NÖVEKVŐ ISTENI STRATÉGIA 2019-BEN

AZ ISTENI STRATÉGIA NÖVEKEDÉSE, AMIT 2019-BEN BOCSÁTOK KI, NEM FOG HASONLÍTANI SEMMI EDDIG LÁTOTTHOZ!!!

Lana Vawser

2018. december 18.

Ebben az évben az Úr igazán sokat beszélt hozzám a látás növekedéséről, a stratégia növekedéséről, és hogy arra kapunk most Tőle kiképzést, hogy a Vele való uralkodást még magasabb szinteken tudjuk megvalósítani.

Ahogy leültem az Úrral, és megkérdeztem, mi van a szívén, Ő elkezdett beszélni nekem arról az isteni stratégiáról, ami 2019-ben lesz kibocsátva.

Ezt hallottam az Úrtól:

“Az isteni stratégia növekedése, amit 2019-ben bocsátok ki, nem fog hasonlítani semmi eddig látotthoz. 2019-ben még nagyobb szükség lesz arra, hogy mennyei stratégia szerint éljetek, mint a földi stratégia szerint.”

Ahogy tovább kutattam az Ő szívét, hallottam az Ő mennydörgő kihirdetését:

“A GYORSASÁG SZELEI jelentősen felerősödnek 2019-ben, és teljesen új irányt vesznek, emellett a mennyei stratégiára nagyobb szükség lesz, mint eddig VALAHA, hogy SÁFÁRKODNI lehessen ezekkel a szelekkel, amelyek eljönnek az Én Egyházamra. 2019 annak az éve lesz, amikor még jobban MEGSZILÁRDULNAK azok a dolgok, amiket Én építek a saját kezemmel, és annak az éve, amikor isteni átrendeződés lesz azok között a dolgok között, amiket nem az Én kezem épít. Mert Én egy igen jelentős gyorsulást és lendületet bocsátok ki 2019-ben, de ezt nem szabad KÖNNYELMŰEN venni. Mert amit 2019-ben bocsátok ki, az annyira jelentőségteljes, hogy attól a pillanattól kezdve komoly hatást fog gyakorolni a történelemre.”

Körülvett egy sürgető érzés szellemben, hogy fogadjam el a menny meghívását az isteni stratégiába való belépésre, és ez semmi korábbi élményemhez nem hasonlított. Körülvett egy súlyos Istenfélelem amiatt, hogy amit Ő most készül cselekedni és kibocsátani a földre, az RENDKÍVÜL súlyos, RENDKÍVÜL jelentős, és NEM LEHET könnyelműen venni, valamint hogy az Ő isteni stratégiáját és tervrajzát kell követni, hogy jól tudjunk ezekkel sáfárkodni.

Mennydörögve hirdette 2019-re:

“2019 – A JEREMIÁS 33:3 ÉVE – AZ ÉV, AMIKOR KÉRNETEK KELL!”

“Kiálts hozzám és felelek neked; és nagy dolgokat jelentek ki neked, és hozzáférhetetleneket, melyeket nem ismersz.” – Jeremiás 33:3 (KECSK)

Amiket 2019-ben fog megmutatni, mondani, kibocsátani, kijelenteni nektek, azok olyan dolgok lesznek, amiket még SOHA nem láttatok. Elrejtett dolgok lesznek, amiket SOHA nem tudtatok. Meg fogja osztani veletek a szívének a titkait, és olyan súlyos, mély, gyönyörű kijelentett titkokat a szívéből és az Igéjéből, 2019-ben, ami a kétszerese lesz annak, amiben 2018-ban jártatok.

Viszont van ehhez egy KULCS. És a KULCS az, hogy “KÉRJETEK”. Legyetek NAGYON tudatosak 2019-ben, amikor elkéritek az Úrtól, ami az Ő szívén van. KÉRJÉTEK EL az Ő tervrajzait! KÉRJÉTEK az Ő bölcsességét! KÉRJÉTEK EL az Ő stratégiáját! KÉRJÉTEK az Ő SZEMEIT, hogy lássatok! (Jelenések 3:18)

Hallottam, ahogy az Úr újra és újra ezt ismételgette…

“2019 ANNAK AZ ÉVE, AMIKOR KÉRNI KELL, ÉS NEM FELTÉTELEZNI.”

Ne “feltételezzetek” 2019-ben. Maradjatok közel a szívéhez, figyeljétek a szívdobogását, a kijelentését. Maradjatok mélyen a bensőséges kapcsolat helyén, és tanuljatok meg jól figyelni. Mindannyiunkat egyre jobban kiképez a Szent Szellem, és 2019-ben különösen arra képez ki, hogy “JÓL FIGYELJÜNK”.

LÁTOMÁS AZ ÚTELÁGAZÁSRÓL – “2019 AZ ISTENI VÁLASZTÁS ÉVE, HOGY ENGEM KÖVESSETEK AZ EMBEREK HELYETT”

Ekkor megnyílt előttem egy látomás, és Krisztus testét láttam egy útelágazásnál, az Úr pedig így szólt: “2019 a döntés éve! 2019 az isteni választás éve, hogy Engem kövessetek az emberek helyett.”

Az Úr részletesebben is elkezdett beszélni hozzám arról, hogy 2019 egy olyan év, amikor SOKSZOR kerül választás elé Krisztus teste, amikor DÖNTÉSEKET kell hozniuk, hogy radikális engedelmességgel követik Jézust és azt az utat, amerre Ő megy, és nem azt követik, ahogy az emberek gondolkodnak, vagy az elvárásuk szerinti helyes utat. 2019-ben JELENTŐS MÉRTÉKBEN fog letörni sokakról az emberektől való félelem.

Ebben a látomásban, amiben a két út volt, az egyik az “emberi út” volt, amire az emberi stratégiák voltak felrajzolva zsírkrétával, a másik úton pedig a menny isteni stratégiája volt, ami tűzben égett, és olajjal volt eláztatva.

Újra hallottam, ahogy az Úr szólt:

“Lana, emeld fel a szemeidet!”

Felemeltem a szemeimet ebben a látomásban, és efölött az útelágazás fölött megláttam a tűzben izzó Ézsaiás 55:8-9-et:

“Mert az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Útjaitok sem az én útjaim! — mondja az Örökkévaló. — Amennyivel az ég magasabb a földnél, annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál.” (EFO)

Az Úr azt kezdte megmutatni nekem, hogy mi, mint Krisztus teste, 2019-ben rendkívül fokozott mértékben fogjuk meglátni Istennek az isteni GONDOLATAIT. Meg fogjuk látni, hogy az Ő gondolatai NAGYON sokféle módon és nagy mértékben különböznek attól, amit eddig gondolhattunk vagy magunkban hordoztunk.

Ne féljetek Isten stratégiáitól, és ne féljetek attól, hogy “mi van ha nem Istentől van” amit hallok, mert az Úr megmutatta, hogy NAGYON egyértelművé fogja tenni azt, amikor Ő adja át az Ő stratégiáját, és PÉLDÁTLAN mennyiségben fognak jönni az ISMÉTLÉSEK és a MEGERŐSÍTÉSEK az Ő Igéjéből.

2019 – A ZSOLTÁROK 121:1-2 ÉVE:

“Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (MBT)

Ezeket a szavakat hallottam kirobbanni körülöttem mindenhol:

“2019 – A ZSOLTÁROK 121:1-2 ÉVE. 2019 Az Én népem úgy fogja meglátni az Én kinyújtott kezemet, és azt, hogy honnan jön az ő segítségük, mint még soha. KIKÉPZÉSBEN részesítem a népemet, új és mélyebb módszerekkel, hogy a TEKINTETÜKET FELEMELVE éljenek, és az Én valóságomból éljenek. A János 15 helyén éljenek. A BENNEM MARADÁS kijelentésének a mélyebb helyén. A bensőséges kapcsolat és a Bennem való gyümölcsözés helyén. 2019-ben az Én népem sokféle módon fog eljutni arra a helyre, ahol a TEKINTETÜKET FELEMELVE fognak élni, és látni fogják, hogy a segítségük egyedül Tőlem jön, és az Én Igém és nevem erejéből, és eddig még soha nem tapasztalt változást és áttörést fognak látni.”

“A HIT NAGYOBB JELENTŐSÉGŰ SZEREPET fog kapni az Én népemben 2019-ben. Sokféle módon fogja a népem a hit NÖVEKEDÉSÉT megtapasztalni, ahogy az kivirágzik bennük 2019-ben.”

2019-ben a Máté 17:20-nak lesz egy nagyobb ébredése, és kirobbanó demonstrációi fognak megnyilvánulni:

Ő ezt felelte: „Mert gyenge a hitetek. Igazán mondom nektek: ha van hitetek — még, ha csak egy mustármagnyi is —, és azt mondjátok ennek a hegynek: »Menj innen oda!«, akkor az oda is megy. Akkor semmi sem lesz lehetetlen a számotokra.” (EFO)

Ismét kihirdette:

“2019 – A MUSTÁRMAG ÉVE! 2019 A MEGMOZGATOTT HEGYEK, VALAMINT A HIT NÖVEKEDÉSÉRE ÉS EREJÉRE VALÓ RÁÉBREDÉS ÉVE, AZ ABBAN VALÓ HITRE, AMIT ÉN MONDOK, ÉS AMIKOR EGY NAGYOBB RÁÉBREDÉS LESZ A BENNEM VALÓ HATALMATOKRA!!!

FOGADJÁTOK EL A JEREMIÁS 33:3 MEGHÍVÁSÁT 2019-ben, magasabbra fogunk jönni 2019-ben, ahogy elfogadjuk a Jeremiás 33:3 meghívását.

A stratégiák és a mennyei látás, amit Isten 2019-ben bocsát ki, NAGYON mások lesznek, mint amit korábban tapasztaltatok, és azt mutatta nekem, hogy ezek a stratégiák “AZ Ő HATALMÁNAK AZ EREJÉT HORDOZZÁK MAGUKBAN”.

Ahogy 2019-ben az Úr isteni stratégiáit követitek, meg fogjátok látni, hogy azok mennyire MAGUKBAN HORDOZZÁK AZ Ő HATALMÁNAK AZ EREJÉT. Ahogy 2019-ben az Úr stratégiáját követitek, az Ő erejének a PÉLDÁTLAN megmutatkozásait fogod látni! Az Úr már régóta beszél erről, már egy ideje arra készít fel, hogy át tudjuk venni és magunkon tudjuk hordani ezt ebben a korszakban, és 2019-ben nagy szükség lesz arra, hogy Isten mennyei stratégiájában és a Máté 4:4-ben éljünk, hogy Vele együtt sodródjunk, és sáfárkodjunk azzal, amit Ő kibocsát.

Ismét mondott nekem valamit, amit az elmúlt körülbelül egy év során már többször is mondott nekem:

“Lana, ismét mondom, 2019-ben nyilvánvaló lesz, kik azok, akik a rejtekhelyen lakoznak Velem, és kik azok, akik nem.”

Amikor ezeket a szavakat mondta, rám nehezedett Isten félelme. Éhséget hozott belém, hogy igazán mélyen megismerjem Őt és keressem az Ő szívét, és hogy arra menjek és sodródjak, ahová Ő megy és amerre Ő árad.

Isten egy jelentős mértékű sürgetést és terhet helyez ránk, hogy az isteni stratégiának és a mennyei bölcsességnek/belátásnak a helyén éljünk, MERT Ő azt akarja, hogy JÓL tudjuk hordozni a Szellemének a kiáradását ebben a korszakban, és azt akarja, hogy itt a MARATONI FUTÁSBAN vegyünk részt, és ne csak egy rövidtávú sprintet fussunk.

2019 ÉS AZON TÚL

Volt egy látomásom, amelyben a 2019-es év naptárát láttam, amire HATALMAS betűkkel volt írva valami, ami átérte az egész évet, és tűzben izzott, ez pedig az volt, hogy:

“HOSSZÚ ÉLET”

Ismét szólt az Úr:

“Amire felkészítem a népemet 2019-ben az Én isteni stratégiámmal és tervemmel, az fel fogja készíteni őket a következő 10-20 évre.”

A stratégiájának a meghallására szóló meghívás egy csodálatos teherként nehezedett rám még jobban, és egy mély izgatottság töltötte be a szívemet. A szívem szökkent egyet, ahogy belegondoltam, hogy amit Isten 2019-ben mennyei stratégia formájában fog kibocsátani számomra, az egy gyarapodás, és NAGYOBB MÉRTÉKŰ, mint amilyennek valaha el tudtam képzelni azt.

AZÉRT hívott meg, hogy helyezkedjek úgy, hogy meghalljam az Ő szívét és tervét az életem MINDEN TERÜLETÉRE a 2019-es évben, mert meg akar szilárdítani engem, és még felkészültebbé akar tenni, mint ahogy eddig képzeltem. Ez a meghívó nektek is szól. Nekünk szól, az Ő Egyházának.

Amit Isten kibocsát és amiben megszilárdít 2019-ben, nemcsak azért van, hogy jól sáfárkodjunk azzal, amit Ő kibocsát, hanem azért is, hogy megnövelje a látásunkat, és MESSZEBBRE lássunk, mint eddig valaha. Azt a célt szolgálja, hogy megszilárdítsa a népét a HOSSZÚ ÉLET területén, miközben ez a növekedés történik, hogy az Ő királysága kiterjedhessen, és az Ő tervei/céljai a földön még nagyszerűbb módon tudjanak megszilárdulni. Hogy meglássuk az Ő Dicsőségének a megnyilvánulását, és az Ő nevének a felemelését az egész földön, magasabban és hangosabban, mint ahogy eddig valaha láthattuk.

A mennyei stratégiák, amiket Ő kibocsát, nemcsak a szolgálatra vonatkoznak, hanem a családra, a házasságra, az egészségre, az anyagiakra is. Ő ezt már 2018-ban is elkezdte, de 2019-ben jelentős növekedés történik, SOK irányváltással.

HALLOTTAM, AHOGY AZ ÚR AZT MONDTA: “NE BOTRÁNKOZZATOK MEG A STRATÉGIÁIM ÉS AZ IRÁNYVÁLTÁSOK MIATT 2019-BEN!’

Hallottam, ahogy az Úr azt mondta: “Ne botránkozzatok meg a stratégiáim és az irányváltások miatt 2019-ben!”

Isten stratégiái 2019-ben jelentős áttöréseket, megerősítést, felfrissülést, helyreállítást, kárpótlást és megújulást fognak hozni. Ha másnak látszanak, vagy más irányba haladnak ahhoz képest, amire számítottatok, akkor ne botránkozzatok meg! Mert az ellenség a megbotránkozás által akarja majd ellopni azt a növekedést, amit Isten akar kibocsátani nektek és általatok 2019-ben. Bízzatok Őbenne, mert Ő új helyekre visz benneteket, és magasabbra, mint eddig valaha, hogy úgy lássátok Őt, ahogy eddig még soha nem láttátok Őt, és hogy meglássátok az Ő kinyújtott karjának az erejét úgy szabadítani, feloldozni, növekedést adni, pozicionálni és munkálkodni, mint még soha.

Rendkívül fontos összhangba kerülni az Ő stratégiáival, Ő pedig most építi az “isteni stratégiai hálót”, hogy elhozza az aratást.

Ebben az új korszakban, amelybe beléptünk, 2019 NAGYON nagy jelentőséggel bír. Legyünk egy olyan nép, amelyik jól sáfárkodik az Ő stratégiáival, és radikális engedelmességgel követi Jézust. Könnyen meglehet, hogy 2019 a legjobb évetek lesz, amiatt, hogy összhangba és egyetértésbe kerültök az új mennyei stratégiákkal, amiket most bocsát ki.


Forrás: Lana Vawser Ministries – THE INCREASE OF DIVINE STRATEGY I WILL RELEASE IN 2019 WILL BE LIKE NOTHING YOU HAVE EVER SEEN BEFORE!!!

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: