Prófétai Áhítat, 2019. január 28.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2019. január 28.

A TROMBITA, BILL BURNS

Őrizd az ígéreteimet, és tartsd frissen! Ne hagyd, hogy a hazug tolvaj elvegye tőled! Összpontosíts továbbra is az Én igémre, mert ez fog megtartani téged az erősség állapotában és az Én hatalmam erejében. Efézus 6:10-11 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Minden gondjaid között, amikkel foglalkozol ebben az életben, elsősorban arra legyen gondod, hogy életben maradj Bennem, mondja az Úr. A téged körülvevő világ sikítva akarja felhívni magára a figyelmedet, de neked az Én halk, szelíd hangomat kell meghallanod. Szűrd ki azokat a dolgokat, amik a Szellemben való életed ellen küzdenek. Csendesedj el, és ápold a békességet, ami a Velem való kapcsolattal jár. Add az elmédet és a szívedet az örök dolgokra. Róma 6:23 Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.