Elképesztő válaszok az imáinkra! Lana Vawser prófétai üzenete

EGY ÚJ KORSZAKBA LÉPTÜNK ÁT, AMELYBEN AZ IMÁINKRA ADOTT ELKÉPESZTŐ VÁLASZOKAT NAGYOBB LÉPTÉKBEN FOGJUK MEGLÁTNI!!!!

Lana Vawser
2019. 02. 03.

A 65. zsoltár égett a szívemen ezen a héten, és ahogy ebben a Zsoltárban az Úrral üldögéltem, arról kezdett beszélni velem Isten, hogy mi, Krisztus teste, egy új korszakba léptünk át, amelyben az imáinkra adott ELKÉPESZTŐ válaszokat nagyobb léptékben fogjuk meglátni.

Az 5. vers égett a szívemen:

“Milyen félelmetes és dicsőséges tettekkel
válaszolsz nekünk, Szabadító Istenünk!
A föld széléig, még a messzi szigeteken is
mindenki benned bízik és reménykedik.
Mert megmutattad hatalmadat,
és erőddel hegyeket teremtettél” (Zsoltárok 65:5-6 EFO)

“Igazságodban csodálatosan meghallgatsz minket, mi szabadító Istenünk, reménysége a föld minden szélének, s a messze tengernek. Aki hatalmaddal megszilárdítottad a hegyeket, magadat erővel övezed.” (Káldi Neovulgáta – az eltérő számozás miatt itt 6-7. vers – a ford.)

Ebben az új korszakban Isten ELKÉPESZTŐ módokon fogja megválaszolni az imáinkat. Ebben az új korszakban Isten hatalma és ereje ERŐTELJES módokon fog megmutatkozni, az imákra adott válaszokban.

Hallottam, ahogy az Úr újra és újra ezt mondta: “Én most TELJES FORDULATOT HOZOK a MEGVÁLASZOLATLAN IMÁKNÁL.”

Amikor megkérdeztem az Urat, hogy ő hogy érti ezt, azonnal a Dániel 10:13-at mutatta:

“Azonban a Perzsa Birodalom fejedelme 21 napig az utamba állt — emiatt csak most értem ide. Végül Mikaél, az egyik legfőbb fejedelem segítségemre sietett, és így tudtam eljönni, őt pedig ott hagytam a Perzsa Birodalom fejedelménél. (EFO)

Az Úr sok embert mutatott Krisztus testében, akik jelentős ellenállásba ütköztek, ami az imáik és kéréseik megválaszolását hátráltatta. Az ellenség keményen harcolt Isten ígéretei ellen, hogy késleltesse azokat. Tudom, hogy sokan vannak, köztük én magam is, akik már egy jó ideje azt az üzenetet hirdetjük, hogy “Isten megtöri a késlekedést”. A késlekedés ereje jelentőségteljesen törik meg Krisztus testében, és egy olyan új időszakba léptünk át, amelyben ELKÉPESZTŐ VÁLASZOKAT fogunk kapni az imáinkra. Isten arra készül, hogy megmutassa a hatalmát és az erejét úgy, ahogy még sohasem láttuk. Ne tegyétek azokat az ígéretek és imákat a polcra, hanem tartsátok az Úr előtt azokat, mert Ő rendkívüli módszerekkel kezdi megadni a válaszokat.

Ámulni és csodálkozni fogtok azon, AHOGYAN Isten megválaszolja az imáitokat ebben az új korszakban. Hallottam az Urat, ahogy ezt mondta: “A MEGVÁLASZOLT IMÁK demonstrációja ebben az új korszakban SEMMIRE sem fog hasonlítani abból, amit a népem eddig látott.”

A dolgok intenzívebbek lettek, miközben Isten jelentősebb ígéretei felé haladtatok, és ahogy az életeteket megváltoztató áttörések elébe néztek, de bátorodjatok, mert Isten az éjszaka közepén érkező Isten. Hűségesnek fogja mutatni magát, az életetek pedig radikálisan meg fog változni, ahogy meglátjátok, hogyan válaszolja meg az Úr az imáitok! A csata NAGYON intenzív volt eddig, ami az imaválaszok megjelenéséért folyt az életetek felett, AZÉRT, mert ezek lesznek az életeteket legjobban megváltoztató imaválaszok, az egész eddigi életetekben.

AZ ELLENSÉG MEGPRÓBÁLJA HÁTRÁLTATNI AZ IMAIDŐKET – NYOMULJATOK ÁT ÉS AKARATTAL IMÁDKOZZÁTOK ÁT MAGATOKAT A FIGYELEMELTERELÉSEN ÉS A KÖDÖN ÁTHALADVA – MERT ELJÖTT A SZÜLÉS IDEJE!

Az Úr egy ÓRIÁSI fekete, homályos felhőt mutatott, ami Krisztus testében különböző helyek fölött lebegett. Amikor megkérdeztem az Urat, hogy mi ez, akkor azt mondta, hogy ez egy küldetés az ellenség részéről, hogy csüggedést, figyelemelterelést, ködöt hozzon, és bármit, amit tud, hogy hátráltassa a szentek imáinak a felemelkedését.

Az Úr szólt: “MOST VAN ITT AZ IDEJE, HOGY BŐSZEN KÖZBENJÁRJATOK, MERT A MEGVÁLASZOLT IMÁDSÁGOK NAGY KIÁRADÁSA MOST KÉSZÜL ELINDULNI.”

Az ellenség azért jön, hogy megpróbálja az imaidőket, az imaszolgálatokat és az imacsoportokat HÁTRÁLTATNI, azért, mert az imáinkra jövő JELENTŐSÉGTELJES válaszok MEGSZÜLÉSÉNEK AZ IDEJE elközelgett hozzánk. Sok egyénnek, családnak, gyülekezetnek, munkahelynek, városnak és nemzetnek ez az UTOLSÓ NYOMÁSA.

Az Úr ismét szólt: “A VÁLASZOK BOROTVAÉLEN TÁNCOLNAK.”

Ezek felett a VÁLASZOK felett, amelyek most vannak kibocsátva a földre, NAGY csata folyik, de az Úr megadja A KULCSOKAT A GYŐZELEMHEZ. Az ellenség mindent megpróbál, hogy útját állja ezeknek a megválaszolt imáknak, hogy el ne jöhessenek, de Isten erősnek fogja mutatni magát, és arra hív bennünket, hogy csatlakozzunk Őhozzá. Ő most azokat keresi, akik kitartanak a közbenjárásban, és a szaván fogják Őt. Azokat keresi, akik EMLÉKEZTETIK ŐT az Ő Igéjére.

Krisztus teste most készül átlépni abba a legnagyszerűbb időszakba, amelynek során megfelelő helyzetbe kerül ahhoz, hogy mennydörgő hangon hirdesse a földön, hogy “JÉZUS A VÁLASZ”, és hogy az Ő bölcsessége és stratégiái jelentik a “VÁLASZT”. Ne engedjetek a kísértésnek, hogy “leeresszétek a kardotokat” – szorítsátok erősen, és KÜZDJETEK!!!! Ne feküdjetek le, KÜZDJETEK! Legyetek olyanok, mint Illés az 1 Királyok 18:41-ben, legyen a fejetek a térdeitek között, ahogy közbenjártok az ESŐÉRT, mert eső HANGJÁT lehet hallani, az ellenség pedig dühében tombol – az egek MENNYDÖRÖGNEK azzal a hanggal, amit az Ő ESŐJÉNEK a dicsőséges kiáradása hoz a földre, ami átformálja az egyének életét, családokat, városokat és nemzeteket.

És itt van barátaim! Itt van a kairosz idő, amire eddig annyira vártunk. Olyan lesz ez, ami nem hasonlít semmire, amit eddig láttunk vagy tapasztaltunk.

Az Ő Dicsősége és fensége, ami ezeken a megválaszolt imákon keresztül fog megmutatkozni, vakítóan fog ragyogni, és semmi sem marad olyan, mint eddig. Minden meg fog változni, ahogy Ő megmutatkozik Júda Oroszlánjaként, a Királyok Királyaként, az Uraknak Uraként, az Efézus 3:20 Isteneként.

Nyomjatok! Nyomjatok! Nyomjatok! A dicsőítés a KULCSA annak, hogy áttörjetek azon a ködön, ami távol akar tartani a közbenjárás helyétől.

Maradjatok a közbenjárásnak és a hitnek a helyén, SEMMI se terelje el a figyelmeteket, mert átléptünk az imáinkra érkező ELKÉPESZTŐ válaszok új korszakába, amihez hasonlót még SOHA nem láttunk.


Forrás: Lana Vawser Ministries – WE HAVE ENTERED A NEW ERA WHERE WE SHALL SEE ASTOUNDING ANSWERS TO PRAYER ON A GRANDER SCALE!!!!

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

<span>%d</span> blogger ezt szereti: