Hátha találtatnak ott tízen? Így nem omlik össze Amerika

… és nagyjából a világ országainak a többsége sem.

Nyilvánvaló, hogy új világrend és új korszak van születőben, amiben láthatóan több az aggasztó, mint a biztató, mégsem kell még a világvégi összeomlást vizionálni.

De miért mondom ezt? Azért, mert a hónapok óta közismertté vált Dana Coverstone álmai erre az összeomlásra utalnak. Ugyanis ha Amerika összeomlana, az nem a világgazdaság felvirágzását hozná magával, hanem pont az ellenkezőjét: óriási világméretű válságot. De nem untatlak titeket a részletekkel, hiszen eleget olvashattatok, hallhattatok róla, inkább a lényegre térek:

Nem az a fő kérdés, hogy beteljesül vagy nem teljesül be; hogy igaza lesz-e Dana pásztornak, vagy sem… Hanem az, hogy MIT TANULUNK MAJD EBBŐL?

Túl sokan vették komolyan eddig ezeket az álmokat és a mondanivalójukat, amelyek szerint orosz, kínai, illetve “kéksisakos” ENSZ katonák fogják irányítani a fegyveres, anarchikus eseményeket az Amerikai Egyesült Államok utcáin.

Ez az amerikaiak egyik legnagyobb félelme, vagy inkább úgy mondanám, hogy amitől a legjobban irtóznának. Legalábbis a hazafi amerikaiak.

Apropó, hazafiak…

Az álmait közzétevő pásztor az első álomközlő videójának az elején úgy mutatkozik be, mint egy pásztor, férj, apa, és egy hazafi, aki szereti ezt az országot (USA)…

A hazafiság egy rendkívül fontos erény, ahogy nagyszerű az is, hogy pásztori szolgálata mellett nyíltan, büszkén osztja meg a nézőivel, hogy férj és családapa. Itt viszont érdemes megállni és elgondolkodni egy pillanatra: miért volt szükség egy ilyen bevezetőre a prófétai, figyelmeztető álmok előtt?

Tudom, sok helyen szokás a kereszténységen belül, hogy a hitelesség kedvéért elmondják valakiről (vagy saját magukról), hogy kiegyensúlyozott családi életet élnek. Talán a hazafiság is fontos szempont lehet a célközönség bizalmának megnyerése érdekében, mégis furcsán hangzik itt egy állítólagos prófétai álom elején, hogy most egy amerikai hazafi beszél hozzátok… Mintha nem a mennyből indulna Coverstone szemlélete, hanem a földről.

Jézus szavai jutnak eszembe: a szív teljességéből szól a száj. Arról tud beszélni az ember, amivel telve van a szíve. Elgondolkodtam, hogy ha ennek a jó szándékú lelkipásztornak, a családját féltő családapának, a hazáját szerető patriótának ilyen álmai voltak, vajon nem befolyásolhatta-e őt mindaz, ami a szívét megtölti?

Jézus tanítása alapján igen. Habár Dana Coverstone nem vallja magát prófétának, az álmairól az a vállalt meggyőződése, hogy azok prófétikusak. Mózes könyvében az úgynevezett “prófétatörvény” is ír azokról a prófétákról, akiknek ha nem teljesedik be a próféciájuk: azt mondja, hogy a “saját szívéből” prófétált az ilyen ember.

Tehát Mózes és Jézus által is láthatjuk, hogy a beszédeink terén mindenkinél meghatározó tud lenni az, hogy mivel van telve az ember szíve. Még jó dolgok is lehetnek ezek, értékek, erkölcsös, Isten előtt is megbecsült igazságok.

Csak nem feltétlenül Isten Szelleme által ihletett próféciák. De hogy lehet ezt nagyobb bizonyossággal megállapítani?

A Biblia főbb történeteiben járatos olvasók jól ismerik Ábrahám alkudozását Szodoma és Gomorra városaiért. Ábrahám a szintén igazlelkű Lótot akarta elsősorban megmenteni, mivel megtudta, hogy az emberek kiemelkedő, “égbekiáltó” bűnössége miatt ítélet vár azokra a városokra. Ábrahám azt érte el az Úrnál közbenjárva, hogy a valószínűleg néhány száz fős Szodomában ha talál tíz igaz embert, akkor megkíméli a várost. Még ha csak kétszáz volt ez a létszám, akkor is a lakosság kb. öt százalékáról lehetett szó. Öt olyan százalék, akik láthatóan nem tudtak hatást gyakorolni a körülöttük élők értékrendjére.

Ma Amerikát könnyen temetik. Sokan a prófétai keresztények közül is. Hiszen nyilvánvaló, milyen égbekiáltó bűnök vannak abban az országban, és Isten igazságosan ítélő Isten. De ha valóban Istent féljük, akkor itt megállunk egy pillanatra, és használjuk az értelmünket is: miközben Ábrahám az Úrral beszélt, arra hivatkozott, hogy “Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled! Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet?” (1Mózes 18:25)

De igen. Az egész föld bírája igazságos ítéletet tesz, és nem bünteti meg az igazakat a bűnösökkel együtt. És ha Ábrahámnak volt joga és lehetősége, hite és bátorsága az Úrnál közbenjárni, mennyivel inkább kell legyen nekünk is – sőt, nekünk felszólításunk is van erre: “Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” (1Tim. 2:1)

Vannak, akik azt mondják, hogy ezeknek a rossz dolgoknak (amiket Dana pásztor álmodott) meg kell történniük, mert meg van írva, hogy nyomorúság lesz, és ami meg van írva, azt nem lehet elkerülni. Nos, szerencsére sok minden meg van írva, és senki sem vonja kétségbe, hogy majd lesz egy bizonyos nagy nyomorúság, és lesz majd egy antikrisztusi kor, amely látszólag jól kezdődik, aztán gonoszul folytatódik – de valahogy még nem tartunk itt, ha nyitott szemmel figyeljük az eseményeket.

Részletesebb Bibliatanulmányra itt nincs lehetőség, de a nagy nyomorúságról kevés Bibliaismerettel is tudjuk, hogy Jézus a majd akkoriban élő zsidóságnak (“akik Júdeában lesznek”) üzente ezt, de természetesen a föld vajúdásáról is szólnak a Biblia prófétai beszédei, a konfliktusokról és általában nehézségekről. Ezek egyáltalán nem támasztják alá azt, hogy orosz, kínai és ENSZ katonák vennék át az irányítást Amerika utcáin. Ez rettenetesen felületes szemlélet, ami leginkább a Szentírás alapos ismeretének vagy megértésének a hiányából fakadhat.

Azzal szeretném zárni, hogy a korábban felvetett kérdésre (hogy mit fogunk most tanulni mindezekből) szerintem egyszerű válaszok adhatók: ha szó szerint beteljesül Dana pásztor álma, annak minden részlete, akkor itt az ideje a világ legismertebb prófétáit megkérdőjelezni, mivel nem csak hogy semmi ilyesmit nem álmodtak, nem prófétáltak, (maximum az új korszak változásairól beszéltek, teljesen más irányultsággal), sőt, kifejezték, hogy nem igazán értenek egyet Dana pásztor prófétainak mondott álmával.

Ha nem teljesen így lesz, csak bizonyos elemek megvalósulását fogjuk látni (káosz az utcákon, fegyverkezés, az elnök egy időre nem lesz található novemberben), akkor semmi másról nem lesz szó, mint hogy a jelenlegi, konzervatív, kereszténységet támogató, republikánus, patrióta, abortuszellenes stb. politikát folytató amerikai vezetés ellen lázadó és lázító erők és csoportok még egy ideig nem adják fel a törekvéseiket. Ez semmiképp sem Isten terve, és semmiképp sem olyasmi, ami meg van írva és nem lehetne megakadályozni…

Nem beszélve arról, hogy sokkal több igaz ember található az USA-ban, arányosan is, mint Szodomában annak idején. Nyilván nem feltétlenül él igaz emberként mindaz, aki kereszténynek vallja magát, ezt jól tudjuk, viszont egy olyan kereszténységet is láthatunk ott, amelyik folyamatosan törekszik az ébredésre, Isten keresésére és imádatára, akik a tüntetések és fegyveres zavargások, fosztogatások helyén hónapok óta tömeges szabadtéri dicsőítő rendezvényeket tartanak, néha a helyi hatóságok tiltása ellenére, vagy annak ellenére, hogy kikapcsolják az áramot, megtiltják a hangszerek és hangszórók kipakolását, vagy csak “dicsőítő tüntetésnek” nevezett rendezvényként engedélyezik a tevékenységüket.

Az országot járó keresztények (élükön Sean Feucht dicsőítésvezetővel) ha kellett, a tengerparton merítették be a megtérőket, de videófelvételen látható egy BLACK LIVES MATTER szimpatizáns megható bemerítkezése is, és ezekkel az utcai rendezvényekkel mindeddig az Egyesült Államok több mint negyven (!) nagyvárosát járták már be. És akkor még ott vannak a névtelenebb, számunkra ismeretlen imádkozó keresztények, gyülekezetek, istenfélő emberek, és nem feltétlenül csak a hitvalló keresztények, hanem mindazok, akik szeretik a jó és erkölcsös dolgokat, akik nem Szodoma erkölcsi fertője szerint élnek.

Ott is vannak az Úrral alkudozó keresztények: “Hátha találtatnak ott tízen?” Miközben arányosan is jóval többen lehetnek a sokmilliós kereszténység istenfélőbb tagjai abban az országban. Az egész föld bírája igaz ítéletet tesz.

Miért kellene Amerikának összeomlania? Ki mit vár ettől? Ezek már nagyon messze vezető kérdések, de nem akarok itt leragadni, inkább vissza a fő tanulságra: Ha Dana pásztor álma (az ismétlődő kormányellenes tüntetéseken kívül) nem nagyon valósul meg, akkor

azoknak is le kell vonniuk a tanulságot, akik azt képviselik, hogy ez ellen nem lehet mit tenni.

Mert hogy az istenfélő amerikai keresztények foggal-körömmel, kézzel-lábbal, szívvel-szájjal tesznek, cselekednek folyamatosan, ébredésért imádkozva és munkálkodva, nem feladva az ördög tervei elleni harcot.

Ébredjünk fel, vigyázzunk és mi is imádkozzunk. Isten akarata legyen meg, és ne az ördög terve – úgy legyen itt a földön, mint a mennyben, és nem úgy, mint a pokolban. Jézus nevében.


A szerző a Logos-Hungary Keresztény Főiskola egykori tanára, a Belvárosi Gyülekezet tanítója, a Prófétai Napló szerkesztője.

További aktuális biblikus üzenetekért az utolsó időkről figyeld a Prófétai Naplóban hamarosan megjelenő posztokat.

Kiemelt kép: egy arra járó FedEx sofőr megakadályozza az amerikai zászló elégetését. (Forrás: dailymail.co.uk)

A cikk szövegében levő képen: Sean Feucht vezetésével tömeges dicsőítő rendezvény Amerika egyik nagyvárosában (Forrás: Sean Feucht facebook oldala)

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: