Időszerű és folyamatokat elindító: Tapasztalatok Miskolcról az egységes imanap után

Egy nap a nemzetért címmel tartottak ima- és dicsőítő alkalmat az ország 19 megyeszékhelyén és további városokban 2022. április 2-án. A helyszíneken a Nemzeti Prófétai Mozgalom kezdeményezésére fogtak össze a különböző helyi felekezetek, gyülekezetek, hogy mindenhol egy időpontban hangozzon fel Magyarországon a dicsőítés, az ima és Isten Igéjének a kihirdetett igazsága.

Miskolcon is így történt, ahol Isten kegyelméből nekem is lehetőségem volt részt venni szolgálattal, úgyhogy közvetlen közelről láthattam, tapasztalhattam az itt kibontakozó légkört, amelyben nagyon jól éreztem magam — és láthatóan sokan mások is. Itt elsőként a Continental Singers szolgált, színvonalas és igazán inspiráló, erőteljes dicsőítéssel. Ezután hármasával jöttek a színpadra a felkért lelkészek, szolgálók, egyikük igét felolvasva, a másik kettő imádkozva, mindig egy-egy adott témában. Lelkesítő volt látni és hallani a gördülékeny, készséges együttműködésüket, egyszerű szívű, de komoly és bizakodó hittel elhangzó igei felvezetőiket és imáikat.

A szolgálatokban résztvevők egyébként nemcsak Miskolcról, hanem Borsod megye több pontjáról jöttek, de ami még fontosabb, a felekezeti paletta lehető legszélesebb skálájáról is — a ferences nővérektől kezdve, nagyobb protestáns egyházak képviselőin keresztül, a legújabb gyülekezetekig. Az utolsó szegmensben, Illi Sándor és felesége imádó énekei után, a Találkozás Sátra Szolgálat vezette a jelenlévőket a dicsőítésben (ebben a szakaszban vettem részt); erről csak annyit tudok mondani, hogy nekünk szolgálóknak, nagyszerű élmény volt együtt dicsőíteni a jelenlévőkkel, de azt, hogy összességében milyen volt, hadd mondják el mások…

Megkerestem két szervezőt, hogy mondják el a véleményüket, a tapasztalataikat az alkalommal kapcsolatban. Egyikük a miskolci helyi szervezést összefogó Nagy Attila, a Szabker Miskolc (Ámen Gyülekezet) pásztora, a másikuk Tóth-Simon Károly, a Miskolci Golgota Gyülekezet pásztora.

Nagy Attila

Nagy Attila: Ez az országos bátorítás, ennek a látásnak a képviselete, a helyi állapotot és embereket egészségesen, hatékonyan mozdította meg. Ezt az is bizonyítja, hogy a rendezvény felekezetközi volt minden szempontból, igazán nagy szívvel kapcsolódott be mindenki. Azt tapasztaltam, hogy ez az országos látás sokat segített a városban – mindenki várja a folytatást. Nagyon aktuális, időszerű volt. A vezetők hozzáállása abban is megmutatkozott, hogy az alkalom erőteljes volt, evangéliumi volt, időszerű volt, emellett az is nyilvánvaló volt, hogy a dicsőítésre és az imára is fontos összpontosítani, és ezek is egy szívvel-lélekkel működtek. Legalább 15 gyülekezetből voltak a jelenlévők, és a szervezésbe is be lettek vonva a vidéki gyülekezetek is, legalább 5 további településről.

Tóth-Simon Károly

Tóth-Simon Károly: Számomra azért volt fontos ez a rendezvény, mert a szívemen van, hogy a keresztények legyenek képesek megélni egymással az egységet. Ha az emberek párhuzamosan végzik a tevékenységeiket, akkor elaprózódnak az erőforrások, így viszont sokkal hatékonyabban tudnak tenni a város javáért, a hitetlenek üdvösségéért, valamint azért, hogy Isten megdicsőüljön. A korábbi párhuzamos szálak, amelyekkel a keresztények már eddig is egységre törekedtek, itt kapcsolódni tudtak egymáshoz. Ez az alkalom a mérföldköve, bizonyos értelemben a kezdete volt valaminek abban, hogy a hívők szélesebb körben össze tudjanak fogni. Fontosnak tartom a dicsőítés kultúrájának a terjesztését is, és ezen a szombaton, akik ott tudtak lenni, egy színvonalas dicsőítésbe tudtak bekapcsolódni. A valódi áttörések, változások úgy jönnek el, ha a dicsőítés légkörében tudnak élni a keresztények. 150 körüli létszámmal voltunk jelen, Borsod megye sok településéről, de még Szlovákiából is voltak. Az alkalom betöltötte a célját, hogy egységbe fogja Isten népét Miskolcon, ez megvalósult, és elindított olyan folyamatokat, amik a hívők egységét szolgálják.


Innentől még néhány személyes gondolatomat szeretném hozzátenni az elhangzottakhoz. Óriási élmény volt régi ismerős arcokkal, testvérekkel, barátokkal találkozni. Nagyon tudtunk örülni egymásnak, magának a rendezvénynek, és a folytatás iránti bizakodást is érezni lehetett. Szeretem Miskolcot. Annyira jó újra itt lenni rendszeresen, látni a törekvéseket, az Isten vezetésére figyelő és kezdeményező hozzáállásokat, és az egységhez szükséges alázatot. Emellett számomra különösen megtisztelő, hogy – habár öt éve már nem ebben a régióban élek a családommal – én is részt vehetek Istennek ebben az aktuális munkájában. Való igaz, Borsod megye egészen egyedi hangulatokat tükröz és sajátos harcokat vív, mégis,

az Úr tervei is egyediek az itt élőkkel;

és ezek a tervek nem a világ által hordozott szellemiségtől és fordulatoktól függenek, hanem Isten jóságától, hatalmától, igazságától és változhatatlan hűségétől, amit egy egységes Krisztus Teste meglepően hatékonyan fog tudni megélni és közvetíteni.

Országh György – a Prófétai Napló szerkesztője


Fotók: alabastromprojekt.hu; facebook; talalkozassatra.com; miskolciszemelvenyek.blog.hu

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: