Úgy járt, mint Saul – Bennfentes információk az Alabástrom Projekt életéből

„Volt nem is egy olyan testvérünk, aki igen erős fenntartással jött közénk. Kértem, hogy csak „üljön” be egy zoom szobába és csak figyelje, hogy mi történik ott. Az alkalom végén elmondta, hogy a harmadik zoom szobába érkező után képtelen volt hallgatni, mert betöltötte a Lélek és prófétálásra fakadt minden emberi erőlködés ellenére. Úgy járt ő, mint Saul járt az 1Sámuel 10:10-ben.”


Nemrég már megjelent egy hír a Prófétai Naplóban az Alabástrom Projektről. De vajon miért látogatnak hétről hétre egyre többen próféciákat hallgatni egy Zoom szobába? Hámori Attilát kérdeztem, az Alabástrom Projekt (AP) fő szervezőjét.

Országh György: Alabástrom Projekt néven csináltok már néhány hónapja egy internetes szolgálatot. Ez egyrészt egy Facebook élőzés, ahol szerdánként dicsőítést közvetítetek, másrészt Zoom szobák… Mi ennek az egésznek a célja?

Hámori Attila: Mint minden szolgálatnak, az AP-nek is egyetlen célja van, Istenhez közelebb jutni, Őt jobban megismerni, a Szent Szellem munkájának teret adni, hogy az Isten beszéde által megtérjenek a távollévők és megerősödjenek, felkészültek legyenek a már Jézusban hívők. A cél ugyanaz, az eszközökben van és lehet különbség, ez viszont az elhívások kérdése: kinek mi adatott, hogy azzal szolgálja az Isten királyságának építését.

O.Gy.: Hiteles még manapság a prófétai szolgálat? Annyi visszaélésről lehetett hallani régebben, sőt mostanában is.

H.A.: Valóban igaz és néha értem is, hogy a prófétai szolgálat el- illetve befogadásától tartózkodnak pásztorok és gyülekezeti vezetők, mert a múltban több és erősebb, napjainkban azért ritkábban, de vannak szélsőséges megnyilatkozások. Ráadásul az ige is írja, hogy lesznek hamis próféták és így az írott ige és a néha megtapasztalt valóság óvatosságra, szerintem túlzott óvatosságra, sőt a prófétai szolgálat kirekesztésére vezette ezeket a döntéshozókat. Pedig vannak hamis igehirdetők (mert nem pontosan értelmezik az igét vagy önmaguk lelkét prédikálják ki) vannak hamis dicsőítők (nem mindig jön ki a magas C és nem Szent Lélekből) vannak hamisan szolgáló pásztorok (akik uralkodnak a nyájon és sajátjukénak tekintik azt Jézus helyett) és sorolhatnám, de nincs egy terület sem, aki annyi kritikát, intoleranciát szenvedne, mint a prófétaság. Megértem, hogy ahol a prófétaság működik, ott a jó bevált módszerek használata csorbát szenved, ott néha felborul az ékes emberi rend, a szokás, a modernizált liturgia. A tapasztalatom az, hogy ahol a módszerek, szokások, liturgia, stb. jól működik, ott nincs élet, a Szent Szellem korlátozva vagy teljesen megkötve van jelen, és végig nézi, hogy milyen nagy és sokrétű az emberi erőből végzett szolgálat.

Minden korban szükséges volt a prófétai szolgálat, de közeledvén Jézus meglátogatásának idejéhez látjuk, hogy a világ zaja, a sokféle hang, ami az embert éri, még inkább szükségessé teszi, hogy Isten szavát, hangját, akaratát hitelesen és ellenőrizhető módon közvetítsék minden gyülekezetben a prófétai elhívású emberek, illetve minden keresztény betöltekezzen a prófétaság lelkével. Mert e kettő nem ugyan azt jelenti, de mindkettőt a Szent Szellem működteti az emberekben.

O.Gy.: Kik vesznek részt a szolgálatban? Honnan ismeritek őket? Ezt csak azért kérdezem, hogy honnan lehet tudni, hogy megbízható emberek.

H.A.: Az AP ez év április 29.-én kezdődött. Két héttel korábban Prekopa Donáttal beszélgettem, aki elmondta, hogy egyre intenzívebben mozog benne egy látás, ami arról szól, hogy a hívők az ő belső szobájukba bemenve, dicsérhessék az Istent, egy intimitást kaphasson az Atya és minden gyermeke, ahogy a fizikai otthonukban, szellemi módon tudnak a szív legbensőbb kamráiban imádatra jutni és hallani az atyai hangot. Volt erre egy kezdeti látása, ahol egy teremben egy kisebb dics csoport imádatban van, aztán valaki, aki bátorít, buzdít, ismeret beszédével szolgál, és kellettek hang és videó anyagot kezelők, akik ezt a netre hangolják, valamint kellettek, akik a zoom rendszert kezelik, ott fogadják az érkezőket. Két-három alkalom után már bennem kialakult egy országos hálózat képe. Donival többször beszélgettünk erről, ahogy hétről hétre növekedett a projekt. Ő volt a látás elindítója, és a Próféta Mozgalom három vezetője lettünk azok (Mikes Attilával és Szilágyi Zsolttal) akik a projekt további mozgatását végeztük, persze Doni sem maradt ki, hiszen majdnem minden alkalmunkon ő is ott van velünk.

Bocsánat a hosszabb bevezetőért, de hogy a kérdésre is választ adjak: az első alkalommal inkább baráti alapon szerveződött, de prófétai szolgáló vagy prófétai lelkületű szolgálókat hívtunk meg. Ez egy jól működő, már több éve együtt szolgáló csapat, és ez lett a magja a később több, mint 100 fő szolgálót összefogó AP-nek. A szolgálók körét mindig bővítjük, ez is az egyik fő célja a Projektnek. Van közöttünk Agapé, Baptista, Golgota, Katolikus, Omega, Pünkösdi, Szabadkeresztény gyülekezethez tartozó, legtöbben határon belülről, de szolgálnak velünk romániai és szerbiai magyar testvérek is. Minden zoom szobában van, aki az általunk ismert, hiteles és felnövekedett prófétai szolgáló, vannak, akik rendszeresen jönnek és jól mozognak ezen a területen és vannak olyanok, akik most kezdik ízlelgetni a szolgálat Jóel 3:1-2 igazságát, amit Péter apostol is megerősített az ApCsel 2:16-18-ban. Volt nem is egy olyan testvérünk, aki az általad is említett hamisságban kárt szenvedett, így igen erős fenntartással jött közénk. Kértem, hogy csak „üljön” be egy zoom szobába és semmit ne tegyen, csak figyelje, hogy mi történik ott, csak hagyja, hogy jelen legyen a Szent Szellem mozdulásában. Az alkalom végén mindig van értékelés, ahol elmondta, hogy nem akart szolgálni, nem akart prófétálni, de a harmadik zoom szobába érkező után képtelen volt hallgatni, mert betöltötte a Lélek és prófétálásra fakadt minden emberi erőlködés ellenére. Úgy járt ő, mint Saul járt az 1Sámuel 10:10-ben.

O.Gy.: Felmerülhet az emberben a kérdés: amit a Zoom szobában prófétálnak az embernek, csak azt mondhatja Isten?

H.A.: Természetesen nem! Ez egy lehetőség a végtelen közül. Isten minden helyzetben szólhat és szól is. Minden emberen keresztül képes megszólítani bennünket, mert az Ő akarata az, hogy aktív kapcsolatban éljünk Vele. Itt nem is az Isten oldala a kérdéses, hanem az, hogy mi emberek mi módon válunk képessé arra, hogy nagy biztonsággal halljuk Őt, azaz kihalljuk minden más bennünk zakatoló hang közül az Isten hangját! Az AP egy viszonylag védett közeg, ahol ellenőrzött módon (2-3 fő szolgál együtt) és megvizsgálhatóan szolgálunk a zoom szobába érkezők felé. Véleményünk szerint, sokkal többen hallják Isten hangját, mint akik felismerik, vagy el merik hinni, hogy Őt hallották. Ebben tudunk és akarunk segítségükre lenni mindazoknak, akik szerdánként ellátogatnak az interneten az AP oldalára.

O.Gy.: Milyen élmény a látogatók számára az Alabástrom Projekt és a Zoom szobában kapott szolgálat? Milyen visszajelzések vannak?

H.A.: Az AP már 20 hetet tud maga mögött, melyből 18-szor voltam a zoom fogadó szobában, mint az érkezők fogadója. Látom, ahogy izgalommal jönnek be emberek, van aki először jön közénk, van aki először kap próféciát, vannak akik hitetlenkedve jönnek be és láttam olyat is, amikor igen nagy ellenszenvvel érkezett hívő testvérünk a „lebuktatás” szándékával. Szeretünk mindenkit, ez a leglényegesebb eleme a szolgálatnak.

És látom a megváltozott arcokat, ahogy a zoom belső szobából visszalépnek a fogadó vagy előszobába és könnyeiket nem leplezve vagy örömüket kifejezve mondják el, hogy milyen fantasztikus Istenünk van, mert egy kérdésre válaszolt, vagy egy útkereszteződésben irányt mutatott vagy netán egy válási szándékot megállított. A legtöbbet én nyerek ebből a szolgálatból, mert hetente hallok sok bizonyságot arról, hogy Isten minden értelmet meghaladó módon szereti az embert, beszél hozzánk és ha meghalljuk és engedelmeskedünk, akkor minden élethelyzetben tovább vezet az ember legfőbb célja felé.

Hangsúlyozom, nem tanácsadói szolgálat, nem kérdezünk élethelyzeteket, nincs megbeszélés a prófétai szobákban, hanem ima és prófétai szolgálat történik. Vannak persze, akik csak egy áldást nyernek, imát kapnak és nem jelentett számukra kiemelkedő, életet megfordító szolgálatot az AP, de csupa piros és nagybetűvel mondom, SENKI SEM SÉRÜLT egyetlen szolgáltunk alkalmával sem! Hétről hétre 55-95 szolgálat hangzik el, ennyien látogatnak el hozzánk, bár volt egy-egy alkalom, amikor ez a szám 200 fölé ugrott.

O.Gy.: Egyébként főleg kiket szeretnétek elérni az Alabástrommal? A hívőkön kívül azokat is el lehet érni ezzel a szolgálattal, akik még nem igazán ismerik az Istennel élhető életet?

H.A.: Minden szerdán elmondom, bátorítom az előszobában lévőket, hogy hívjanak kételkedőket, hitetleneket vagy megfáradtakat, mert olyan Istenünk van, Aki minden embert szeret, és szeretetét valóságosan fejezi ki, gyógyulásokban, helyreállásokban, megerősítésekben mindenkinek a saját élethelyzetéhez és személyiségéhez mérten. Az ige tanúsága szerint, Isten a prófétai szót a hitetlen világ megnyerésében is eszközként használja, erről szól az 1Korinthus 14:24-25. Ezt éltük át több alkalommal is. Volt egy alkalommal, amikor muszlim hívő jött az előszobába és nem merte felkapcsolni a lámpáját, mert nem akarta felfedni a kilétét. Aztán a zoom szobából kijőve, kendő és sötétség nélkül, teljes világosságban és megvilágosodásban tett bizonyságot a megtéréséről. Rendszeres a bejelentkezés Romániából, Szerbiából, sokszor jönnek Angliából, Ausztriából, Hollandiából, de legutóbb az USA-ból is volt bejelentkezőnk.
Sokan a facebookról értesülnek, vannak barátoktól kapott meghívások és családtagoktól invitáltak is. Nem egyszer történt már, hogy egy gyülekezet vezetősége jött szolgálatért vagy komplett házi csoport 6-7-8 fővel jelentkezett.

Többen vannak, akik sokszorosan jönnek vissza hozzánk. Őket arra bátorítom, hogy a kapott próféciát ragadják meg, álljanak rá, éljenek általa, próbálják meg, mert a legpontosabb prófécia sem teljesedik be, ha nem élünk általa vagy hittel nem fogadjuk azt. Nem minden prófétai üzenet, kijelentés érthető azonnal. Ekkor használjuk a „tedd a polcra” tanácsot, azaz legyen elérhető és eljön az a nap, amikor az élethelyzet úgy alakul, hogy érthetővé és használhatóvá válik az üzenet. Volt több „hamis prófétázó” – a gerincesebbek – akik pár év távlatából jöttek bocsánatot kérni, mert amíg a prófécia be nem teljesedett, hamis szolgálóknak titulálták a szolgáló testvéreimet. A világunk nagyon instant, és ha egy ígéret, üzenet azonnal nem oldódik fel, nem teljesül, akkor arra hamis jelzőt akasztunk. Természetesen van olyan üzenet is, ami nem pontos, talán mellé ment, de készek vagyunk minden elhangozott prófétai szó megvizsgálására és tévedésünk kiigazítására, amennyiben ezekről ismeretünk van.

A legtöbb kritikát azonban pásztoroktól, igehirdetőktől kapunk, akiknek elhívásuk szerint az lenne a feladatuk, hogy a szószékről igét, Jézust hirdessék, ez helyett az abszolút igazságot maguknak fenntartva dörgedelmes ellenszenvet keltő üzeneteket fogalmaznak meg a szolgálatunk kapcsán. Hangjukban és szóhasználatukban kihallani, hogy sérülést szenvedtek ezen a területen is, és megnyilatkozásaikban a múltnak akarnak üzenni, viszont ezzel nem mozdítják előre sem az egyház ügyét, sem a prófétai szolgálatot.

Ezek között van, aki nem túl férfias módon, távol külföldről írogat bolond ember módjára a magyar eklézsiának, és még bolondabb módon juttatják információhoz itthonról őt. Sajnáljuk és imádkozunk ezekért az emberekért, mert valóban sérültek, valós mély sebeket hordoznak, csak nem tudtak még meggyógyulni és talán nem is akarnak már, mert megrekedtek a kritizálás mocsarában és ebben dagonyáznak. Isten szeretete képes őket is megerősíteni, felépíteni, hiszen igen-igen értékes emberek, és sok kiváló ajándékot hordozó testvérünkről beszélek. Az ő szívüket is szeretnénk elérni legalább a párbeszéd, a Krisztusban testvériség erejéig. Annyira sokrétű és sokszínű Krisztus teste, hogy szerintem el kellene, hogy férjünk együtt a nemzetünkben és az egységre törekvést kellene zászlajára tűzni minden hívő szolgálónak.

O.Gy.: Tehát szerdán nyolckor ismét AP?

H.A.: Igen. A héten Székesfehérvárról jelentkezünk, aztán Békéscsabáról és így tovább. Ahol szívesen fogadnak bennünket, ott egy kis csoporttal utazunk a közvetítés helyszínére, és minden más szolgáló az otthonából tud bejelentkezni. Fantasztikus lehetőség ez hívőnek, hitetlennek, szolgálónak egyaránt. Képzeld el kedves Gyuri! A pozitív covid teszt esetén, karantén vár minden szolgálóra, de nem nálunk. Most szerdán is lesz covidos szolgálónk, „egybe zárva” a zoom szobában más szolgálókkal, egy isteni atmoszférában átölelve közvetíti Isten üzenetét, így fertőzve meg másokat is Isten szeretetével, szavával és Szellemének érzékelésével. Bátorítok mindenkit, hogy keressenek bennünket és ha a technikai feltételek adottak, mi megszervezzük, hogy eljuthassunk bárkihez!


Az Alabástrom Projekt itt található a facebookon.

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: