MEGGYÓGYÍTOM A BÁNKÓDÁST, ÉS MEGGYÓGYÍTOM A MEGTÖRT SZÍVEKET

HALLOTTAM, AHOGY AZ ÚR EZT MONDJA: “MEGGYÓGYÍTOM A BÁNKÓDÁST, ÉS MEGGYÓGYÍTOM A MEGTÖRT SZÍVEKET!!!”

Lana Vawser

2019. 07. 02.

Isten Szelleme mélyen munkálkodik az Ő népének a szívében, éppen most. Az Úr “mélyre ás”, hogy kivegye a gyökereket és meggyógyítsa a népét, hogy helyreállítsa és megerősítse őket, hogy a lelküknek teljességet adjon, ezáltal képesek legyenek belemenni mindazokba, amiket az Úr nekik készített, és képesek legyenk hordozni mindazt, amire felszabadítja őket.

Ezen a héten ezt hallottam az Úrtól:

“Meggyógyítom a bánkódást, és meggyógyítom a megtört szíveket.”
“Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsoltárok 147:3 KAR)
“Felemeli a megalázottakat, meggyógyítja sebeiket.” (Zsoltárok 147:3 EFO)

Majd volt egy látomásom, és Jézust láttam sokak előtt állni Krisztus testében, akiket leterhelt a szívükben levő bánkódás. Ezek a bánkódások nagyon súlyosak voltak, és az akadályai voltak annak a szabadságnak, ami Krisztusban az övék. Néhány ilyen bánkódás már több évtizede tartott, és nagyon el voltak csüggedve az emberek, mert nem tudták, hogyan szabaduljanak meg. Voltak olyan bánkódások is, amelyek annyira mélyen voltak a szívekben, hogy sokakat fogságban tartottak, és még csak nem is tudtak erről, míg a Szent Szellem fénye rájuk nem világított, és gyógyulást hozott.

Ahol ezek a bánkódások voltak, azt láttam, hogy Jézus rá teszi a kezét a szívükre, és mindegyiküket arra kérte, hogy adja át Neki ezeket a bánkódásokat. Ez az elengedés folyamata volt, a megtérés az önmaguk kárhoztatásából és az öngyűlöletből, és abból, hogy nem bocsátottak meg maguknak.

Végül, ahogy elengedték ezeket, és megbocsátottak maguknak, az a szó, hogy BÁNKÓDÁS, ami eddig a szívükre volt írva, hirtelen átváltozott arra, hogy HELYREÁLLÍTÁS.

A szívekben azok a helyek, amelyeket megtört a bánkódás, hirtelen meggyógyultak.

FELGYORSULT GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS

Az Úr egy HATALMAS munkát végez most a gyógyulásban és a szabadulásban.

Az Úr meggyógyítja a megtört szíveket, meggyógyítja a bánkódás, a fájdalom és a trauma helyeit, és egy JELENTŐS szabadulás, gyógyulás és szabadság áll elő.

Éreztem a súlyát Isten népéből sokaknak az imáin, akik így kiáltottak az Úrhoz: “Istenem, úgy tűnik, mintha örökké tartana, amíg megszabadulok ezekből a dolgokból”, majd hallottam az Urta, ahoyg azt mondta: “EGYETLEN SZEMPILLNATÁS ALATT, MINDEN MEGVÁLTOZHAT EGYETLEN PERC ALATT”, és erősen érzékeltem a felgyorsult gyógyulást és szabadulást. Ami egy egész életen át tartó bánkódás, egész életen át tartó fájdalom, egész életen át tartó trauma, abban sokan fogják megtapasztalni, hogy MEGGYÓGYULNAK és hatalmasan MEGSZABADULNAK egyetlen pillanat alatt, és hogy minden megváltozik egyetlen perc alatt.

Ebben az új korszakban az Úr RENDKÍVÜL jelentős mértékben fogja demonstrálni a hatalmát, jelekkel, csodákkal, természetfeletti megnyilvánulásokkal, rengeteg területen, de különösen a lélek területén, a szív gyógyulásában, valamint a fogság területeiről való szabadulásban, hogy felszabadítsa a népét, hogy fussanak azzal a diadallal és győzelemmel, ami MÁR AZ ÖVÉK Krisztusban.

Barátaim, SZÁMÍTSATOK RÁ! Számítsatok rá, hogy meglátjátok Isten hatalmát megnyilvánulni a szívetekben és a lelketekben, hogy meglátjátok, ahogy egyetlen pillanat alatt FORDULATOT VESZNEK és MEGVÁLTOZNAK a dolgok, egyetlen perc alatt megváltoznak a dolgok.

A bizonyság pedig ez lesz: “Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel!” (Zakariás 4:6)

Egy új korszak van, és az Istentől jövő gyógyulást és szabadulást, ami máskor HOSSZÚ ideig tartott, és rendkívül fájdalmas folyamt volt, annak most ABSZOLÚT AZ ELLENTÉTÉT fogjátok látni. Meglátjátok, ahogy Isten hatalma HIRTELEN fordulatot hoz.

Úgy éreztem, hogy az Úr azt mondja, hogy sokan “félnek” attól, hogy hogyan fog megtörténni a gyógyulás és a szabadulás. “Istenem, erőteljes lesz? Fájni fog? Valami szörnyű gyötrelemmel jár majd?” És volt egy látomásom, amelyben Jézus mosolyogva ezt mondta: “Elvégeztetett!” Azonnal tudtam, hogy azzal bátorítja a népét, hogy Ő kifizette a gyógyulásuk, szabadságuk és szabadulásuk árát a Golgotán.

Majd újra szólt: “Gyógyulás van az ÉNEKEK ÉNEKÉBEN”.

Körbevett egy érzés, az Ő szeretetét éreztem és azt az isteni táncot, amit a Szerelmesével járt, amely elhozta a radikális átváltozás, a gyógyulás és a szabadulás pillanatait. Az Ő Szellemének az EREJÉT, ami az Ő szeretetének a megnyilvánulását robbantja ki magából.

“Mezei virág vagyok a sároni síkságon, fehér liliom a völgyben.” (Énekek éneke 2:1 EFO)

„Kelj föl, kedvesem,
siess már szerelmesem, jöjj velem!
Nézd, elmúlt a tél,
elálltak az esők.
Kivirágzott a mező,
eljött a madárdal ideje,
gerlék búgása hallik földünkön.
Első termését érleli a füge,
virágzanak a szőlők, illatuk árad szerteszét.
Kelj föl, kedvesem,
siess már szerelmesem, jöjj velem!”

Sziklák hasadékában rejtőző galambom!
Magas sziklák között fészkelő madaram!
Mutasd meg arcodat,
hadd halljam hangodat!
Mert a hangod édes,
arcod gyönyörű!

Jaj, fogjátok meg a rókákat,
csípjétek el a rókakölyköket,
mert pusztítják a szőlőt,
a virágzó szőlőket! (Énekek Éneke 2:10-15 EFO)

Barátaim, hívjátok a Szent Szellemet, hogy jöjjön, és végezze el a szívetekben és a lelketekben, ami csak kell ahhoz, hogy előhozza a gyógyulást és a szabadságot, amiben akarja, hogy járjatok, ebben az új korszakban. Hívjátok, hogy jelentse ki ezt az igazságot, jelentse ki, hogy hol vannak a hazugságok, és térjetek meg abból, hogy összhangba kerültetek azokkal. Tagadjátok meg a hazugságokat, és hívjátok be az Ő igazságát. Merüljetek el az Énekek Énekében, és hívjátok be Őt, hogy borítson be benneteket újra az Ő szeretetével!

Az Ő szeretetének a hullámai össze fognak csapni fölöttetek, újra és újra és újra, és pillanatok alatt fog megváltozni MINDEN, ahogy a Szellem ereje hatalmas gyógyulást és szabadult hoz elő, ahogy kijelentést ad a mi gyönyörű Jézusunkról és az irántunk való szakadatlan szeretetéről.


Forrás: Lana Vawser Ministries – I HEARD THE LORD SAY “I AM HEALING REGRETS AND HEALING BROKEN HEARTS!!!”

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: