ELŐFUTÁROK! AZ ÚR HŰSÉGÉT NAGYBAN MEGLÁTJÁTOK!

ELŐFUTÁROK ÉS ÚTTÖRŐK, AZ Ő HŰSÉGÉNEK A NAGY MEGNYILVÁNULÁSAI JÖTTEK EL HOZZÁTOK MINDEN FRONTON!!!

Lana Vawser

2019. 07. 17.

Sok hónapja beszél hozzám az Úr arról, hogy az Ő hűsége erőteljesen és váratlan formákban fog megmutatkozni Krisztus testében ebben az új korszakban.

Az, ahogy megmutatja a hűségét, szíveket fog gyógyítani, sokakat fog megerősíteni Krisztus testében, és helyreállítja az örömöt azoknál, akik elveszítették azt.

“Örökkévaló, kegyelmed az égig ér, és hűséged a felhőkig!” (Zsoltárok 36:5 EFO)

“Uram, a Te irgalmasságod az egekig ér; a Te hűséged a felhőkig!” (Zsoltárok 36:5 KSZE)

Az Úr nemrég nagyon a szívemre terhelte AZ ELŐFUTÁROKAT ÉS AZ ÚTTÖRŐKET. Sokan vannak, akik éppen most is előfutárok valahol, és sok úttörő is van, akik rendkívül intenzív harcban állnak, aminek a tüze nagyon éget. Ezek az előfutárok és úttörők “utat készítenek”, kiássák azokat az útvonalakat, amelyeken eddig még senki nem járt. Az Úrral járnak, és a Szent Szellem vezetését követik, hogy feltérképezetlen területekre lépjenek be, olyan útvonalakat készítsenek elő, amelyek látszólag “az árral szemben” vezetnek, és olyat tesznek, amit “még soha nem tett senki” az Úrnak engedelmeskedve.

Ezek az előfutárok és úttörők együttműködnek Isten Szellemével, hogy áttörjenek a kemény talajon, hogy feltörjenek ősi forrásokat, hogy átverekedjék magukat az emberek által alkotott struktúrákon, az Ő vezetése szerint, hogy elérjék azt, hogy az Ő Szellemének és jelenlétének az árhulláma úgy jöjjön el, ahogy még soha nem látta senki.

Ennek az új korszaknak a közepette, amelybe nemrég léptünk be, az előfutárok és az úttörők minden fronton harcokkal néznek szembe. Az Úr egyfolytában azt a szót használta, hogy “rendületlen”, miközben vele ültem és beszélgettem. Rendületlen ellenállással és támadással kell szembenézniük, és a támadások nagy része az emberek szavaiból származik, amit az ellen mondanak, amit Isten cselekszik ezeknek az életében, az életük által, és az Istentől kapott megbízatásuk ellen, mivel “az árral szemben” haladnak ezzel, az “elvárásokkal” szemben, azzal szemben, amit “normálisnak” mondanak. De ők hűségesek maradtak az Úrhoz, és folyamatosan engedelmeskednek annak, amit Isten mondott nekik.

“Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Korinthus 15:58 MBT)

Volt egy átélésem az Úrral, amelyben azt láttam, hogy Isten szíve MEGHATÓDOTT az ő ENGEDELMESSÉGÜK és KITARTÁSUK miatt.

Hallottam, ahogy az Úr ezt mondja:

“NAGY AZ Ő JUTALMUK, MIVEL NEM HAJOLTAK MEG AZ EMBERI UTAK ELŐTT, HANEM RADIKÁLIS ENGEDELMESSÉGGEL KÖVETTÉK A VEZETÉSEMET, AZ ÚTJAIMAT, A STRATÉGIÁIMAT ÉS A HANGOMAT.”

Az Úr meghatódott ezeknek az ELŐFUTÁROKNAK és ÚTTÖRŐKNEK az átadottsága és odaszántsága miatt, hogy folytatni fogják az Úr munkáját, és NEM hajolnak meg semmi más előtt, csak amit az Úr mondott. Erős eltökéltség van bennük, ami a Jézussal való mély, bensőséges kapcsolatból és szeretetből származik, mert eltökélték, hogy vagy az Ő ÚTJA szerint kell történnie mindennek, vagy SEHOGY.

Ebben az átélésben az Úr megmutatta azokat a heves harcokat, amelyekbe ezek az ÚTTÖRŐK és ELŐFUTÁROK kerültek. Az utóbbi időkben már az életükért harcoltak, de továbbra is odaadták magukat arra, amit az Úr mondott, és az életükön levő aktuális küldetésre.

Egy mély megfáradás, fásultság és csüggedés szállt sokukra a harc folyamán, de hallottam, ahogy az Úr ezt mondja: “ELŐFUTÁROK ÉS ÚTTÖRŐK, AZ ÉN HŰSÉGEM NAGY MEGNYILVÁNULÁSAI JÖTTEK EL HOZZÁTOK MINDEN FRONTON!!!”

Ahol minden fronton csak a “harc” meg a “támadás” meg a “szembenállás” volt eddig, ott az most fordul a kocka, egy fordulat történik most, és az Ő hűségének a NAGY megnyilvánulásait fogjátok meglátni az életetekben, MINDEN OLDALON.

A hűségének ezek a megnyilvánulásai SEMMI EDDIGIHEZ sem hasonlítanak. Azt, ahogy NEKTEK be akarja mutatni a hűségét, még soha nem láttátok. A szívetek meg fog gyógyulni ezektől a megmutatkozásoktól, Isten ereje által. A lelketek fel fog frissülni az Ő hűségének ezektől a nagy megnyilvánulásaitól. “Felbugyog” bennetek az öröm, a békesség, az izgatottság és a látás a jövőre vonatkozóan.

Ezek a szavak hangosan zengtek körülöttem:

“ELŐFUTÁROK ÉS ÚTTÖRŐK, HAMAROSAN HATALOMMAL FOG FELRUHÁZNI BENNETEKET AZ ÉN ERŐM, ÚGY, MINT MÉG SOHA EZELŐTT NEM TAPASZTALTÁTOK. ITT JÖNNEK AZ ÉN ERŐM ÉS AZ ÉN GYORSÍTÁSOM SZELEI.”

GYORSÍTÁS

Ebben az átélésben a “GYARAPODÁS ÉS JÓINDULAT” szavait láttam körbejárni az úttörők és az előfutárok körül. Egy NAGYSZABÁSÚ születés van folyamatban most, ahogy az új megszületik (Ézsaiás 43:19), amit Isten cselekszik azáltal, amit most hordoztok és aminek az előfutárai vagytok, és ahogy ennek az átadása történik, elindul és folytatódik, MEG FOGTOK DÖBBENNI, milyen szinten jön a gyarapodás és a jóindulat, amit ISTEN KEZE ad át nektek, és ami teljes mértékben megváltoztatja az életeteket. Ezeket a szavakat hallottam: “Sokan úgy érzik, mintha börtönben lennének, mint József, ezekben a harcokban, rács mögött, de EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA át fognak kerülni a PALOTÁBA. Ez az egyik napról a másikra megvalósuló áthelyezés MOST történik.”

Isten minden eddiginél nagyobb mértékben végzi a helyreállítást, a gyarapodást, a visszaszerzést és a kiterjesztést. A gyorsulással együtt érkező gyarapodás, valamint a gyorsulással érkező jóindulat olyan lesz, ami semmi eddig látotthoz nem fog hasonlítani.

Sokan érzik úgy az előfutárok és az úttörők közül, hogy rengeteg időt vesztettek “a harcok miatt”, de az Úr visszaadja az időt, és többet visz véghez egyetlen pillanat alatt, mint amihez évek kellettek volna. Az Ő Szellemének az ereje fog megmutatkozni abban, amit Ő egyetlen pillanat alatt végez el, ami fel fogja fokozni a hitet és az Ő személyének a csodálatát.

Isten jelentős mértékben felfokozza a jóindulatának a megmutatkozását ezeken az embereken, szertelen mértékben, hogy az Ő Királysága kiterjedjen, hogy az Ő neve magasra legyen emelve, hogy sokan megismerjék Jézust.

Az Úr újra szólt: “Azért van ezeken az embereken a jóindulatom megszaporodása, mert ők azon lesznek, hogy továbbra is minden Rólam szóljon.”

ÁLDJÁTOK MEG A TESTVÉREITEKET A JÓINDULAT MEGSZAPORODÁSA KÖZBEN

A jóindulat megszaporodása közben “testvéreket” láttam, akik körülvették ezeket az ÚTTÖRŐKET ÉS ELŐFUTÁROKAT, és “suttogtak” valamit.

József testvérei jutottak eszembe erről, és az olyan szavak, amiket irigységből és bizonytalanságérzetből beszélhetnek, nem ismerve az Atya szeretetét. Majd ezeket a szavakat hallottam: “ÉN FELKÉSZÍTETTELEK TITEKET, ÉS MEGVÉDELEK BENNETEKET.”

Van egy érettségi folyamat, amit Isten ezekben az előfutárokban és úttörőkben munkált mindeddig, hogy eljuttassa őket oda, amikor már olyan szeretetteli szívből tudnak reagálni az irigység és a vádaskodás szavaira, a bántó szavakra, mint Jézus.

Végignéztem, ahogy ezek az úttörők és előfutárok, akik érezték a negatív szavak hatását, amelyek a Krisztusban testvéreiktől irányultak ellenük, nem sértődéssel reagáltak, nem fájdalommal reagáltak, hanem szeretetben reagáltak. Láttam, ahogy arca borultak sírva, de nem a fájdalom miatt, hanem attól a szeretettől indíttatva, amit azok iránt éreztek, akik átkozták őket, miközben ők megtapasztalták, mi van az Atya szívében a testvéreik iránt. Volt egy erősség abban, ahogy megáldották azokat, akik átkozták őket. Az Ő szíve motiválta őket, a megbocsátó, az áldást mondó és a megbékélő szív.

Majd ezeket a szavakat hallottam: “Azáltal, hogy megáldjátok azokat, akik átkoznak, néhány legnagyobb ellenségeitekből a legnagyobb barátaitok lesznek.” Egy fantasztikus érzés vett körül, ahogy az erőteljes átformálás, az Ő Szellemének a csodatevő munkálkodása teljese megbékélést hoz, és megfordítja a dolgokat.

“Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket!…” (Máté 5:44 EFO)

ERŐTELJES ELMEBELI HARCOK ÉRTÉK AZ ÚTTÖRŐKET ÉS AZ ELŐFUTÁROKAT, DE EZ MOST MEGTÖRIK, ÉS MOST ÁTLÉPNEK A BÖLCSESSÉG ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS JELENTŐS MÉRTÉKŰ MEGSOKASODÁSÁBA.

Hallottam, ahogy az Úr azt mondja, hogy erőteljes elmebeli harcok érték az úttörőket és az előfutárokat, az elme erős gyötrései, de ez most megtörik, és a bölcsesség és megkülönböztetés jelentős mértékű megsokasodásába viszi át őket.

JELENTŐSEN megnövekszik rajtuk a megkülönböztetés, amivel megkülönböztetik az Úr hangját az ellenség hangjától.

Ha ez te vagy, akkor az Úr mélyebben bevisz téged a mennyei könyvtárba, hogy még több stratégiát jelentsen ki neked erre az új korszakra. KONKRÉT bölcsességet ad át neked arról, hogy hogyan alkalmazd a stratégiát, és hogyan SÁFÁRKODJ velük.

Isten bölcsessége, amit Ő átad neked, ANNYIRA súlyos, és ANNYIRA értékes, hogy óvatosan kell kezelned, és jól kell sáfárkodnod vele az engedelmességed által. Ne menj tovább félszívű engedelmességgel, hanem add oda mindenedet az Ő ÚTJAIÉRT.

Mert az Úr azt mutatta, hogy az EMBEREKTŐL VALÓ FÉLELEM az egyik olyan terület, ami félszívű engedelmességet tud okozni, miközben mások az “ördög ügyvédjének” a szerepében jönnek hozzád.

Úgy éreztem, azt mondja az Úr, hogy tartsd a fejed a térdeid között a közbenjárás pozíciójában, és fókuszálj arra, amit Ő beszél neked. Benned van az a mély elkötelezettség, hogy az Úr parancsát akarod követni, és ez tisztán látszik az eddig megtett utadból, de ne engedd, hogy annak a “csillogása”, vagy kísértése, ami látszólag “nagyobb befolyást” adna a természetes világban, elsodorjon azoktól szavaktól, amiket most, a jóindulat növekedése során kaptál az Úrtól. Ismered az Ő hangját, ismered az Ő útját. Úgy éreztem, azt mondja az Úr, hogy az ellenség sokatoknál taktikát vált. Korábban félelemmel és megfélemlítéssel jött hozzátok, fásultsággal és az elme gyötrelmével, hogy ennek hatására “feladjátok”, de ez nem jött be.

Az Úr azt mutatta, hogy most olyan dolgokkal fog megpróbálni elcsábítani, amik szikráznak vagy csillognak, amik alapvetően nem rosszak, csak ezek nem azok, amelyekre az Úr a leheletét fújja most.

Az ellenség megpróbál zűrzavart hozni, hogy hátráltassa a felgyorsulást. Fontos, hogy folyamatosan koncentráljatok, hogy bölcsek legyetek abban, hogy kivel mit fogtok megosztani, és az Úrtól kapott bölcsességben és megkülönböztetésben haladjatok, mert abban fogjátok megtalálni az igazán nagy tisztánlátást és védelmet. Mint amikor az ellenség megpróbálta megkísérteni Jézust a háztetőn (Máté 4) azzal, hogy felkínálta neki a világ összes királyságát, ha Jézus kompromisszumot vállal, TI IS HASZNÁLJÁTOK ISTEN IGÉJÉT, amit Isten mond, és ahová Ő vezet benneteket, hogy az legyen a fegyveretek.

Isten másokra nézve is konkrét mennyei bölcsességgel fog kiküldeni benneteket, hogy olyan helyzetbe hozzon benneteket, ahol átadhatjátok ezt a bölcsességet az embereknek, akikkel kapcsolatba hoz titeket, és ez jelentős mértékű kulturális változást fogtok okozni azokon a kulturális területeken, ahol nekik befolyásuk van. A Dánielek valóban felemelkednek most.

A nálatok jelenleg végbemenő fordulat az életetek legnagyobb fordulata és szülése, ezért volt ennyire erőteljes a harc, de most egy királyi kirobbanás jön az Ő győzelméből, ami már a tiétek Krisztusban, és ERŐTELJESEN megnyilvánul az életetekben, hogy olyan helyzetekbe hozzon titeket, amilyen helyzetekben még soha nem voltatok, és olyan dolgokat tegyetek, amiket még soha nem tettetek, és olyan helyekre menjetek, ahová soha nem gondoltátok, hogy menni fogtok.

FUTNI, FUTNI, FUTNI fogtok Vele, mint még soha ezelőtt, a testetek pedig meggyógyul, megerősödik és erővel lesz felruházva, isteni állóképességgel.

Ez a ti időtök, amikor a rendeltetésetek beteljesedik, olyan módon, ahogy még soha nem láttátok, hogy Jézus neve magasra legyen emelve, és az Ő Dicsősége az egész földön szétterjedjen, és sokan megismerjék Őt.

A sötét éjszaka csatája most fordulatot vett, és rátok ragyog a napkelte, egy új nap, amikor kalandra indultok, felfedeztek, építkeztek és futásnak eredtek, Isten Szellemének az erejével felruházva, mint még soha ezelőtt.


Forrás: Lana Vawser Ministries – FORERUNNERS AND PIONEERS, MAJOR DEMONSTRATIONS OF HIS FAITHFULNESS ON EVERY FRONT, ARE UPON YOU!!!

Borítókép: ub-cool.com

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: