Az orosz-ukrán konfliktusról mennyei szemszögből

“Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. (Máté 24:6)

Az orosz-ukrán konfliktusnak nyilván megvannak az emberi okai, pro es kontra vannak érvek, hogy mi miért történik, illetve miért nem szabadna történnie. De ezen felül nyitott szemünk kell, hogy legyen, hogy lássuk a bibliai, szellemi jelentőségű oldalát, miértjét is az ilyen és hasonló eseményeknek, valamint, hogy megtudjuk, mivel kell vigyáznunk és mi a tennivalónk Isten akaratában.

A Szentírás egyértelművé teszi számunkra, hogy az utolsó világuralkodó (akit antikrisztusnak vagy a Jelenések könyve alapján “fenevadnak” is szoktunk nevezni) egyik legnagyobb húzása az lesz, hogy bejelenti a békét és a biztonságot. (1Thessz 5:3 és ld. 2Thessz 2) Habár ezzel a fogalompárosítással már néhány évtizede nyilvánosan előállnak politikusok, maga a Pál által megprófétált pillanat még nem jött el. A törvényszegő, avagy a bűn embere minden istentiszteletre méltónak tartott dolog fölé fogja emelni magát. Hála Istennek, még nem tartunk itt, de ami meg van írva, az elkerülhetetlenül be fog következni.

Az antikrisztus számára azért fog tudni áttörő sikert hozni ez a nagy horderejű bejelentés, mert addigra az emberek mindenhol saját tapasztalatból tudják majd, milyen ezeknek az ellenkezője alatt élni (a béke helyett háborúban, a biztonság helyett a terrorizmus fenyegetése alatt). Egyértelmű, hogy mindenki örömmel fogja venni ezt a nagy fordulatot – mindenki, aki nem tudja, hogy az a béke és biztonság, amit az úgynevezett “törvényszegő” (azaz Isten törvényét nyilvánosan megcsúfoló közéleti személyiség) kihirdet, az törékeny, és teljes anyagi függőséget, illetve az imádatukat kéri cserébe az emberektől. (Ld. Jelenések 13)

Mi egy olyan útmutatást kaptunk az Új szövetségben, amely megfelelő válaszlépés a háborús vagy háborúval fenyegető helyzetekre, de amely helyre teszi azt is, hogy kiben bízunk, és hová helyezzük a lojalitásunkat: “Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” (1Timóteus 2:1-2)

Ha ezt szem elől tévesztjük, és nem Isten lesz a figyelmünk fókuszában ilyenkor is, akkor észrevétlenül belesodródunk abba az idomításba, amellyel a jelenlegi világkorszak idomítja az emberiséget, hogy egyre inkább emberektől várjuk a békét és a megoldást, a biztonságot (miközben “jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni”), és a történelem eszkalálódása során már mi is azokkal a reflexekkel fogunk rendelkezni, amelyek egy teremtett lényt olyan pozícióba és tekintélybe emelnek majd, ami nem jár neki, csak a Teremtőnek.

Természetesen az imameghallgatás következményeként az emberi szereplők fognak megfelelő döntéseket hozni, de soha ne feledjük, hogy kiben kell bíznunk, hogy a kiszámíthatatlan politikai fordulatok közepette is nyugodt és csendes életet adjon nekünk.

Sajnos továbbra is lesznek háborúk és háborús hírek, de ha Isten emberei odaállnak a résre, Isten vezetésére figyelve, akkor az ördög projektjei sorra kudarcot fognak vallani – amíg mi a helyünkön állunk.

Imádkozzunk, hogy az Ukrajnával kapcsolatban alakuló katonai mozzanatok és politikai döntések ne lépjenek át háborúba, és szilárdan bízzunk az Úrban, hogy az imáinkat is használva Ő hatalmat gyakorol, és az Ő bölcsességével békés megoldást fog kikényszeríteni az aktuális helyzetben.

“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt…” (Filippi 4:6)

Ámen.

Országh György, a Prófétai Napló szerkesztője

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: