Szélesítsd ki a határomat!

Szélesítsd ki a határomat!

„Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom! És megadta neki Isten, amit kért.” (1 Krónika 4:10)

Az 1 Krónika 4:9-ből megtudhatjuk, hogy Jabéc a fájdalom és szomorúság után kapta a nevét, amit az előző generáció szenvedett el. Néha akaratlanul is a szívünkben hordozzuk a korábbi nemzedékek rossz tapasztalatait. Néha viszont mások erőltetik ránk a saját korlátaikat és helytelen döntéseiket. Néha a múlt negatív tapasztalatai bele vannak vésődve a személyiséged DNS-ébe.

Lehet, hogy a szüleid folyamatosan arra a fájdalomra emlékeztettek téged, amit ők éltek át. Lehet, hogy a környezeted folyamatosan eszedbe juttatja a múlt negatív pillanatait. Habár a Jabéc név jelentése „fájdalom”, ő mégsem engedte, hogy a szülei negatív történetének a korlátai lekorlátozzák a saját törekvését arra, hogy többet akarjon elérni, és a határai kiszélesítését kérje Istentől.

Figyeld meg Jabéc bátor lépését: nemcsak arra kérte Istent, hogy szélesítse ki a már meglévő határait, hanem arra is, hogy nagyon áldja meg őt – vagyis úgy áldja meg, hogy az felülmúlja mindazt, amit fel tudott fogni vagy el tudott képzelni. Jabéc nem volt hajlandó engedni, hogy a nevében vagy a mások róla alkotott elképzelésében található korlátozások megakadályozzák, vagy korlátok közé szorítsák őt – többet akart.

Tovább akart terjeszkedni annál, amit a jelen és a múlt generációi megtapasztalhattak. Annál is tovább akart terjeszkedni, amit ő maga ismert. Jabéc többet akart elérni. Az viszont nincs feljegyezve, miért kért Jabéc kiszélesített határokat, vagy hogy mi váltotta ki benne, hogy többet kérjen Istentől. Ami feljegyzésre került, az Jabéc hite volt, arra, hogy kiszélesített határokat kérjen Istentől. Jabécnek hite volt rá, hogy az aktuális helyzetén túlmutató mértéket kérjen.

Az van neked, amit mondasz

„A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.” (Példabeszédek 18:20)

Jabéc olyat kért Istentől, ami látszólag valószínűtlen volt: szélesebb területet, kiterjesztett határt. Isten megadta neki, amit kért. Jabécnek volt hite arra, hogy kérjen. A te szívedbe mit ültetett el Isten, amit félsz kérni? Milyen álmok és Istentől való vágyak kerültek a szívedbe, amiket ő elő akar hozni az életedben, te viszont félsz kinyitni a szádat, hogy ezeket kérd?

Jabéc neve fájdalmat jelent, úgyhogy amikor valaki a nevén szólította, az mindig az édesanyja fájdalmára emlékeztette őt. Akár el is erőtleníthette volna őt a neve, ellehetetlenítve, hogy többet kérjen Istentől. Mielőtt Jabécet elnevezték a szülei, mielőtt megformálódott volna az anyja méhében, Isten már tudott az édesanyja fájdalmáról. Isten tudta, hogy az édesanyja a saját negatív tapasztalatai miatt fogja őt Jabécnek nevezni.

Mindazáltal Isten megengedte, hogy Jabécnek nevezze az édesanyja. Isten tudott a te szerencsétlen sorsodról, az akadályokról és nehézségekről, mielőtt egyáltalán megfogantál volna. Isten életet, kegyelmet, sőt a hit bizonyos mértékét adta neked, hogy kérni tudd azt, ami  – számodra – lehetetennek tűnik. Kérj tőle! Nyisd meg szádat, és kérj többet!

A szorgalom elősegíti a hosszútávú terjeszkedést

„A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog.” (Példabeszédek 12:24)

Szorgalmasan sáfárkodj a terjeszkedéseddel! Gyürkőzz neki a munkának! Sáfárkodj azon, ami ma a kezed ügyében van, hogy amikor bekövetkezik a kiterjesztés, fel legyél készülve, és kezelni tudd a gyarapodást. Azok az elvek és tanulságok, amiket a mostani időben kezelt dolgok mellett sajátítottál el, akkor is el fognak kísérni, amikor a területed kibővül. Isten nem akarja, hogy stressz alatt legyél, amikor eljön a bőségesebb aratás. A sáfárkodás és a szorgalom készsége, amit ma megszerzel, felkészít a holnapi aratás menedzselésére.

A legtöbb ember kiterjesztett határokat szeretne, de nem rendelkezik azzal a munkamorállal, amellyel meg tudná őrizni az Istentől kapott aratás gyümölcsét. Amikor Isten nagyobb területtel áld meg, legyen szó akár a vagyon, akár elismertség, illetve a lehetőségek terén való növekedésről, fontos, hogy jól sáfárkodjunk a lehetőséggel. Isten kegyelmet adot neked arra, hogy jól tudj sáfárkodni a forrásokkal, a lehetőségekkel és az adottágokkal is. Van hited megvalósítani valamit az Istentől rád bízott terület(ek)en? A szorgalmad és az engedelmességed bővölködővé fog tenni éged. A lustaságoddal, az engedetlenségeddel és a félelmeddel viszont késleleted és eljátszod a Rendeltetésedet.

Maradj engedelmes!

„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1:9)

Isten veled van. Amikor az Ő Igéit követed, Ő vezetni és igazgatni fogja az ösényeidet. Isten megadta neked az erőt, hogy le tudd győzni és el tudd viselni az összes akadályt, ami az utadba kerül. Amikor új területet szerzel a Királyság számára, és Isten vezetésében vagy, Ő vezetni és oktatni fog téged, hogyan kell győznöd és stratégiailag hódítanod minden téren, ahol arra vagy elhívva. Amikor feltérképezetlen területre lépsz, legyél bátor, mert Ő veled van, és nem fog cserben hagyni. Ne engedd, hogy felülkerekedjen rajtad a félelem, amikor egy új területen igyekszel felülkerekedni. Ha Isten van veled, akkor semmilyen ellenség, démoni erő és az ellenség semmilyen stratégiai fegyvere nem tudja félbeszakítani az előmeneteledet. Ha Isten veled, akkor ki lehet ellened? Amikor Isten azt parancsolja, hogy foglalj el egy új területet, kezdj bele egy új dologba, vagy hogy lépj ki hitben az életed bármely területén, akkor bízz Benne! Ő nem fog tévútra vezetni.

A kétlelkű ember

„Az ilyen kétlelkű, minden útján állhatatlan ember.” (Jakab 1:8)

Összpontosítsd a figyelmedet az Igéjére, és Ő fogja elrendelni és irányítani a lépteidet. Minden egyes lépésnél tartsd szem előtt, hogy Ő veled van. Bátorodj fel Őbenne, és tudd, hogy a lépéseid el vannak rendelve. A kétlelkű ember minden útjában bizonytalan. A kétlelkű ember szíve megosztott, és megosztott érdeklődése van az imádat terén is. Aki kétlelkű, az Istent is akarja szolgálni, miközben a test kívánságát is végre akarja hajtani. A teste és a szelleme hadban áll Istennel és az Ő Igéjével.

Isten nem tud megbízni a kétlelkűekben („kettős gondolkodású” emberekben, az angol szerint – a ford. megj.). Akik kétlelkűek, azoknak a szíve el van ferdülve, és pont az a terület lesz az istenükké, amit maga Isten bízott rájuk. A kétlelkűség következménye, hogy a “teremtett dolgokat” imádod az Egy Igaz Élő Isten helyett – aki mindenek Teremtője. Amikor valaki kétlelkű, akkor instabil, és Isten nem tud több területet rábízni, ha a kívánságai közepette akarja felélni azt. „Kértek és nem kaptok, mert rosszul kértek, hogy élvezetvágyaitokra költsétek.” (Jakab 4:3)

Bízz Istenben!

Ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust Uradnak és Megváltódnak, egyszerűen mondd az alábbi szavakat: Úr Jézus, elismerem, hogy bűnös vagyok. Hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt a sírból, személyesen értem. Megtérek a bűneimből. Hiszem, hogy Jézus Krisztus Vére megmos és megtisztít engem minden igazságtalanságtól. Krisztusban új teremtés vagyok. Elfogadom Jézus Krisztust, mint Uramat és Megváltómat. Jézus Nevében, ámen.


Ezt a cikket Vance Jackson írta, aki a Word of Life Christian Ministries vezetőségi tagjaként szolgál, Detroitban. Vance sikeres vállalkozó, előadó és író, valamint Bibliaórákat tart olyan témakörökben, mint a házasság, hit, család, vállakozás, sáfárság, érzelmi gyógyulás, illetve vezetés.

Forrás: GODTV.com / Enlarge My Territory
Fordítás: Országh György

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: