ÍRÓK! EGY BEJELENTÉS HANGZIK EL A MENNYBEN: “A MEGLÁTOGATÁS ÉS TALÁLKOZÁS ÚJ IDŐSZAKA”

Írók, ti írásra vagytok elhívva! Arra, hogy a tollatokkal írásba foglaljátok azokat a szavakat, amiket az Úr ad nektek. A harc a toll körül folyt, és figyelemelterelések is jöttek ebben az átmeneti időszakban, de egy bejelentés hangzik el a mennyben: “A MEGLÁTOGATÁS ÉS A TALÁLKOZÁS ÚJ IDŐSZAKA”.

Nem olyan meglátogatás és találkozás időszakába mentek át, ami bármihez is hasonlítana, amit eddig átéltetek. Ez egy teljesen új időszak, az ellenség pedig keményen harcolt, hogy visszatartson ettől a helytől, ugyanis azon túl, hogy többféle módon fogjátok meglátni Jézust és találkozni fogtok az Ő szívével és a természetfeletti világgal, úgy, ahogy még soha nem tapasztaltátok, Isten Szellemének a felhatalmazását is teljesen új szinten fogjátok átélni az írásban.

Az Úr többet fog írásba foglalni általatok ebben az időszakban, mint amennyit valaha tapasztaltatok. Lesznek dolgok, amiket az Úr átad nektek ebben az időszakban, hogy írásba foglaljátok, amelyek JELENTŐSÉGTELJES KULCSOK lesznek az áttöréshez sok ember számára, valamint városok és nemzetek számára.

Az Úr azt mutatta, hogy a meglátogatásnak és találkozásnak ebben az új időszakában nem csupán annyi fog történni, hogy az “írástudó” kenet jelentősen megnő az életeteken, hanem magasabb szinten fogja megtanítani nektek az Úr a Szellem nyelvezetét, hogy nagyobb bölcsességgel és megkülönböztető képességgel tudjatok a Szellem birodalmában járni, és az Úr kijelentése által megérteni az Ő szívének nagyobb titkait.

Hallottam, hogy az Úr kihirdeti az írók felett:

“ÚGY JÖVÖK EL, AHOGY EDDIG MÉG SOHA NEM JÖTTEM, ÉS AZÉRT, HOGY ÁTADJAM ÁLTALATOK AZT, AMI EDDIG MÉG SOHA NEM VOLT ÁTADVA. ÚJ BORT BOCSÁTOK KI MOST”

Sokan voltatok eddig lenyomva, sokan éltetek eddig a lenyomott átmeneti állapot mély időszakában, de van egy új bor és olaj, amit a ti tollatok fog magán hordozni, amely jelentős átváltozást fog hozni.

ÍRÓK, MEG FOGJÁTOK LÁTNI ISTEN SEKINA DICSŐSÉGÉT, AHOGY BEJÖN A TITKOS HELYETEKRE, ÚGY, MINT MÉG SOHA

Írók, meg fogjátok látni Isten sekina Dicsőségét, ahogy bejön a titkos helyetekre, úgy, mint még soha. Meg fogjátok látni Isten Dicsőségét, a Királyok Királyának, az Urak Urának a Dicsőségét, teljes pompájában, olyan mélységes átéléssel ebben az időszakban, hogy amit átad nektek, azt még megfogalmazni is nehéz lesz, de Isten Szelleme bölcsességet fog adni, higy át tudjátok adni, amit megláttok, átéltek és majd hordozni fogtok.

SOK mélységes kijelentés lesz (Jeremiás 33:3) és az Ő szívének titkai fogbak megszületni ebben az időszakban a csendesség, az isteni elhallgatás helyéről, azokból a pillanatokból, amikor igazán mély és súlyos átélések történnek az Ő jelenlétével és Dicsőségével, amelynek a kiáradása NAGY VÁLTOZÁST fog magával hozni.

Hallottam, ahogy az Úr ezt mondja: “Az Én embereim által leírt szavaim közül sok olyan lesz ebben az időszakban, ami megváltoztatja a történelmet.”

Ebben az időszakban többször is lesz olyan, hogy elnémultok az Úr előtt, ahogy meglátjátok Őt. Sokszor lesz olyan “jöjj fel ide” élményetek ebben az időszakban, amikor meglátjátok Isten Dicsőségét. Az írásaitokat el fogja áztatni a menny tisztasága és fogalmazásmódja, ahogy beléptek a mély, szent meglátogatásnak ebbe az időszakába.

Lehet, hogy meg fogtok lepődni azon, amit írásba akar foglaltatni veletek ebben az időszakban. Lehet, hogy olyan dolgokat fog leíratni veletek, amiről soha nem gondoltátok volna, hogy ilyenről fogtok írni, de a kenet olaja, amely átáramlik a tollatokon, példátlan mértékben fog megmutatkozni.

KÉRJETEK TŐLE NAGYOBB BÖLCSESSÉGET ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ KÉPESSÉGET ARRA NÉZVE, HOGY MIT FOGLALJATOK ÍRÁSBA (Példabeszédek 2:1-6)

Írók! Ez a példátlan mértékű szent meglátogatás időszaka azzal fog járni, hogy rendkívül mélyen és jelentőségteljesen fogjátok átélni a találkozást az Úrral, az Ő szívével, az Igéjének és a természetfeletti világnak a kijelentésével, így az Úr az Ő szívének sok titkát fogja rábízni azokra, akik Nála elidőznek, akik jól fognak sáfárkodni ezzel, akik folyamatosan kérik a bölcsességet és a megkülönböztető képességet. A Dicsőségének ez az új hulláma, amely rátok árad, annyira fokozott mennyiségű kijelentést fog hozni számotokra az Ő szívéből, hogy nem is mindet adja azzal a céllal, hogy publikusan közzé tegyétek. Mert az Úr SOK MINDENT fog leíratni veletek a szent meglátogatásnak ebben az időszakában, de legyetek éberek, hogy mindig megkérdezzétek az Úrtól, mit akar “publikusan közzé tenni” és “kibocsátani”, és mi az, amit veled, MINT BARÁTJÁVAL AKAR LEÍRATNI!!!!!!

JELEK, CSODÁK, TERMÉSZETFELETTI DOLGOK ÉS GYÓGYULÁSOK FOGNAK TÖRTÉNNI ISTEN SZELLEME ÁLTAL, AZ ÍRÁSAITOKON KERESZTÜL

Az Úr azt mutatta, hogy ahogy leírjátok amit Ő leírat veletek, a Szellemnek a szele fogja felkapni és azokba a kezekbe juttatni, ahová kerülniük kell, és sok bizonyság fog születni jelekről, csodákról, természetfeletti dolgokról Isten Szelleme által, amelyek az Úr felkent szavain keresztül történnek meg, amiket Ő íratott le veletek.

Sokan fogtok meglepődni azon, hogy kiknek a kezeibe juttatja el az Úr az írásotokat. Sok meglepetés fog történni, ahogyan az Úr azokat a szavakat használja, amelyeket ebben az időszakban írat le veletek, és jelentős jóindulat fogja kísérni az írásaitokat, de nem azért mert erőltetitek vagy próbálkoztok keresztül vinni valamit, hanem a radikális engedelmességetek miatt, hogy leírjátok azt, amire Ő megkér benneteket.

Az Úr hangja egyre erősebb lesz az írásaitok által, és az Úr azt mutatta, hogy BÁTORSÁG születik az írókban arra, hogy írásba foglalják és kihirdessék Isten igazságát. Isten jóindulatának az erős bizonyítéka fog szólni a mellett az engedelmesség mellett, hogy készek vagytok írásba foglalni, amit Ő kér tőletek.

A SZELLEM FELHATALMAZÁSA OLYAN ERŐTELJESEN FOG RÁTOK SZÁLLNI, HOGY EDDIG SOHA NEM TAPASZTALT MÓDON FELGYORSULVA FOGTOK ÍRNI

Írók! Meg fogjátok tapasztalni, ahogy Isten ereje átárad rajtatok, hogy ezáltal annyira felfokozott gyorsulással tudjatok írni a most következő hónapokban és évben, hogy az életetek során eddig látott legnagyobb kijelentés-születést fogjátok átélni.

Hallottam, ahogy az Úr ezt mondja: “Ne tartsátok különös dolognak, hogy egy könyv egy nap alatt is megíródhat.” Az Úr egy ANNYIRA MÉLYSÉGES felhatalmazást mutatott nekem, ami a mostani hihetetlen mértékű szent meglátogatás és a Jézussal valamint a természetfelettivel való találkozás időszakában történik, aminek következtében jelentősen megnő azoknak a bizonyságoknak a száma, amelyek arról szólnak majd, hogy egyetlen nap alatt lettek megírva könyvek. A természetes világban lehetetlen, mégis lehetséges!! Mi egy természetfeletti Istent szolgálunk, úgyhogy JELENTŐS megnyilvánulásai lesznek az Ő hatalmának, és felgyorsulás száll sok íróra ebben az időszakban, mivel vannak olyan üzenetek, kijelentések és kihirdetések, amelyeket egy konkrét pillanatban kell kibocsátani, hogy előjöhessen az a fordulat és amit Ő akar küldeni a földre.

NE NÉZZETEK SE JOBBRA, SE BALRA, NÉZZETEK AZ Ő TOLLÁRA!

Ezeket a szavakat hallottam: “Ne nézzetek se jobbra, se balra, nézzetek az Ő tollára!” És úgy éreztem, hogy ebben a meglátogatási időszakban van egy bátorítás az Úrtól az írók számára, hogy tartsák a szemeiket az Úron és azon, amit Ő megírt és amit Ő elrendelt. Tarsátok a szemeiteket az Úron, és azon, amit Ő megírt és most kijelent azokról a területekről, amelyekről azt akarja, hogy írjatok. Mert az ellenség megpróbál belépni, hogy hátráltassa ezt a jelentős áttörési időszakot, az írásotokban való növekedés időszakát, azzal, hogy “összehasonlítjátok” vagy “arra néztek, amit mások írnak”. Úgy éreztem, hogy az Úr sokatokat arra bátorít, hogy tartsátok Őrajta a szemeiteket. Tartsátok a szemeiteket Isten Igéjében, és azon, amit Ő megírt és elrendelt, és ne kételkedjetek! Mert az Úr alá fogja támasztani az Ő Kijelentését számotokra, és nagy kegyelem fog társulni ahhoz, hogy írásba foglaljátok, amit Ő kér. Az összehasonlítás megpróbál közbelépni és ellopni a kreativitást, és akadályozni a lendületet. A szívetekben sok bizonytalanságérzet, kételkedés, aggodalom és félelem lesz meggyógyítva ebben a szent meglátogatás időszakában. Az Úr meggyógyítja ezeket a területeket, és nagyobb lesz az erősségetek és a bizalmatok Őbenne, és abban az üzenetben, amit Tőle kaptatok. Ne nézzetek se balra, se jobbra, tartsátok Őrajta a szemeiteket, és figyeljétek meg, ahogy az új bor és olaj átáramlik rajtatok.

Itt az idő, hogy egy új szintre lépjetek a hatalom, a kijelentés, a találkozás és az átadott áldás területén, az írásotokkal. Ádáz harc folyt mostanáig, de az áttörés már elkezdődött.

Ez az időszak nyomot fog hagyni rajtatok is, és az írásotokon is. Ez a szent meglátogatás időszaka örökre meg fog változtatni benneteket is és az írásotokat is.

—–

Forrás: Lana Vawser Ministries

Fordítás: Országh György

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: