Prófétai Áhítat, 2018. június 26.

Prófétai Áhítat

Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com

2018. június 26.

A csalódás és a csüggedés sötét foltot hagynak a lelkeden, amit muszáj a világosságra hoznod, hogy el legyen tüntetve onnan. Én vagyok a világosság, és az Én jelenlétemben minden sötétségnek menekülnie kell. Ne engedd, hogy ezek a foltok és a sötétség ott maradjanak. Az Én akaratom az, hogy engedd a fényemet bevilágítani a lényed minden sarkába, hogy teljes mértékben az Enyém legyél! Uralkodjon a békesség és az igazság, mondja az Úr. 1 János 1:5 Ez pe­dig az az üze­net, ame­lyet tőle hal­lot­tunk, és hir­de­tünk nek­tek, hogy az Is­ten vi­lá­gos­ság, és nincs ben­ne sem­mi sö­tét­ség.