Prófétai Áhítat, 2018. november 1.

Prófétai Áhítat

Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com

2018. november 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Vizsgáld meg magad, hogy a benned levő gondolkodási minta nem válik-e olyan szokássá és tendenciává, ami nincs összhangban az Én igémmel és a szándékaimmal. Ne távozz el az életedre vonatkozó akaratomtól, hanem inkább állj rá egy olyan pályára, ami Hozzám fog közelebb hozni, mondja az Úr. Az az akaratom, hogy Eggyé válj Velem gondolkodásban, cselekedetben és szándékban — mindig az igazságot és az igazságosságot keresve. János 17:22-23 És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk: Én őbennük, és te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.