ISTEN LÁNYAI!

ÓRIÁSI HARC FOLYIK EGY IDEJE AZ ÉN LÁNYAIM KÖZÜL SOKAKNAK AZ ELMÉJE ELLEN, DE EZ MOST VÉGET FOG ÉRNI, ÉS AZ ÉN FELHATALMAZÁSOM SZELE MEGTÖLTI A HITÜK VITORLÁIT, HOGY KIKÜLDETÉSRE INDULJANAK ÚJ ÚTTÖRŐ ÖSVÉNYEKEN AZ ÉN NEVEMBEN!!

Lana Vawser

2019. július 1.

Az Úr azt mutatta, hogy egy rettenetes harc folyik már egy ideje Isten lányai közül sokaknak az elméje ellen, Krisztus testében. Egy speciális akció lett ellenük indítva, hogy homályt okozzon, elködösítést okozzon, a tiszta gondolkodás hiányát okozza, és ezért sokan már azt gondolták, hogy megőrültek, vagy hogy meg fognak őrülni.

Egy intenzív nyomás nehezedett az elméjükre, de az Úr azt mutatta meg nekem, hogy miközben folyik a harc, Ő egy mély megerősítést fog hozni a Krisztusban és az Ő Igéjében való HIT területén, amit nem lehet megrendíteni. Nagyszabású harc folyik az elmétek ellen, Isten lányai, és most van az idő, hogy felálljatok, és az Igében álljatok! Nem fogtok megőrülni, hanem átléptek oda, ahol nagyobb tisztánlátás és kijelentés található az Ő igazságára és az Ő szívének a stratégiáira.

Két szót hallottam Szellemben mennydörögni: “ISTENI ELSZÁNTSÁG”.

Az Úr azt mutatta, hogy ebben a hatalmas csatában, amiben Isten lányai vannak az utóbbi időkben, Isten Szelleme egy ISTENI ELSZÁNTSÁGOT alakít ki bennük, hogy többé ne hagyják, hogy az ellenség gyötörje őket, vagy ide-oda lökdösse őket. Egy nagy ébredés megy végbe a nőkben most, ami ezt ordítja: “EZT TÖBBÉ NEM VAGYOK HAJLANDÓ ELFOGADNI!!!!”

Ahol az ellenség Isten lányai közül oly sokakat terrorizált a félelemmel, a bizonytalanságérzettel, a szégyennel, a mentális gyötrelmekkel, és még sok más területen, amelyek miatt Istennek sok lánya érzi azt, hogy folyamatosan átmegy rajtuk az ellenség “úthengere”, ott Isten Szelleme életre kelti azt az isteni elszántságot, azt a hatalmas győzelmi ordítást Isten lányaiban, ami így szól: “ELÉG VOLT!!!!”

Egy NAGYSZABÁSÚ fordulat történik a nők között Krisztus testében, amelynek során továbblépnek és átkerülnek a Krisztusban kapott hatalmukba, és az erődítmények, a bilincsek és a láncok egyszer s mindenkorra lehullanak, ahogy ők megragadják Isten Igéjét, és RÁORDÍTJÁK az ellenségre.

Ahol az ellenség “úthengerrel” próbálta kicsinálni Isten lányait, az Úr azt mutatta, hogy ebben a HATALMAS ÁTTÖRÉSBEN, ami MOST történik, ezek a lányok a Szellem felhatalmazásával jönnek elő, úgy, mint még soha, Krisztus diadalával futnak, úgy, mint még soha (1 János 5:4), és lerombolják a sötétség munkáit. Az ellenség annyira fél attól, hogy Isten lányai felemelkednek az identitásukba és a hatalmukba, hogy teljes gőzzel azon van, hogy megállítsa őket, de ez a visszájára sül el, ahogy az Úr ERŐSÍTÉST KÜLD Isten lányainak a csata közepette.

EZEK A LÁNYOK KARDDAL A SZÁJUKBAN KELNEK FEL

Isten Szelleme megerősíti Isten lányait a tűzben, és egy friss küldetéssel küldi ki őket, hogy HORDOZZÁK és szabadítsák fel Isten tüzét, ahová csak mennek. KARDDAL A SZÁJUKBAN emelkednek fel, Isten Igéjének a Kardjával a szájukban, hogy Isten mennyei igazságszolgáltatását megalapozzák a földön.

Az Úr azt is mutatta, hogy sokan Isten lányai közül, akiket Ő felemel és kiküld, egy olyan kenettel indulnak el, ami elbánik a “lehúzással” és “fúrással”, ami Krisztus testében történik, azáltal, hogy felszabadítják az Úr Szavát, és az Ő szívének a tisztaságát és szeretetét, ahová csak küldi őket.

ISTEN LÁNYAI FELKELNEK ISTEN MENNYEI BÖLCSESSÉGÉBEN A MENNY STRATÉGIÁIVAL, HOGY ÚJ UTAKAT TÖRJENEK, ÉS NYILVÁNVALÓVÁ TEGYÉK ISTEN DICSŐSÉGÉT ÉS HATALMÁT

Van egy őrület szelleme, a zavarodottság és letargia szelleme, ami Isten sok lánya ellen támadt, ami hihetetlenül nagy félelmet hozott, hogy akadályozza a látásukat, a tiszta fejjel gondolkodásukat és az ítélőképességüket, hogy elszigetelje őket, és arra vegye rá őket, hogy összekuporodjanak és visszahúzódjanak.

Az Úr azt mutatta, hogy azért támadja őket ilyen keményen az ellenség ezen a területen, mert mélyre ható találkozások várnak rájuk Jézussal és Isten Szellemével, és ezek már ott lebegnek fölöttük, amelyek során beviszik őket a mennyei könyvtárba, hogy elolvassák Isten szívének a bölcsességét. Hogy leüljenek az Úrral, és kijelentést kapjanak az Ő Igéjéből, amelyből az lesz, hogy Isten Szelleme jelentőségteljes stratégiákat fog kibocsátani a mennyből, amelyeknek a hatására ÁTTÖRÉST HOZÓ VÁLASZOK jönnek a földre.

Hallottam az Urat, ahogy ezt mondta: “Felemelem a lányaimat ebben az órában, úgy, mint még soha, a szájuk tele lesz az Én bölcsességemmel, és mennyei válaszokkal indulnak el, amelyek az Én szívemből és az Én igémből származnak, amelyek áttörések ÚTTÖRŐI lesznek, és utat készítenek a földön a Szellemem árhullámának, hogy végigsöpörjön az egész földön. Hogy az Én Dicsőségem és hatalmam megmutatkozzon és demonstrálva legyen a földön, ahogy még soha nem látták.

A lányaimat fogják hívogatni, mint még soha ezelőtt, ők pedig elindulnak az Én szívem és az Én Igém válaszaival, amelyek olyan mértékű felnyitásokat és áttöréseket fognak elhozni a földre Krisztus testében, amiket a legnagyobbak közé sorolnak majd.”

Jeremiás 33:3:

“Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” (MBT)

“Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.” (Példabeszédek 25:2 KSZE)

“Mert ez több hasznot hoz, mint az ezüst, értékesebb, mint a színarany, drágább, mint a rubin, kívánatosabb, mint bármi más! A bölcsesség jobbjában hosszú élet van, bal kezében gazdagság és dicsőség” (Példabeszédek 3:14-16 EFO)

Isten lányai, az elmétekért folyó harc a JELENTŐSÉGTELJES megbízatás miatt folyik, ami már ki van adva, és rátok vár. Isten megragadja és megszakítja ezt a csatát azzal az isteni elszántsággal, ami most születik meg bennetek Isten Szelleme által. Egy tüzet helyez most belétek Isten Szelleme, amelynek a hatására olyan diadallal fogtok kivonulni, mint még soha, és ez át fog ömleni az életetek ÖSSZES területére. Isten mennyei újraindítása van rajtatok, és MINDEN megváltozik. Helyreállítást élsz át. Gyógyulást élsz át. Gyarapodást élsz át. Magasabb kategóriába emelkedést élsz át. Megerősödést élsz át. Megszilárdulást élsz át. Még mélyebbre vagy bevonva a titkos rejtekhelyen Jézussal, úgy, mint még SOHA ezelőtt.

Vadul folyt a harc emiatt a friss megbízatás miatt, ami arra szól, hogy úgy járjatok a Szellem felhatalmazásában, mint még soha ezelőtt. Végre, bilincsek nélkül! Láncok nélkül! Helyreállítva! Szabadon! Erősen Őbenne, nagyobb érettséggel és elszántsággal az Isten Igéje és hűsége által, hogy végre ne tudjon az ellenség ide-oda lökdösni, hanem TI legyetek azok, akik bátran elindultok, hogy a sötétség munkái LE LEGYENEK ROMBOLVA és EL LEGYENEK TÖRÖLVE.

AZ AGGÓDÁS ÓRIÁSA PORBA HULL

“Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; nem úgy adom én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen.” (János 14:27 KECS)

Isten sok lányát mutatta nekem az Úr, akik az aggódással harcoltak. Sokan közülük minden korábbinál hevesebb harcot folytattak az utóbbi időben, mások pedig már hosszú ÉVEK óta harcoltak.

Volt egy látomásom, amelyben Jézus odament Istennek ezekhez a lányaihoz, akik már annyira bele voltak fáradva abba, ahogy ez ellen az órás ellen harcoltak, és Isten Igéjének a köveit dobálták rá, és azt láttam, hogy Jézus odahajolt, és a fülükbe súgta: “CSAK MÉG EGY DOBÁST!” Segített felemelni megfáradt karjukat, és ahogy elindultak, hogy eldobják a követ, azt láttam, hogy mint egy vízesés, ami vízből és tűzből állt, rájuk zúdult, és TUDTAM, hogy ez az Ő szeretetének a kijelentése, az Ő Szellemének a felfrissítése, és az Ige fürdője.

Ahogy eldobták az utolsó követ, azt láttam, hogy a szívükből KIROBBANT az új élet, a gyógyulás és a teljesség. Az élet visszatért a szemeikbe és az arcukra, a kő pedig a szeme között találta el az óriást, és ezzel a porba is hullt, majd egy HATALMAS békesség-palást szállt le Isten lányaira, az a békesség, ami Krisztusban meg lett ígérve, új és friss módon mutatkozott meg az életükben.

Isten Lányai, ha az aggódás “óriása” ellen küzdöttetek, akkor az a porba fog hullani a Jézus nevében. Nem nagyobb Jézusnál, csak nagyobbnak akar látszani. Isten hallotta a kiáltásaitokat, hallotta az imáitokat. Ne adjátok fel, újra dobjátok rá azt a hit-követ, mert a gyógyulásotoknak, a szabadulásotoknak és az áttöréseteknek a túlcsordulása ELKÖZELGETT!

Isten Szellemének egy hatalmas mozdulása jött el hozzátok. Ne adjátok fel, álljatok meg erősen! Isten hatalmasan munkálkodik, és amit Isten Szelleme cselekszik most a nők életében Krisztus testében, attól ÖRÖKRE megváltoznak. Ez az elméért folytatott csata sokatokat majdnem kicsinált, de ti most vagytok pozícióba állítva és megkapjátok a megbízatásotokat, hogy olyan felhatalmazással induljatok el, mint még soha ezelőtt, hogy messzebbre jussatok, mint eddig, hogy megtegyétek, amit sosem gondoltatok volna, hogy megismerjétek, megtapasztaljátok és meglássátok, ahogy az Ő ereje munkálkodik rajtatok, bennetek és általatok, eddig soha nem látott módon.

Harcos Nők, az isteni elszántság fokozódik bennetek, és úgy fogtok FUTNI, ahogy eddig még soha nem futottatok. Ez a ti pillanatotok, hogy felkeljetek! Nem lesz megint ilyen a helyzet, mert egy teljesen új nap van ma!


Forrás: lanavawser.com / THERE HAS BEEN A MIGHTY BATTLE AGAINST THE MIND OF MANY OF MY DAUGHTERS, BUT IT IS NOW LIFTING AND THE WIND OF MY EMPOWERMENT IS FILLING THE SAILS OF THEIR FAITH TO COMMISSION THEM ON NEW PIONEERING PATHWAYS IN MY NAME!!

Borítókép: marieclaire.hu

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: