Prófétai Áhítat, 2022. 03. 10.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2023. 06. 02.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Győzedelmeskedjen a hited az által, hogy bízol a te Istenedben, és megerősíted magadat az értelmet felülmúló békességben. Minden jogod megvan ahhoz, hogy nyugtalan és boldogtalan legyél, ha nem veszed figyelembe azt az igazságot, hogy Én veled vagyok, mondja az Úr. Róma 5:1-5 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Szellem által.

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: