Próféták, tartsatok ki! Jelentőségteljes fordulat a prófétai mozgalomban – Lana Vawser próféciája

PRÓFÉTÁK! HA ÁDÁZ HARCOKKAL KELL SZEMBENÉZNETEK, AKKOR TARTSATOK KI, MERT EGY JELENTŐSÉGTELJES FORDULAT TÖRTÉNIK A PRÓFÉTAI MOZGALOMBAN!

Lana Vawser
2019. március 3.

Az Úr azt mutatta, hogy egy jelentős harc folyik jelenleg sok próféta ellen. Sokan érzik úgy, mintha kiütötték volna a szelet a vitorláikból. Sokakat láttam búsulva, lenyomott állapotban, összezavarodva, a tisztánlátás hiányában, a tájékozódási zavar állapotában, sőt gyötrelmek között.

Ahogy odahajoltam az Úrhoz, hallottam, ahogy nagy hangerővel zengett a hangja:

“EZ A HARC A HANGOM KÖRÜL ÉS AZ EVANGELIZÁCIÓ PALÁSTJA KÖRÜL FOLYIK, AMELY MOST KERÜL AKTIVÁLÁSRA A PRÓFÉTÁKNÁL!!! ITT AZ IDŐ, HOGY A PRÓFÉTAI EVANGELIZÁCIÓBAN EGY JELENTŐS ÁRHULLÁM TÖRJÖN ELŐ”

Ezután villanásokat láttam a szemem előtt, ahogy Isten keze pozicionálni kezdte a próféták életét ebben az új korszakban, és olyan helyekre pozicionálta őket ezen a világon, amit soha nem képzeltek. Hallottam az Urat, ahogy beszélni kezdett: “Ahogy eddig is ezt tettem, ezután is pozicionálni foglak benneteket az Egyházban, hogy felkészítsétek a szenteket a szolgálat munkájára, de most még magasabb szinten bocsátalak ki benneteket a világba, nagy jóindulattal, hogy kibocsássátok az Én Szavaimat, és terjesszétek az Én Evangéliumom Jó Hírét, hogy begyűjthessétek az aratást. Itt az ideje, hogy az Én hangom hangosabban szóljon ezen a világon, mint valaha, és most az evangelizálás palástját aktiválom sok próféta felett. Az ellenség megpróbálja ketrecben tartani sok prófétámat a passzivitás helyén, a félelem és a rettenetes erejű ellenszegülés által. Hallottam sok prófétám kiáltását, akik a harc és a mély gyötrelem miatt kiáltottak Hozzám, amelyekkel szembesülniük kellett, de mindez az ÉN HANGOM miatt történik, ami most minden eddiginél hangosabban készül megszólalni.

Az ellenség ádáz dühöngésbe fogott, és megpróbál szájkosarat tenni a prófétákra, de nem fog sikerülni neki.

Mert ezt hirdetem ki a prófétáim felett: “ITT AZ IDEJE, HOGY ÚJ PALÁSTOKBA LÉPJETEK ÁT!!!! ITT AZ IDEJE, HOGY KETTŐS PALÁST SZÜLESSEN MEG RAJTATOK!!!! A PRÓFÉTAI ÉS AZ EVANGÉLISTAI BEFEDEZÉS!!! Próféták, ti MOST SZÜLTÖK! Az ellenség azzal a céllal jön, hogy abortáljon, de Én azt hirdetem ki, hogy itt van a ti időtök, hogy SZÜLJETEK!!!”

“Egy nagy örömmel történő szülés előtt álltok! Egy másik palástba léptek most át, Én prófétáim, és harc folyik a palást körül, de ebben a palástban nagyobb lendületre fogtok találni, mint amit eddig ismertetek. Az ellenség meg van rémülve attól a palásttól, amibe most léptek át, Én prófétáim! Legyetek szenvedélyesek! Legyetek feltüzelve, és ne álljatok le! Mozduljatok! Mozduljatok! Mozduljatok! Itt az ideje, hogy átmenjetek az új palástba! A varázslás, ami ez ellen az új palást ellen támad, annak a lendületnek a jele, ami ebben a palástban található. Az előléptetés, az ebbe az új palástba való átlépés az eddigi legnagyobb előléptetés és fordulat sokatoknak az életében. A kenet legnagyobb felfokozódása, ami valaha ismertetek.”

Ebben a látomásban azt láttam, hogy próféták lettek pozicionálva ezen a világon, és az Atya szívéből származó szavakat szólták, csupán egyetlen szóval, ami felnyitja azoknak a szívét, akik még nem ismerik Jézust, és ott az üdvösség HIRTELEN előjön.

Az Úr pontosan most képzi ki a prófétákat, és felfokozza a tisztánlátásukat és a meglátásaikat, hogy a Szellem nagyobb felhatalmazásával induljanak el, és a prófétai evangelizáció új szintjén működjenek együtt Vele.

Van egy teljesen új megjelenési formája a prófétai evangelizációnak, ami most készül kitörni, ahogy a felfokozott tisztánlátást, kijelentést és meglátásokat megkapják a próféták, hogy át tudják adni az Én természetemet és a szívem titkait az emberiségnek, az egész földön.

Hallom, ahogy az Úr ezt mondja: “EZ EGY ÁRHULLÁM!!!!”

Az Úr tovább beszélt:

“Ez a PRÓFÉTAI EVANGELIZÁCIÓ JELENTŐSÉGTELJES ÁRHULLÁMA, ami most készül előtörni, az ellenség pedig megpróbálja elhallgattatni a prófétákat, hogy ne lépjenek át ezekbe a KETTŐS PALÁSTOKBA, de Én harcolok értük. A tűzben edzem őket, ők pedig az Én Szavaimmal a szájukban indulnak el, és a jelenlétem tüze lesz rajtuk, a Szavaim olyanok lesznek a szájukban, mint a tűz, és körös körül mindenhol ARATÁST fognak tapasztalni. Itt az ideje, hogy a PRÓFÉTA és az EVANGÉLISTA annyira EGY IRÁNYBA ÁLLJON, mint még soha.”

ITT AZ IDEJE A KÁRPIT MÖGÉ MENNI ÚGY, MINT MÉG SOHA

“Én prófétáim, itt az ideje a kárpit mögé menni úgy, mint még soha. Itt az ideje mélyebbre jönni a Jeremiás 33:3 helyén. Mert az Én titkaimban és az Én Szavamban kapott meglátások, kijelentés és tisztánlátás szintje, amit ebben az új korszakban adok át nektek, nem hasonlít semmihez, amit eddig láttatok és hallottatok. Ez a meglátások új szintje, és a kijelentés új szintje.

Ahogy bejöttök a kárpit mögé a rejtekhelyre, Én rátok bízom azt a KIJELENTETT ismeretet és bölcsességet, amit el fogtok vinni a világba és azokra a helyekre, ahová küldelek, ti pedig át fogjátok adni ezeket a titkokat, és ezek egy NAGY MEGNYÍLÁST okoznak majd, amely az aratást hozza magával. A szívek zárai fognak megnyílni, és fognak megtérésre jutni. Kultúrákra, városokra és nemzetekre lesznek hatással azok a VÁLASZOK és azok a PRÓFÉTAI MEGLÁTÁSOK, amelyeket átadok nektek, és általatok a világnak, és meg fogjátok látni, ahogy a világot ámulatba ejti az Én bölcsességem, és ez is aratást fog magával hozni. Sokan fogják a világon megismerni a valóságomat és azt, hogy ki vagyok valójában, valamint a jóságomat, és megismernek Engem, ahogy felismerik a magasságból származó bölcsességet! Itt az ideje a kárpit mögé jönni, úgy, mint még soha.”

A SZENTEK EGYRE FOKOZÓDÓ KIKÉPZÉSE MOST FOG ESZKALÁLÓDNI ÉS FELGYORSULNI (Efézus 4:12-16)

Hallottam, ahogy ezt mondta az Úr:

“A szentek kiképzése és felkészítése a szolgálat munkájára szintén fokozódik, és ez most fog ESZKALÁLÓDNI és FELGYORSULNI az aratás érdekében!!!! Nagyobb mértékben fog felgyorsulni a szentek kiképzése és felkészítése, még inkább éretté fognak válni a kiküldésre, az előkészítésre, az aktiválásra és a felkészítésre. Mert az AKTIVÁLÁS ÁRHULLÁMA csapódik be Krisztus testébe, pontosan most, hogy a népemet a PRÓFÉTAISÁG és az EVANGELIZÁLÁS  területén AKTIVÁLJA! Itt az ideje, hogy a PRÓFÉTA és az EVANGÉLISTA KITERJEDJEN!

AZ ÉN HANGOM HANGOSABBAN FOG SZÓLNI, MINT VALAHA

“Prófétáim! Az ellenség megkísérli, hogy sokatokat behúzzon egy olyan harcba, amit úgy éreztek, hogy olyan, mint a pokol, mert ti meg Én arra készülünk, hogy lelkeket kapjunk el, és kimentsük őket a pokol valóságából. Ez az aratás hangja! Ezért üvölti most az ellenség nektek, Én prófétáim, hogy hagyjátok abba, mert az Én HANGOM fog most megzendülni rajtatok keresztül, az Én Evangéliumom és az Én szívem titkai, ahogy még soha, és ez SOKAKAT fog behozni a Királyságba, és annak az üdvözítő megismerésébe, hogy ki vagyok Én, és milyen az Én jóságom.

MUSZÁJ elindulnotok! Eljött a ti időtök, hogy belépjetek az új, aktivált palástba, és belépjetek az aratás mezejére, úgy, mint még soha. Itt az idő! Megérkeztetek! Itt az idő!”

“Sokatokat vezetlek oda, ahol még soha nem jártatok. Ez kényelmetlen lesz, de DICSŐSÉGES lesz, amikor meglátjátok azt, ahogyan Én cselekszem hatalommal általatok, mint még SOHA ezelőtt. Éppen ERRE az időre, ez visszhangzik fölöttetek nagy hangon. Most van az ideje, hogy BÍZZATOK Bennem, és BÍZZATOK az Én HATALMAMBAN!!! Az aratnivaló megérett, ti pedig kiküldetést kaptok egy nagy felgyorsulással, és hatalommal felruházva, hogy begyűjtsétek az aratást!!!!!”


Forrás: Lana Vawser Ministries – PROPHETS IF YOU’RE FACING A FEROCIOUS BATTLE, HOLD ON, FOR THERE IS A MAJOR SHIFT TAKING PLACE IN THE PROPHETIC MOVEMENT!