Támadás a teremtés rendje ellen

Két hete történt. A Facebook letiltotta a közismert igehirdetőt, Franklin Graham tiszteletest.

18403433_1504766476246195_8813313610646826827_n
Franklin Graham / Fotó: facebook.com/FranklinGraham

Az evangélista, aki egyben egy jelentősebb jótékonysági szervezet, a Samaritan’s Purse vezetője is, decemberben ki lett tiltva egy napra a saját fiókjából, és nem posztolhatott semmit. Ezzel egyidejűleg a Facebook törölte egy két évvel ezelőtti posztját, amelyben Graham a támogató véleményét fejezte ki egy észak-karolinai törvényről.

A történet lényege: a szóban forgó törvény megköveteli, hogy az állam középületeiben mindenkinek azt a mosdót kell használnia, ami megegyezik a születésekor meghatározott nemével.

Magyarul, a férfiak csak a férfi mosdóba, a nők csak a női mosdóba mehetnek. Egyszerű.

Ezt azonban a világhírű zenész, Bruce Springsteen elfogadhatatlannak tartotta, és hangot is adott a véleményének, szerinte ugyanis ez a törvény “nem haladás, hanem visszalépés”. Erre írt választ Graham tiszteletes, amelyben azt merte írni, hogy “Mr. Springsteen, ha egy nemzet […] leborul az istentelen szekularizmus és a politikai korrektség előtt, az nem haladás”, és védelmébe vette a nők és gyermekek biztonságát szavatoló törvényt.

És ez volt az a bejegyzés, amiért tavaly decemberben letiltotta a Facebook a tiszteletest, két évvel a poszt írása után,

furcsa módon pont a karácsonyi időszakban.

24 órán keresztül nem férhetett hozzá a fiókjához, nem posztolhatott semmit, ráadásul azt a nevezetes posztot is eltávolította a Facebook.

Majd ez után a karácsonyi befenyítés után – egy bocsánatkérés kíséretében – visszaállították a hozzáférését, valamint a posztját is.

Milyen világot akar látni a közösségi média? Miért választotta a bibliai értékek üldözését? Miért pont a világ nagy része által ismert igehirdetővel akart példát statuálni, hogy ha felemeli a hangját, akkor el lesz némítva? Sejthetjük, milyen világ készülődik.

disneyland_blog
Látogatás a vidám Disneylandben / Fotó: Kristen Quintrall – thegetrealmom.com

Bizarr kaland a vidám Disneylandben
De ne gondoljuk, hogy csak a konzervatív keresztényeket zavarja a nemi identitás körüli mizéria. Vagy másfél éve lett felkapott hír a nyugati médiában, amiről egy amerikai blogger anyuka, Kristen Quintrall írt beszámolót, amelyben egy “felejthetetlen” élményről számol be. Egy másik anyukával együtt Disneylandben jártak a kisgyermekeikkel, de a felhőtlen szórakozást egy meglehetősen zavaró jelenet tette rémálommá. Épp a női mosdó előterében kígyózó sorban várt a másik anyukára, miközben mindkettejük babakocsijára vigyázott, amikor betoppant egy férfi, aki a kinézete alapján is letagadhatatlanul egy természetes férfi volt, ami az arca és a testalkata mellett a ruházata miatt is egyértelmű volt. Miután teljes nyugalommal végigsétált a női vécéfülkék előtt, az előtérben magabiztos flegmasággal a falnak támaszkodott, és csak várt.

A sorban álló nők, ebben a megalázó helyzetben, se köpni, se nyelni nem tudtak. De miért? Miért nem szólt rá valaki a férfira, hogy hagyja el a helységet?

A blogger anyukában, aki a gyermekvállalás előtt még néhány mozifilmben is játszott, az a felismerés váltotta ki a legnagyobb döbbenetet, hogy sem ő maga, sem senki más nem volt képes az ott sorakozó nők közül odaszólni a férfinak, hogy azonnal menjen ki a női mosdó előteréből. Quintrall elárulja a blogbejegyzésében, hogy önmagát “haladónak” tartja, és őt nem zavarja, ha valaki nőként akar élni férfi létére, de ez a jelenet másról szólt, és teljesen kiakasztotta. Végül arra a következtetésre jutott, hogy amit egy-két évvel ezelőtt még ő is bátran meglépett volna, és kiküldte volna a férfit onnan, ahol a nőknek biztonságban kellene érezniük magukat,

ma már azért nem meri megtenni, mert mi van, ha ez a “látszólag” férfi megsértődik, nőnek vallva magát

– hiszen Amerikában ma már joga van ehhez – és ott, ahol kisebb lányok is lesokkolva álltak a sorban az anyukájuk mellett, a férfi esetleg botrányt csap, ezzel csak tetézve a szemlélőkben a lelki traumát. A liberális blogger anyukának hosszú időbe telt feldolgozni a történteket, és kiállt amellett, hogy bármennyire is toleránsak akarnak lenni, ezt nem lehet szó nélkül tűrni.

A Graham tiszteletes által ünnepelt észak-karolinai törvény, amely legalább a középületekben szavatolja a nők és a gyermekek biztonságát, a többi helyzetben sajnos egyáltalán nem jelent garanciát, nem beszélve Amerika többi államában a fennálló botrányos helyzetről, ahol még ennyit sem tettek az őrület megfékezésére.

Kontinenseken át
Vajon csak az USA van vesztes helyzetben ezen a téren? Németországban épp ezekben a napokban, pontosan január 1-én vezették be azt a törvénymódosítást, amely mostantól lehetővé teszi, hogy a születési anyakönyvi kivonatban is megjelöljenek egy harmadik nemet, azoknak, akiket sem fiúként, sem lányként nem tudnak azonosítani. Ahogy az Index írja a cikkében, erre hivatkozva speciális mosdót kell majd biztosítani a “divers” (“különféle”) neműeknek, nem beszélve arról, hogy a vállalati kultúrában is fejtörést okoz az új szabályozás: nem lesz többé “Damen und Herren”, vagyis nem lesz elegendő úgy megszólítani az embereket, hogy “Hölgyeim és Uraim”… Az álláshirdetésekből is el kell tűnnie a nemi megkülönböztetésnek, és négy új kategóriát kell használniuk (a “hagyományos” férfi és női mellett).

24800697_86a04178509aa32eb0f12eeb360ec27e_wm
Fotó: Dritte Option in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg – BW / Facebook

Habár a cikk arra utal, hogy a német törvény elsősorban a testi sajátosságokban jelentkező zavarok, összemosódások problémáját hivatott feloldani, például az interszexuálisként azonosított emberekét, a nemi önazonosság kérdésének új törvényi lehetőségei nyilván összefüggenek a maga választotta nemiség gondolatával, amely Magyarországon is rengeteg vitát váltott már ki, és automatikusan a politikai színtérre is került, még nehezebbé téve az értelmes gondolkodást ebben a témában is.

Jelen írásnak természetesen nem a politikai besorolódás a célja. Nekünk ennél sokkal fontosabb elkötelezettségünk van.

Gondoljunk bele:

a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette az embert (Máté 19:4).

Ez nem csupán valami vallásos szabály, amihez muszáj tartani magunkat. Nem csupán a konzervatívok vesszőparipája. Ez az a valóság, amelyet Isten létrehozott. Ami ehhez képest más, az torzulás. És bármilyen torzulás is legyen az emberek lelkében, vagy biológiai állapotában, azt nem támaszthatjuk alá, nem igazolhatjuk. Nem igazolhatják ember alkotta törvények azt, amit az emberiség ellensége hozott be.

Szeretném, ha nem értene félre senki: amellett, hogy nem értek egyet a nemek rendjének a felborításával, és a gonosz közvetlen vagy közvetett beavatkozásának tartom, azt is határozottan meg kell állapítanunk, hogy nem lehet egy az egyben azt mondani, hogy az adott személyek bűne, bűnössége az okozója az eredeti teremtés rendjétől eltérő állapotnak. (Más kérdés, hogy a bűnből mindenkinek meg kell térnie és meg kell szabadulnia, hogy az üdvösség állapotát megtapasztalhassa.) Gondoljunk csak azokra, akik rendellenes biológiai állapotban születnek, és később a környezetük hatására, vagy elkeseredettségükben, csak a nemek közül való kitörést látják sorsuk megoldásának. De ha őszintén belegondolunk, azok is, akik felnőtté válásuk során jutnak arra a gondolatra, hogy a másik nemhez tartoznak, szintén sokféle, talán számukra is feltérképezetlen hatások következtében juthattak erre.

Nem feladatom részletekbe menően feltárni ezt, de ha belegondolunk, vannak olyan emberek, akiket a gyermekkoruk és családi életük traumái törnek meg, ami kinél így, kinél úgy jelentkezik, de tudjuk, hogy vannak olyanok is, akik a kereszténységben tapasztalt botrányos dolgok miatt, akár tudat alatt is, Istenre vetítik ki a csalódásaikat, ami szintén súlyos traumát tud okozni.

A baj inkább azzal van, ha ezeket a torzulásokat természetesnek és jónak mondja az ember. És ez nem csak a jelenre nézve aggályos, hanem a jövőre nézve is.

A teremtés rendjét elhagyva, az Isten által teremtett két nem keretei közül kilépve, már sokkal könnyebb lesz elhitetni az emberekkel, hogy teljesen más világnézet szerint lehet és kell gondolkodniuk, hinniük és élniük, mint ahogy azt eddig a Biblia alapú hit képviselte.

És ha mindez társadalmi szinten, nemzeti és nemzetközi szinteken terjed el, akkor bármelyik pillanatban beköszönthet az emberek fejében, hitében, értékrendjében egy “új világ”, egy új kor, amelyben nem is lesz annyira elképzelhetetlen, hogy olyan személy lesz a világ vezetője, aki minden addig ismert istentiszteletre méltó dologgal szembehelyezkedik, és a menny Istenét is káromolva beül a jeruzsálemi templomba, Isten gyanánt mutogatva magát.

Mindez még nincs jelen. Nem akarok egyenes következtetést levonni a nemiség új fogalmai, az azzal kapcsolatos zavarok és a jövőbeli antikrisztusi birodalom kapcsolatára. Csupán azt mondom, hogy mindezek az egyre inkább sokkoló jelenségek, Isten teremtési rendjét félredobó gyökeres változtatások annak a táptalaját készítik elő.

Mit tehetünk mi, akik azt akarjuk és imádkozzuk, hogy Isten akarata legyen meg a földön, mint a mennyben?

Egyértelmű, hogy “nem vér és test ellen van tusakodásunk”, tehát nem emberek ellen (lásd Efézus 6.), és hogy az Urat csakis szeretettel tudjuk hitelesen képviselni.

Ha a gúny és tiszteletlenség magatartását választjuk azok irányában, akik a genderelméletet, a homoszexualitást, a harmadik nemet és más eltéréseket helyeselnek, akkor nem Isten ismerete szerint járunk el, aki maga a szeretet. Azt is tudjuk, hogy a szeretet Istene meg akarja szabadítani az embereket, viszont aki nem is tartja fogolynak magát, azt nehéz megszabadítani.

Lehetőségeink
Ami mégis a lehetőségünk és felelősségünk, az egyrészt az, hogy hittel imádkozzunk, szellemi munkálkodással legyünk hatékonyak; másrészt, hogy a meggyőződésünket az evangélium keretei között képviseljük. Nem kell senkinek sem okosabbnak és felkészültebbnek mutatnia magát, mint amilyen valójában, akár genderelméletről legyen szó, akár bármi másról. Viszont hiszem, hogy ha Jézus nevét, a megváltás csodáját és Isten királyságát hittel és szeretettel képviseljük, az Istentől kapott bölcsességgel és a Szent Szellem megnyilvánuló ajándékaival, akkor meg fog mutatkozni, hogy az Úr velünk van ebben a nemes harcban, és látni fogjuk, hogyan közelíti meg az embereket az Ő végtelen kegyelmével és hatalmával, és szabadítja meg azokat, akik segítségül hívják az Ő nevét.

Számoljunk vele, hogy az emberek tudat alatt is mennyei állapotokat keresnek, ami egészen eltérő a jelen világ állapotától, hiszen a teremtés nem csupán a nemeket határozta meg, hanem azt is, hogy Isten képmása vagyunk eredetileg mindannyian. Az emberek ösztönösen keresik a számukra ismeretlen természetfeletti eredetüket.

És ha a keresztények eddig hiteltelenül mutatták be nekik, akkor nem a Biblia Istenénél fogják keresni.

A többi kínálkozó válasz viszont torz, és nem hordozza Isten dicsőségét. Ezért keresnek mindig valami többet, valami mást, valami eltérőt, és ettől a meg nem szűnő motivációtól hajtva könnyen beleesnek az eléjük kerülő csapdákba.

Legyünk az a válasz, amely nem a sötét középkor keresztes hadjáratainak a rémével fenyegeti őket újra, hanem

a jó cselekedeteinket látva vonzódjanak a világosságunkhoz, ami Isten dicsőségét, megtapasztalható jelenlétét hordozza. Ezzel akár egy egész országra is hatással lehetünk,

hogy ameddig még itt vagyunk, míg el nem jön az elragadtatás, addig minél messzebbre elkerüljék a környezetünket azok a lépések, amelyek sátán készülődő, noha eleve kudarcra ítélt, tiszavirág életű birodalmának az előkészületei, hogy ne is legyen igény ezekre az őrültségekre. Hogy ezek helyett az igazság, a békesség és a Szent Szellem öröme legyen jellemző mindazokra a helyekre, ahol megtalálhatóak vagyunk – amíg még megtalálhatóak vagyunk…

earth_lights_lrg
Fotó: visibleearth.nasa.gov

Források: hellochristian.com, thegetrealmom.com, index.hu
Borítókép: visibleearth.nasa.gov

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: