olyan hívő emberekkel, akik iszonyúan szerettek volna Istentől üzenetet kapni, de azt is elmondták, hogy lassan lejár az idejük. Azonnali szellemi kielégülésre volt szükségük. Olykor úgy tűnt, hogy még Istent is „megfenyegették”, mintha azt mondták volna: „Ha holnapig sem szólsz hozzám, bedobom a törölközőt.”

Ne engedjük meg, hogy a türelmetlenség miatt a keresztény életünk vakvágányra terelődjön. Isten az Ő szuverén időzítése szerint működik, nem a miénk szerint. Ne hisztizzünk gyerekesen, és ne követeljük, hogy Isten szóljon hozzánk. Az érett hívőknek meg kell tanulniuk várni Isten üzenetére. A várakozásban a saját időzítésünket az Istenéhez kell igazítanunk.

Olykor Isten szándékosan marad néma. Arra hív bennünket, hogy csendes, pusztai időszakokon menjünk keresztül. Meg kell tanulnunk bízni Benne akkor is, ha nem halljuk a szavát. Várakozzunk az Úrra, és engedjük, hogy a gyökereink mélyre hatoljanak.

  1. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a szívünk hajlandó engedelmeskedni. Sok ember alig várja, hogy Istentől üzenetet kapjon, különösen akkor, ha arról szól, hogy világméretű szolgálatuk lesz, vagy gazdagok lesznek. De Isten Szava nem azért adatik, hogy gőgössé tegyen bennünket, hízelegjen, vagy cirógassa a túlméretezett egónkat. Az Istentől jövő igazi üzenet mélyen belénk hasít; szükséges hozzá, hogy magunkat átadjuk Neki, és megköveteli a szentséget.

Bizonyosodjunk meg arról, hogy hajlandók vagyunk örömmel venni az Istentől jövő üzenetet még mielőtt kérnénk. Henry Blackaby egyszer azt írta: „A nehézségünk nem az, hogy nem ismerjük az Isten akaratát. A kellemetlenségünk abból a tényből származik, hogy ismerjük az akaratát, de nem akarjuk megtenni.”

Nincs értelme Istentől prófétai üzenetet kérnünk, ha teljes mértékben nem adjuk át magunkat Istennek. Aggaszt engem, hogy olyan közeg létrejöttét buzdítottuk a ma egyházában, ahol önző módon hajszoljuk a próféciát. Az egyetlen ellenszer azonban az, ha a teljes szívből történő önátadás közegét alakítjuk ki.


Forrás: Charisma Magazine – Don’t Be a Prophecy Chaser—Be a God Seeker

Copyright Charisma Magazine, 600 Rinehart Rd., Lake Mary, Florida USA. charismamag.com. Used by permission.
A cikk szerzői jogának tulajdonosa a Charisma Magazine. A fordítás és közzététel engedéllyel történt.

JUNTaRNQ_400x400
J. Lee Grady

J. Lee Grady a Charisma Magazin szerkesztője volt 11 éven keresztül, mielőtt belevágott a teljes idejű szolgálatba 2010-ben. Ma a The Mordecai Project-et vezeti, egy olyan keresztény szervezetet, ami elviszi a Jézustól származó gyógyulást olyan nők és lányok életébe, akiket bántalmaztak vagy kulturális értelemben elnyomásban élnek. Több könyv szerzője, többek között a 10 Lies the Church Tells Women (Tíz hazugság, amit az egyház mond a nőknek), valamint épp most jelent meg a legújabb könyve, Set My Heart on Fire (Borítsd lángba a szívemet) címmel, a Charisma House kiadásában. Követhetjük őt a Twitteren @LeeGrady néven, illetve ellátogathatunk a honlapjára: www.themordecaiproject.org.