AKIK GÚNYOLTAK ÉS ELLENED BESZÉLTEK, MOST EL FOGNAK ÁMULNI AZ ÁLDÁSON! – Lana Vawser prófécia

“AKIK GÚNYOLTAK, ÉS ELLENED BESZÉLTEK, MOST ÁMULNI FOGNAK AZON AZ ÁLDÁSON ÉS JÓINDULATON, AMIT ELHOZOK AZ ÉLETEDRE!!!”

Lana Vawser

2019. 03. 28.

Nemrég hallottam, ahogy ezeket mondta az Úr:

“Akik gúnyoltak, és ellened beszéltek, most el fognak ámulni azon az áldáson és jóindulaton, amit elhozok az életedre.”

Akik ellened beszéltek, akik gúnyoltak téged, amiért az Úrnak engedelmeskedtél, akik gúnyoltak azért, hogy az Úr stratégiáját követted, akik felszólaltak ellened, és a hátad mögött beszéltek az irigység miatt, az Úr azt mutatta, hogy tátva fog maradni a szájuk, ahogy elámulnak, ahogy az Úr keze, ami rajtad van, felszabadítja az áldást és az Ő jóindulatát.

Az Úr azt mondta nekem, hogy éppen most van egy “JÓZSEF ELŐLÉPTETÉS” sokak életén. Sokan voltak azon a helyen, ahol a “testvérek” irigységével kellett szembenézniük sokféle módon, de most az Úr elindít egy nagyszabású előléptetést, amitől ámulni fognak, és csodálni fogják Isten kezét.

Az Úr szólt hozzám, hogy a “JÓZSEF ELŐLÉPTETÉSBEN” lesz egy JELENTŐS kiáradása az áldásnak és a jóindulatnak az életükre, hogy gyarapítsa őket, hogy kiterjedjen Isten Királysága, és hogy meglátszódjon az Úr Dicsősége. A csúfolódók szája be lesz ZÁRVA. Az irigyek szája tátva fog maradni, ahogy meglátják az Úr kezét és jóindulatát rajtad. Az Úr egy jelentős felmentő igazolást fog hozni az életedben.

Az Úr egy jelentős előléptetést bocsát ki rád, az Ő Királyságáért és az Ő Dicsőségéért. Akik távol tartottátok magatokat a hírnévtől, vagy ha meg is próbáltatok híressé lenni, de hűek maradtatok ahhoz, amire az Úr elhívott, és megmaradtatok az engedelmesség helyén, és mások csúfolódásával és átkozódó szavaival küzdöttetek, nektek az Úr most készül erőteljes felmentő igazolást hozni az életetekbe, most készül megáldani titeket, és nagy jóindulatot küldeni rátok.

Ezekkel a “JÓZSEF ELŐLÉPTETÉSEKKEL” az Úr nemcsak azt cselekszi meg, hogy “bezárulnak a csúfolódók szájai”, hanem ebben az előléptetésben megbékéléseket is elő fog hozni az Úr. Helyreállítást hoz elő az előléptetésben. Az Úr lehetőségeket fog megszervezni számodra, hogy áldani tudd azokat, akik eddig átkoztak téged. Az Úr olyan helyzeteket fog megszervezni, amelyekben kegyelmet, szeretetet és megbocsátást fogsz tudni mutatni azok felé, akik ellened beszéltek és kigúnyoltak. Folyamatosan imádkozz azokért és áldjad azokat, akik ellened beszélnek, ahogy Jézus mondta a Lukács 6:28-ban.

Nagy háborúban voltak eddig sokan ezek miatt a szellemben kimondott szavak miatt, de az Úr kihirdeti, hogy “egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés”. (Ézsaiás 54:17)

“Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Efézus 6:12)

Az ellenség azokat a szavakat lovagolta meg, amelyeket ellened mondtak ki, de most van egy jelentős áttörés az életeden, amelyben meglátod, ahogy az Úr belép az Ő áttörésével, áldásával és felmentő igazolásával.

Sokak számára, akik a boszorkányságnak ezekkel a formáival küzdöttek szellemben, újra és újra és újra, és úgy tűnt, soha nem ér véget, azoknak az életén éppen most van egy JELENTŐS áttörés és előléptetés, amelyben az Úr kibocsátja és bemutatja az Ő jóindulatát az életetek fölött. Sokan éreztétek, hogy már szinte ki lettetek lőve azok által, akik gúnyoltak és ellenetek beszéltek, de MOST Isten hangja fog hallatszani mindenfelé az életetek fölött, azáltal a jóindulat által, amelyet Ő bocsát ki rátok, mivel megmaradtatok a tisztaságban, a tisztességben és az alázatban. Némelyikőtök most készül belépni az Úrtól jövő legnagyobb előléptetésekbe, és meg fogjátok látni, ahogy végigmegy az életeteken, mint még soha azelőtt.

Egy nagy áldás van elkészítve. Egy nagy jóindulat vár benneteket. Gyarapodni fogtok az Úr áldásában és jóindulatában, de nem a saját erőfeszítéseitek és kezetek által, hanem az Úr KEZE által.

Ahol az Urat követtétek, az Ő hangját és Szellemét követtétek, ahol azokon az ösvényeken jártatok, amelyekre Ő kért meg benneteket, az ismeretlen területek ellenére, ahol az Úr áldása és jóindulata irigységre gerjesztett másokat, ahol az engedelmességed csúfolódásra gerjesztett másokat, ott ne mentegetőzz amiatt, ahová az Úr vezet téged! Ne mentegetőzz a jóindulat és áldás miatt, amit az Úr szabadít fel az életedben. Maradj azon az útvonalon, amit Isten készített neked, és áldjad azokat, akik átkoznak téged, és imádkozz azokért, akik rosszul bánnak veled. Mert az Úr keze nemcsak felmentő igazolást fog adni neked, hanem magasabb szintű helyekre fog előléptetni téged, hogy az Ő neve legyen felemelve, és az Ő királysága legyen kiterjesztve. Most egy jelentőségteljes szülési pillanatban vagy, és az Úr kihirdeti, hogy ezek a csúfolódások és ellened kimondott szavak NEM fognak leállítani téged, ahogy te megállsz Őbenne.

Az előléptetés és áldás, amelyeket az Úr bocsát ki, a Királyság kiterjesztésére vannak, valamint az Úr terveinek és célkitűzéseinek a kiterjesztésére az egész földön. Minden azért van, hogy az Ő neve legyen magasra emelve, és az Ő Dicsősége legyen látható az egész földön, és hogy mindenki megismerje Őt, az Ő szeretetét és az Ő jóságát. Itt az idő, hogy belépj a rendeltetésed még nagyobb fellendülésébe, abban az előléptetésben és áldásban, amit Ő bocsát ki, hogy a Jézus neve legyen magasra felemelve az egész földön.


Forrás: Lana Vawser Ministries – “THOSE WHO HAVE MOCKED YOU AND SPOKEN AGAINST YOU WILL NOW STAND IN AWE OF MY BLESSING AND FAVOUR UPON YOU!!!”

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: