Prófétai Áhítat, 2020. 06. 07.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2020. június 7.

A TROMBITA, BILL BURNS

Ha az a vágyad, hogy mindenben jó dolgod legyen, akkor a lelkedet az Én tökéletes rendemhez kell igazítanod. Úgy őrizd meg a szabadság pozícióját, amit Én megadtam neked, hogy összhangba hozod magadat az igazság és a Szellemben kapott békesség mércéjével. 1Korinthus 14:40 Minden szép rendben történjen közöttetek!
Galata 5:1 Annakokáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Én már lefektettem az igazság és jogosság sztenderdjét az igém által. Mérjétek hozzá magatokat, a reakcióitokat az élet körülményeire, valamint a viselkedéseteket, hogy ehhez a sztenderhez igazodnak-e. Nem csorbíthatod meg az igazságot. Én megmutattam neked, mi a jó. Azt várom tőled, hogy igazságosan cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és járj alázatban. Ézsaiás 5:20 Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: