ELJÖTT A FELTÁMADÁSOD PILLANATA! Lana Vawser próféciája

ELJÖTT A FELTÁMADÁSOD PILLANATA!!! JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK AZ EREJE JÖN RÁD!!!!

Lana Vawser

2019. 03. 26.

Nemrég volt egy erőteljes érzésem, hogy “Jézus feltámadásának az ereje” égett bennem. Hogy minden harc, minden vihar, minden nehézség, minden próba csak úgy előjött a semmiből, és megpróbált Isten népe közül sokakat maga alá húzni.

Isten népe közül sokak ellen indult egy küldetés az ellenség részéről, hogy halált hozzon a látásra, a szenvedélyre, az előrevivő lendületre, az áttörésre, amelyeket Isten most hoz a népének.

Az ellenség keményen rátámadt ezekre az emberekre, de Isten bemutatja, hogy Ő nagyobb az Ő népében, mint az, aki a világban van. (1 János 4:4)

Isten gyorsításának a közepette az ellenség is felgyorsította a támadásait, hogy megpróbálja megakadályozni Isten népét abban, amibe Isten vezeti bele őket.

Az Úr újra és újra azt mutatja nekem, hogy az ellenség azt gondolta, hogy sokféle módon szerzett győzelmet azáltal, ahogy ezekkel az ostromokkal Isten népe ellen támadott. Sokan úgy érezték, hogy már alig kapnak levegőt a harcban. Sokan úgy érezték már, hogy belehaltak a harcba, de az igazság az, hogy az Úr a harc KÖZBEN munkálkodott, és amik meghalnak, azok valójában azok a dolgok a szívekben és a lelkekben, amik NEM Istentől vannak, és nincsenek összhangban az Ő Igéjével és az Ő igazságával.

Úgyhogy ezek az elhalások, amiket az ellenség próbált a látásra, a szenvedélyre, a célkitűzésekre, az előrevivő lendületre hozni, arra a gyarapodásra és áttörésre, amit Isten hoz, az most az ő fejére van visszafordítva, ahogy az Úr mindazt, amivel az ellenség rosszat tervezett, átfordítja Isten népének a javára.

Sokan élték át a “haldoklás” folyamatát ezekben a harcokban, és sokan néztek szembe a “halállal”, és úgy érezték, hogy nem fogják túlélni a harcot, de akkor HIRTELEN jön Jézus FELTÁMADÁSÁNAK AZ EREJE, hogy visszahozza az életbe az Ő népét, erősebben, mint korábban.

Isten népe közül sokakon van rajta éppen most A FELTÁMADÁS FELGYORSULÁSA. Sokan vagytok úgy egy ideje, hogy egyik harcból a másik harca kerültetek, és sokan érzitek, hogy sokféle értelemben egy halál történt bennetek a megfáradás által, a sebekkel, az Istennel való együtt álmodozás terén, a neked adott ígéreteiben való hit terén, de az Úr azt mutatta nekem, hogy A FELTÁMADÁS FELGYORSULÁSA van rajtad MOST, Jézus nevében.

A feltámadás kenete jön sokatokba, amitől olyan bőségesen lesz bennetek az ÉLET, mint még soha, és ÚJRA FEL FOGTOK KELNI. Nem fogod többé úgy érezni, hogy süllyedsz, hanem ÚJRA FELKELSZ, ERŐBEN és FELTÁMADÁSBAN.

Egy ÉBREDÉS történik ebben a FELTÁMADÁSBAN, amelynek következtében úgy fogsz járni a Szent Szellem szabadságában és erősségében, Isten gyógyításában és helyreállításában, mint még soha.

Az Ő ereje által feltámadsz most, mint még soha ezelőtt, de ANÉLKÜL, hogy ott lennének azok a leszállópályák, amelyeket az ellenség eddig mindig megtalált, hogy bejöhessen és gyötörhessen sokatokat, hogy elbuktasson benneteket, és folyamatosan a harcok körforgásával kelljen szembesülnötök, amelyek halált hoztak sok mindenre bennetek, és amitől úgy éreztétek, hogy fuldokoltok, és nem győzelemben jártok.

Egy JELENTŐSÉGTELJES győzelem van éppen most Isten népén, egyen-egyenként. Az Úr arra készül, hogy BEMUTATÓT TARTSON az Ő feltámadásának erejéből, olyat, amilyet még SOHA nem láttatok.

A halállal néztél szembe sokféle módon ebben  az időszakban, az ellenség pedig azt gondolta, hogy hátráltatni tud téged, a látásodat, a küldetésedet, és le tudja állítani az előrevivő lendületedet ebben a felgyorsulási időszakban, de MOST a Szent Szellem gyorsítása és erőssége, amely beléd van fecskendezve Jézus feltámadásának az erejében, elborítja az életedet, te pedig felgyorsulsz az életre, az erősségre, a szabadságra, az áttörésre és az előrevivő lendületre, úgy mint még SOHA ezelőtt.

A Krisztusban kapott GYŐZELMED most fog bemutatásra kerülni, NAGY HANGON, a MEGNYILVÁNULÁSA közben!


Forrás: Lana Vawser Ministries – THIS IS YOUR MOMENT OF RESURRECTION!!! THE RESURRECTION POWER OF JESUS IS COMING UPON YOU!!!!

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: