MAGASABB SZINTEN LESZ AZ, AMI NORMÁLIS – Lana Vawser próféciája

HALLOTTAM, AHOGY AZ ÚR AZT MONDJA: “FELEMELEM A NÉPEMET ODA, AHOL MAGASABB SZINTEN LESZ AZ, AMI NORMÁLIS”

Lana Vawser

Már sok hónapja beszél hozzám az Úr a hit növekedéséről, ami most jön, és meg is érkezett Krisztus testébe.

Az Úr megmutatta a nyomásokat, a csatákat, a tüzeket, amelyeket sokan elszenvedtek és most is elszenvednek, de mindezen nyomások, a szorítás és az ellenállás közepette, most Isten Szelleme a HIT új szintjére emeli Krisztus testét.

Nemrég egyik éjszaka szólt hozzám az Úr:

“Lana, most emelem fel a népemet oda, ahol magasabb szinten lesz az, ami normális.”

Az Úr megmutatta, hogy a körülmények, az ellenállás és a tüzes próbák “sokakat a sarokba szorítottak”. Sokan feszültek neki azoknak a dolgoknak, amiken most mennek keresztül, és amik ellenük fordultak.

Ebben a látomásban sokakat láttam Isten népe közül a sarokba szorítva, a harcban megfáradva, a rájuk nehezedő nyomás erősségét érezve, amikor hirtelen megjelent előttük Jézus.

Rátette a kezét a mellkasukra, és ott, a szorítás és a nyomások közepette, miközben a megfáradás és a pánik látszott sokak arcán, Ő gyengéden, de hatalommal telve szólt:

“Nézz Rám! Nézz Rám!”

Ez egy felhívás volt arra, hogy ne nézzenek SEMMI MÁSRA, csak Őrá.

Újra megszólalt:

“Itt az ideje, hogy VADUL KONCENTRÁLJATOK A HITRE!”

A természetes világban arról, hogy valami “VAD” általában negatív dolgokat juttat eszünkbe, de amikor az Úr mondta ezt, a szellemem szökkent egyet.

Ez egy felhívás volt arra, hogy agresszívan, erőszakosan, szenvedélyesen menjünk ellene minden helyzetnek, minden ellenállásnak, minden óriásnak, a hitünk olyan erőszakos meggyőződésével, amely azt mondja: “AZ ÉN ISTENEM MONDTA EZT, Ő MEGÍGÉRTE, AZ Ő SZAVA IGAZ, ÉS ÉN NEM TÁGÍTOK MELLŐLE!!!”

“Bemerítő János megjelenésétől kezdve Isten Királysága erőteljesen terjeszkedik, és sokan teljes erejükkel igyekeznek, hogy bejussanak.” (Máté 11:12 EFO)

“A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig a menny királysága erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt.” (Máté 11:12 KSZE)

A látomás folytatódott, és ahogy Jézus keze ott volt a népe mellkasán, tudtam, hogy a hit jelentős növekedése és átadása történik most.

Ahogy egymás szemébe néztek, erősen koncentrálva, a tekintetük egybekapcsolódott, és Ő így szólt:

“MOST PEDIG ITT AZ IDEJE ÜVÖLTENI!!!”

Hirtelen megláttam, hogy egy tűz ég Isten népében. Az Ő Igéjének az IGAZSÁGÁRÓL és EREJÉRŐL való meggyőződés tüze, valamint egy igazságos harag amiatt, amit az ellenség ellopott. Az üvöltés, ami előtört Isten népének a szájából, Isten Igéje volt, ami igazán nagy bátorsággal és igazán NAGY hittel tört elő.

“Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.” – (Ézsaiás 55:11 KSZE)

“Nem olyan-é az én Igém, mint a tűz? Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?” – (Jeremiás 23:29 KSZE)

Jézus ezt mondta nekem:

“Lana figyeld meg az üvöltést! Hallgasd az üvöltést! Figyeld azt a hangot, ahogy eltűnik a KÉTELKEDÉS!!”

Odahajoltam, és figyeltem azt az üvöltést, amely az Isten népének a szájából áradó Igének az igazságról és erejéről való meggyőződés hangja volt, hallottam, ahogy a MEGBÁNÁS hangja hangosan előtör a szívükből. Annak a megbánása, összhangban voltak a kételkedéssel, és engedték, hogy a “természetes valóságok” és a “csalódások” elgennyesedett kételkedéseket hozzanak létre a szívükben. Most viszont annyira nagy mértékben növelte meg Ő a hitet és az Ő Igéjének a kijelentését, hogy a KÉTELKEDÉS eltűnt, és az emberek erősen és megszilárdulva keltek fel.

ITT AZ IDEJE, HOGY A NORMÁLIS EGY ÚJ SZINTET JELENTSEN

Ahogy ez az üvöltés előtört Isten népéből, a HIT üvöltése, az Úr ezt hirdette ki:

“Itt az ideje, hogy a normális egy új szintet jelentsen.”

Figyeltem, ahogy Isten népének a hite megerősödött, miközben a INTOLERANCIÁJA is megerősödött. Azokon a pontokon, ahol eddig el voltak tűrve bizonyos dolgok a természetes világban, amelyek nincsenek összhangban azzal, amit isten mond és az Ő céljaival, terveivel és Királyságával, hirtelen meggyengültek, ahogy az emberek felkeltek, és azt mondták: “EBBŐL ELÉG! Nem kell elfogadnom az életemre, a családom életére, a városomra, a nemzetemre és a világra nézve ezeket!”

Az Egyházban még egy ennél is nagyobb ébredés indult el, arra nézve, hogy mi a “sztenderd és a normális”, ami egyedül Isten Igéje, és az, amit Ő mond.

Hirtelen megválaszolt imák, természetfeletti jelenségek, jelek és csodák, az Ő hatalmának a nagy demonstrációi fognak a földön kirobbanni, intenzíven és felgyorsulva, ebben az új korszakban, ahogy Isten népe felemelkedik a “normális új szintjére”.

Ismét hallottam, ahogy megszólalt:

“Most van az ideje annak, hogy nagyobb mértékben legyen hozzáférésetek ahhoz, amit az Én könyveimben megírtam a mennyei könyvtárban, az egyénekről, a városokról és a nemzetekről, ahogy a népem hite megnövekszik. Mindaddig, amíg a kételkedés láncai megmaradtak, hátraáltatva volt annak a meglátása és tiszta megértése, amit Én beszélek. De most, amikor ez a növekedés történik, és a felemelkedés “az új normális” szintjére, Én felemelem az Én seregemet, amelyet a Máté 19:26 meggyőződésének a tüze lesz az ismertető jegye: “Istennel minden lehetséges”.

Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Az emberek számára ez valóban lehetetlen, Istennek viszont minden lehetséges.” (Máté 19:26 EFO)

Ennek az új korszaknak a Máté 19:26 lesz az ismertető jegye. A lehetetlen teljes mértékben lehetségesnek látszik Jézusban. Felébrednek arra, hogy vadul koncentráljanak a hitre, hogy az intolerancia tüze fellángoljon bennük. Amikor nem tűrnek tovább semmit, ami nem egyezik vagy nincs összhangban azzal, amit az Atya mond és meghatároz.

A KÖZBENJÁRÁS MÉLYEBB SZINTJEI ÉS AZ ERŐM DEMONSTRÁCIÓI A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSA ÁLTAL

Ebben a látomásban ezt mondta nekem Jézus:

“Lana, ebben a növekedésben és “a normális új szintjére” való ébredésben, van egy mélyebb szintű közbenjárás, ahová most lép be az Én népem, akik figyelve idehajtják magukat. Vannak a mély közbenjárásnak olyan területei, ahová bevezetem a népemet, ahol még soha ezelőtt nem voltak, ahol tisztábban fogják látni és hallani a szívemet, mint valaha, és meglátják az Én erőm jelentős demonstrációját a közbenjárás és imádkozás által.”

“Ebben az új korszakban történni fog egy testületi szintű megrázkódás, és az ima és közbenjárás erejére való ráébredés.”

“Megnövelem a kijelentés fegyverzetét a közbenjárásban. Itt az ideje, hogy mélyebbre menjetek a közbenjárásban, mint eddig bármikor. Nagyobb vajúdás fog történni, mint amit eddig bármikor tapasztaltatok. Lesz egy nép, amely meggyőződéssel és tűzzel fog kiáltani Hozzám, és ezt mondja: “Istenem, mi a Te nevedre hivatkozunk”, és a hitnek és meggyőződésnek ez a szintje, ami minden eddiginél mélyebb lesz, ez fogja előkészíteni és bevezetni a Szellemem munkálkodásának és az ébredésnek néhány legnagyobb megmutatkozását, amit valaha láttak a földön.”

Ahogy véget ért a látomást, újra szólt:

“Lana, ez nem csak egy egyszerű bátorítás a népem számára, hogy azt, ami normális és a hitet magasabb szintre emelem. Ez egy világméretű, testületi, történelmi fordulat a hit terén, amely MOST történik, és radikálisan fog növekedni, ami szó szerint MEG FOGJA VÁLTOZTATNI a világot, az Én Igém és Szellemem erejével.”

“Mondd meg a népemnek, hogy folyamatosan táplálkozzanak az Igém MÉLYÉRE hatolva, és hívjanak Engem, hogy jöjjek, és ébresszem rá őket erre az új normálisra az életükben. Bátorítsd őket, hogy legyenek egyetértésben azzal, amit Én cselekszem, és szüljék meg a normálisnak ezt az új szintjét és a hit jelentős mértékű megnövekedését.”

Isten népe, rendkívül fontos, hogy most koncentráljatok. Itt az ideje, hogy “vadul koncentráljatok a hitre”, és figyeljétek, ahogy Isten hegyeket mozdít, és világméretű demonstrációkat ad az Ő erejéről.


Forrás: Lana Vawser Ministries – I HEARD THE LORD SAY “I AM RAISING MY PEOPLE UP INTO A NEW LEVEL OF NORMAL”