Bátorító prófécia a pénzügyekkel és a hittel kapcsolatban

Ann Shikuh, akinek a szolgálata a Facebookon található (korábban Grace Favor – azaz Kegyelem Jóindulat név alatt), általában napi gyakorisággal oszt meg prófetai üzeneteket a felületén.

A mai prófécia a pénzügyekkel és a hittel kapcsolatos bátorítás.


Hallom, ahogy az Úr ezt mondja: “Ennek az anyagi problémának a hegye el fog mozdulni, de nem erővel és hatalommal, hanem az Én Szellememmel.

A te szereped az, hogy BESZÉLJ A HEGYHEZ, és mondd meg neki, hogy mozduljon meg, és ugorjon a tengerbe. Ez azt jelenti, hogy beszélj ahhoz az anyagi helyzethez, és parancsold meg, hogy változzon meg, nagyon pontos szempontok szerint. Adj rendeletet a hegynek, és szabd meg a mozgásának a mértékét.

Meg van írva, hogy “mondd meg a hegynek, hogy menjen el innen, és ugorjon a tengerbe.” Ez azt jelenti, hogy megnézed az anyagi helyzetedet, és beszélsz hozzá. Nézd meg a bankszámládat, és beszélj hozzá! Nézd meg az adósságaidat és halmozódó számláidat, és beszélj hozzájuk! De ne legyen bizonytalan a rendeleted. Legyél nagyon konkrét!

Mondd meg a hegynek, hogy mozduljon ki innen, és legyen beledobva a tengerbe! Vázolj fel egy képet arról, hogy hogyan kellene kinéznie a pénzügyeidnek, azokról a dolgokról, amelyekkel foglalkozni kell, minek kellene történnie veled anyagilag, készíts részletes költségvetést, írd le nagyon konkrét számokkal és mennyiségekkel, majd parancsold meg az Én Nevemben, hogy ez történjen meg.

Ne legyél bizonytalan vagy felületes, amikor parancsolsz! Te ilyenkor Velem együtt teremtesz. Legyél tehát nagyon konkrét, amikor elgondolod, hogy mit akarsz látni az anyagi életedben.

Ez azt jelenti, hogy abbahagyod a számlák és az adósságok bámulását, meg a jelenlegi helyzeted siratását, és helyette ráfókuszálsz arra, hogy Velem együtt megteremtsd azt a jólétet, amire szükséged van, azzal, hogy megparancsolod, hogy történjen meg, és engedelmeskedsz azoknak az instrukciónak, amelyeket Én fogok adni neked.

Tedd meg kételkedés nélkül! Meg fog történni, mert Én megadtam neked a hatalmat az Én Nevemben. Elrendelsz valamit, és meglesz az neked.

Aktiválni fogod a hatalmat, amit megadtam neked a gazdagság megteremtésére. Ötletek fognak ömleni belőled. Lehetőségek fognak nyílni előtted, hogy lehetővé tegyék számodra a profit szerzést.

Jóindulatot fogsz nyerni az erősek és a kapuőrök szemében, a befolyásos helyeken. A nemzetek gazdagsága ömlik hozzád. A tenger kincsei ömlenek hozzád. A bűnösök vagyona átkerül hozzád.

1. Legyen benned egy eleven kép arról, hogy mit akarsz látni, hogy megtörténjen a pénzügyeidben. Írd le a látást!
2. Parancsolj a pénzügyeidnek, hogy menjenek át onnan, ahol most vannak, arra a helyre, amit te elképzeltél.
3. Figyeld a Hangomat, ahogy rögtön ezután instrukciókat adok neked, és minden egyes pillanatban is majd ezek után.
4. Szorgalmasan tanulmányozd és elmélkedj azon, amit az Én Igém mond a pénzügyekről és az isteni ellátásról, megújítva az elmédet és egyetértésben Velem, az Én alapelveimnek is engedelmeskedve.
5. Amikor majd felemelkedsz, akkor ne feledkezz el az Úrról, a te Istenedről, hanem adj Nekem minden dicsőséget, és MARADJ ALÁZATOS!”

Márk 11:23 EFO

Igazán mondom nektek: Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: “Menj, és zuhanj a tengerbe!”, és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik – akkor úgy is lesz.

5Mózes 8:11-18 MBT

De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az ÚRról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked! Amikor jóllakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az ÚRról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából! Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak; a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így: az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot! Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak.


Forrás: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=933552584141420&id=100024600606064

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: