Túlcsorduló hálával! – Petz Renáta írása

Petz Renáta
Petz Renáta

Ez az írás két hete, a dics-suli zárónapján született, de üzenete most is aktuális!

Fantasztikus hét áll mögöttünk! Egy fergeteges Dicsőítő és Próféta Iskola volt Debrecenben. Az egész hét tele volt bizonyságokkal, Isten szeretetének pecsétjei kerültek életekre. Csodás volt látni, ahogy a szívek összekapcsolódtak a dicsőítésben, az imádatban a Mennyel és egymással is. Barátságok, mély beszélgetések, közös imák, gyógyulások, fantasztikus dicsőítés, erőteljes prófétai szavak, gyógyulások, süket fülek megnyílása (szó szerint!), vigasztalás, öröm – ahogyan a Mennyben, úgy volt Debrecenben is!

Hálásak vagyunk az Úrnak Lakatos Péterért és Veráért, hogy már 19 éve folyamatosan működhet a dics-suli, és láthatjuk, hogyan nőtt fel, és került egy következő generáció is a szellemben és igazságban imádók közé! Hálásak vagyunk, hogy láthattuk, ahogy szívükben megszületett kicsiny mag hatalmas fává nőtt! Hálásak vagyunk, hogy láthatjuk, hogyan került tágas térre! Hálásak vagyunk, hogy egyre többek hordozzák azt a látást, hogy ez a nemzet betelik az Úr dicsőségének ismeretével, és nem maradt meg az ország határain belül, hanem ez a hullám egyre több nemzetet elér.

Hálásak vagyunk, hogy láthatjuk, ahogy az egybeszerkesztés áldásként működik az eklézsia életében, és mindenki egy harmonikusan működő ’testként’, a maga részét betöltve funkcionált az egész hét alatt. (Efez.1,9-10 „Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az Ő akaratának titkát, amelyet kijelentett a Krisztusban (10) az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybeszerkeszt mindeneket, azt is, ami a Mennyben van, és azt is, ami a Földön van.”)

Köszönjük a hitet, az imákat, az adakozást, a prófétai szavakat, a közbenjárást, az új dalokat, a szolgálatokat, a korán keléseket, a késő estig tartó székpakolásokat, a gyerekek szívét megragadó szolgálatokat, a krisztusi mintákat, a másikat elszenvedő szeretetet, a türelmet, a bátorításokat, a melléd állok, kitartok veled és melletted időket, az áttörésig imádkozom veled döntéseket, a medret adó, szívet kitáró tanításokat!

Mindannyian elmondhatjuk, hogy hálásak vagyunk egymásért, hogy együtt állhatunk oda a nemzetünkért, és munkatársakként, egyre többen már barátokként szolgálhatunk, hogy Isten Királysága egyre erőteljesebb módon látható legyen Magyarországon!

A Dicsőítő és Próféta Iskola Isten dicsősége érkezésének az útkészítője. Az egybeszerkesztés egyik legintenzívebb helyszíne, ahol Isten az Ő dicsőségét olyan mértékben önti ki, ami felülír minden emberi gondolatot. Ez a hét egy hatalmas dobbantó volt az előttünk levő időszakra. A Menny megmozdult az összekapcsolt szívek imádatára, és a hit egyre több dolgot tett láthatóvá.

Egy harcos nemzedék nőtt fel, és egy erőteljes sereg gyülekezik, akik ezért a nemzetért eltökélten harcolnak, kitartóan zörgetnek, résre állnak, kapukat nyitnak! Olyanok, akik indulásra készen várják és meghallják a kürtszót.

Ésa.40,9 „Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szavadat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Itt van Istenetek!”

Eger, 2019. július 27.

Petz Renáta


Forrás: Dávid Hősei Gyülekezet facebook jegyzet
Borítókép: Nyári Dicsőítő Iskola FB oldal

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: