Ne engedd el az álmaidat!

Petz RenátaPetz Renáta

Őrzöl álmokat a szívedben? Mint József, aki évekig, évtizedekig hordozta az ígéreteket, míg megláthatta azok beteljesedését. Vagy mint Dániel, aki felismerte Isten ígéretei beteljesedésének idejét. Ábrahám, Mózes, Dávid is megragadták Istentől kapott ígéreteket, és elindultak utána. Az Istentől kapott álmokat reménységgel lőtték ki. Olyanok ezek, mint előre kilőtt nyílvesszők, melyek már a helyükön vannak, csak utol kell érned őket. Mindegyik nyíl végén ott egy kötél, melynek vége a te kezedben van, illetve a szívedhez lett kötve. Segít, hogy mindvégig szemed előtt maradjon az Istentől kapott álmod.

Ne kergesd, hanem kövesd az álmaidat! Azok nem menekülnek előled, hanem várnak rád. Már a célban vannak, és nem mennek onnan sehová. Ez nem olyan, mint a csacsi orra elé kötött répa, hanem ahogy haladsz előre, egyre közelebb jutsz hozzájuk. Azokat az álmokat tudod követni, melyekhez a szíveddel kapcsolódsz. A reménység kötele vezet és visz előre. A reménység segít úton maradnod.

Péld.4,18 „Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.”

A reménység megvilágítja az utat, és ahogy mész előre, egyre tisztább és világosabb képet mutat. Amikor a hit bekapcsolódik, láthatóvá válnak az álmaid.

Zsid.12,1-3 „Azért mi is, akiket a bizonyságtevőknek ily nagy sokasága vesz körül, félreteszünk minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézve a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy Ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.”

Amikor elveszíted a fonalat, vagy kicsúsznak a dolgok a kezedből, ragadd meg az ígéretedhez kötött reménység fonalát – az fog tovább vezetni, egészen a célig. Mi ez a fonál? Az ígéretedhez kötött kijelentések, Isten kimondott Szava, amihez Ő tartja magát!

A csüggedés vakká és süketté tesz. A reménység pedig segít látni, és eljutni a hithez. A célt akkor éred el, amikor a Menny és a Föld összeér, és a lehetetlen megvalósul, megérted, amit addig nem láttál, nem hallottál. Majd ahogy elkezdesz erről beszélni, egyre többek szeméről lehull a lepel és reménység költözik a szívekbe, ami egyre közelebb húzza őket is az ígéreteikhez.

A te hited, kitartásod mások életére lesz hatással, és meglátod, ahogy hitből hitbe vándorolnak az ígéretek, és napról napra nő a reménységet megragadók serege.

Róma.5,1-6 „Megigazulva azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk.”

Ezért ne engedd el az álmaidat, ne mondj le róluk csak azért, mert még nem érted el őket. Ragadd meg a reménység fonalát és menj előre a nagy találkozásig!


Forrás: Dávid Sátora Gyülekezet Hírlevél

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: