2019-re vonatkozó prófétai látás – Marsha Burns

2019-RE VONATKOZÓ DOLGOK – 2018. december 30. – Marsha Burns:

Az ÚJRAINDÍTÁS ideje van, ami kikapcsolás és bekapcsolás. Az újraindítás nem feltétlenül törli a memóriát, hanem egy olyan megoldás, amellyel egyetlen lépésben lehet kezelni különböző problémákat. Ha szellemileg nézzük ugyanezt, akkor ilyen módon lehetőséget kapunk egy új kezdetre.

Azokat a múltbeli dolgokat, amelyek traumát okoztak, el kell tenni a memória archívumába, hogy ezt a friss, új kezdetet ne zavarják meg a múlt eseményei. Isten gyógyító képességének a kézzel fogható valósága elérhető számunkra, amellyel mindez lehetséges.

A testi természet leplét szét kell tépni, vagy el kell távolítani, hogy nagyobb szellemi tisztánlátást kapjunk. Túl kell lépnünk a testi szemléleteinken, hogy meglássuk, amit az Úr mutat nekünk.

Akkor majd új magasságokba leszünk felemelve, ugyanakkor a Szellemben mélyebbre is. A Szellem-életformának a még részletesebb látóköre válik elérhetővé a számunkra – magasabban, mélyebben, szélesebben; felfelé, lefelé, balra és jobbra, ami el fogja tüntetni a régi határainkat és korlátainkat. Nagyobb lesz bennünk a céltudatosság, ahogy a szívünk eggyé válik Isten szívével.

Ézsaiás 54:2-3a “Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékaid kárpitjait feszítsék ki, ne kíméld; hosszabbítsd meg köteleidet, és sátorszegeidet erősítsd meg. Mert jobbra és balra kiterjedsz…”

Figyeld meg a kontrasztot – azt az állapotot, ami feltűnően eltér valami mástól. A kontraszt még drasztikusabb lesz; sűrűbb sötétség és nagyobb világosság lesz, miközben a szakadék egyre szélesedik, még nagyobb elszeparálódást és megosztottságot teremtve. Mindegyikünknek ébereknek kell lennünk, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, és a legjobbat válasszuk.

1 Péter 5:8 Legyetek józanok, maradjatok ébren! Ellenfeletek, a vádló, ordító oroszlánként jár körül, s azt keresi, kit nyelhet el.

Hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: Maximalizáljátok a környezetetekben levőkre gyakorolt pozitív hatásotokat! Minimalizáljátok a negatív hatást! Ne vesztegessétek az időt az önsajnálatra! Hozzátok ki a legtöbbet a Velem töltött időből és a másokkal töltött időből, és ne vesztegessétek el az adódó lehetőségeket, amikor változást tudtok hozni.

Leírok öt látomást, amelyek, úgy gondolom, nagy jelentőséggel bírnak az új évre vonatkozóan…

1. látomás: Rengeteg embert láttam, ahogy egy szeméttelepen válogatnak a hulladékok között. Eszembe jutott az a látomás, amit korábban kaptam (talán 2015-ben), amelyben egy szeméttelep körül vezető ösvényt követve lehetett eljutni egy tóhoz, majd egy meredek hegyen vitt fel.

Abban a látomásban a szemétlerakat a politika szimbóluma volt, és nagyrészt ahhoz a szeméthez volt köze, amit a konfliktusokat generáló média közvetít. Tehát a szemét között válogató emberek azok, akik leragadtak a politikai retorikánál, vagy függőségbe kerültek attól, miközben arra törekednek, hogy megtalálják az igazságot.

Azok, akik végül megkerülték ezt a szemétdombot, egy tavat találtak, amely a mély szellemi igazságnak és a felfrissülésnek a tava volt. Emellett ez a hely az isteni kijelentésnek, valamint egy hosszabb, tartalmas belső munkának a helye is volt.

Hiszem, hogy azok, akik meg tudták kerülni a szemetet, és jó mélyen alámerültek ebben a tóban, most képesek lesznek elkezdeni felmászni a magasba, ahol még személyesebben és bensőségesebben fogják tudni megismerni Istent.

2. látomás: Láttam egy úszót, akin oxigénpalack volt, békatalp és búvárruha. Egy mély, víz alatti barlangrendszerben úszott. Jól látható volt a barlangok szépsége a fejlámpája fényében, miközben végighaladt a folyosókon, és nagyobb csarnokokba jutott át, ahol csak úgy nyüzsgött az élet. Hamarosan megértettem, hogy ez a mély, szellemi felfedezés és inspiráció szimbóluma.

Zsoltárok 95:4 Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övé.

3. látomás: Láttam egy ablakot, és azon keresztül láttam egy másik ablakot, és még egyet, és még egyet; mindegyik egyre tisztább képet mutatott a mögötte levő látképről. Egy megtisztító folyamat volt ez, amelynek az eredménye szellemi tudatosság és az élet tisztasága.

Zakariás 13:9 És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok neki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

4. látomás: Azok számára akik harcosoknak vannak elhívva, hogy az ellenség ellen hadakozzanak, volt egy látomásom, amelyben hadihajókat láttam a felhőkben, ezek a felhők a tenger hullámaihoz hasonlítottak. Ez a magasabb hatékonysági szinten történő hadviselést szimbolizálta számomra. Hiszem, hogy idetartozik annak a fegyvertárnak a megértése is, amelyhez hozzáférésünk van (mint például az ellenállás kézzelfogható valósága, a 12.16-i üzenetemben).

Egy szokatlan szellemi élményem során hallottam az Isten és a gonosz között dúló csata hangját. A csata az általunk meghozott döntések körül dúlt, valamint a következmények körül, amelyek rendkívül eltérőek egymástól. Nem tudtam visszafogni a meglepett tűnődésemet, hogy vajon miért választaná bárki is a sötétséget a világosság helyett, vagy a gonoszt a jó helyett. Vagy megfizetjük az árát annak, hogy sötétségben élünk, vagy annak a jutalmát aratjuk le, hogy Istennel és Istenért élünk.

Lukács 10:19 “Íme, adok nektek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat nektek.”

5. látomás: Három dolgot láttam, amelyek ugyanazt jelentik: Egy jelzőtüzet (máglyát), egy világítótornyot, valamint egy repülőtéri irányjelző fényt. Mi vagyunk ez a fény, akár a szárazföldön, akár a tengeren, akár a levegőben, hogy megmutassuk az utat, ami biztonságos helyre vezet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Zsoltárok 27:5 “Bizony, a veszedelem napján hajlékában rejt el, sátrában biztonságban leszek! Magas sziklavárába felvisz magához!”

Máté 5:16 “Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Apró Jelek:

Amikor gyengének érzed magad, tudd, hogy Én veled vagyok. Én vagyok, aki képességgel ruház fel téged. Lesz, amikor teljesen lecsúszottnak fogod érezni magad, de Én felemellek, és megerősítem a testedet, a lelkedet és a szellemedet, mondja az Úr. Támaszkodj Rám!

2 Korinthus 12:9a De ő ezt mondta nekem: “Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”

Ha felkelsz Szellemben, és keresed az Én arcomat, akkor olyan dolgokat fogok megmutatni neked, amik felülmúlnak mindent, amit eddig el tudtál képzelni. Kijelentést és választ hozok a legmélyebb kérdéseidre is. Erővel ruházlak fel, hogy meg tudd tenni, amit kevesen tettek meg, és többféle módon is elmélyítem a szellemi belátásodat, ami teljesen ámulatba fog ejteni.

Az engedelmességed és az elszántságod arra, hogy megtegyél mindent, amit kérek, meg lesz jutalmazva. Valóban fény vagy a sötétben. Ragyogjon fényesen a világosságod!

Róma 2:18-19 és ismered az ő akaratát, és meg tudod ítélni, mi a helyes, mert megtanultad a törvényből (az igéből); és meg vagy győződve arról is, hogy te a vakok vezetője vagy, meg a sötétben járók világossága.

Máté 5:16 “Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

2019:

A harmadik évezred második évtizedében vagyunk, és annak a kilencedik évében.

A tizenkilenc a 10 és a 9 összege, amely azt jelzi, hogy az Isteni Rend tökéletessége összekapcsolódik az ítélettel – véleményekkel, döntésekkel, igazságszolgáltatással.

A kilenc fogja majd elhozni a lezárást, amely a következő évtizedbe vezet, avagy az Isteni Kiteljesedésre.

Összegzés:
Újraindítás – újat kezdeni.
Nagyobb szellemi tisztánlátás.
Lehetőségek a határaink kiszélesítésére, nagyobb céltudatossággal.
Figyeljétek a drasztikus kontrasztot – sűrűbb sötétség; nagyobb világosság.

Öt látomás:
A szemét között válogató emberek – folytatódik a politikai retorika.
Úszó a földalatti barlangrendszerben – szellemi felfedezés/inspiráció.
Ablakok – egyre nagyobb szellemi tudatosság.
Hadihajók a felhőkben – magasabb szintű hatékonyság a hadviselésben.
Jelzőtűz, világítótorony, irányjelző fény – Mi vagyunk a fény a sötétségben.

2019 az Isteni Kiteljesedés éve lesz.


Forrás: Faith Tabernacle of Kremmling – Things for 2019 by Marsha Burns

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

<span>%d</span> blogger ezt szereti: