Lana Vawser prófécia: Gyors helyreállítás

Lana Vawser

MOST VAN AZ AZ IDŐ, AMIKOR A DOLGOK GYORS FELSZABADÍTÁSÁT ÉS HELYREÁLLÍTÁSÁT LÁTHATJÁTOK!!!! A BETELJESÜLÉS TELJES KÖRE

Az Úr nagyon erősen a szívemre helyezte, hogy újra osszam meg ezt a 2018-as kijelentést. Azt mondta, hogy ez sokaknak szól most, és hogy a BETELJESÜLÉS TELJESEN KÖRBEÉRT.

Az Úr megmutatta nekem, hogy nagyon sokan vannak, akik még mindig arra várnak, hogy a múlt és a jelen körülményei és helyzetei felszabaduljanak és helyreállításra kerüljenek.

A gyorsulás nagy szele fúj, de egyre nagyobb lendületet vesz, és ezek a szelek a körülményekre és helyzetekre fújnak, hogy a kiszabadulás és a helyreállítás valaha látott legmagasabb szintjét hozzák el Isten keze által.

Úgy éreztem, hogy az Úr azt akarja, hogy ma kiadjam ezt a prófétai szót és rendeletet felettetek, ha még mindig a helyzetek és körülmények felszabadulására és helyreállítására “vártok”:

“Isten felszabadító és helyreállító hatalma legnagyobb megnyilvánulásának az időszakába léptetek be”.

Egy felgyorsult szülés zajlik most, ahol nem csak Isten felszabadító és helyreállító munkáját fogjátok látni a múltbeli körülmények és helyzetek tekintetében, hanem Isten NÖVEKEDÉST ADÓ MUNKÁJÁT is fogjátok látni.

Olyan erősen érzem az Ő szívét, hogy az Úr ki akarja tárni az Ő jóságos szívét, hogy helyreállítson és felszabadítson és újjá tegyen MINDENT. Hallottam a szavak dübörgését: “MINDEN ÚJ! MINDEN ÚJ! MINDENT ÚJJÁ TESZEK!!!”

“Ne emlékezzetek a múlt eseményeire, ne figyeljetek a régi dolgokra. Nézzétek, valami újat készülök tenni, most közeledik. Nem látjátok?” – Ézsaiás 43:18-19 (Christian Standard Bible fordítás alapján)

Sokan jártatok már olyan helyzetekben, ahol a dolgok nem úgy alakultak, “ahogy gondoltátok” vagy ahogy “hittétek”, és ezek a területek még mindig a fájdalom, a trauma és a csalódás területei. Az Úr megmutatta nekem, hogy egy új időszakba léptetek, amikor meglátjátok, hogy a dolgok NAGY SEBESSÉGGEL MEGVÁLTOZNAK. Látni fogod, ahogy a leglehetetlenebb körülmények közül is némelyik VÉGRE felszabadul, VÉGRE helyreáll.

AZ ÚR SZEMEI A TRAUMÁN VANNAK.

Az Úr szemei a traumán vannak. Az Úr olyan szívekre tekint, amelyek traumát szenvedtek, és hihetetlen pillanatokat kezdett megszervezni, amelyekbe elkezdtetek belépni, és ezek radikálisan folytatódni fognak, ahol az Úr meg fogja gyógyítani a traumát. Az Úr nemrég beszélt hozzám és azt mondta:

“Lana, sok gyermekem él traumatizált szívvel. Azért jöttem, hogy életet hozzak és bővölködő életet. A traumák gyógyulásának legnagyobb, eddig nem látott hullámához teszem meg az előkészületeket Krisztus testében. A trauma, amely sok gyermekemet nyomasztotta oly sokáig, most gyorsan gyógyul. Letöröm a trauma láncait. Letöröm a “traumára számítás” láncait népemről. Sokan az Én népem közül már annyi traumát éltek át az életükben, hogy eljutottak oda, hogy “traumára számítanak”. Olyan jelentős gyógyulás zajlik most, amely nemcsak jelentős szabadságot hoz népemnek, hanem a várakozásaikat is megváltoztatja. A hit újra felkel A trauma nem fogja többé visszatartani népemet, hanem jelentős növekedés lesz a várakozásban és a hitben. Itt az ideje, hogy újra higgyetek.”

Az Úr megmutatta nekem, hogy “isteni előkészített helyzeteket” készített elő az Ő népe számára ebben az évszakban, ahol gyors helyreállítás, szabadulás és gyógyulás lesz a múltbeli körülmények és helyzetek tekintetében. Az Úr NAGYON ERŐTELJESEN fogja megmutatni magát a te érdekedben. Az Úr úgy fogja megmutatni magát, mint SZABADÍTÓ és SEGÍTŐ.

Éreztem, hogy az Úr azt mondja: “Ez egy TELJESEN ÚJ KEZDET”. Ő sokakat vezet az Ő népe közül jelentős, felgyorsított áttörésekbe, NAGYON nagy helyreállításba, szabadulásba és növekedésbe. Amibe Ő téged vezet, az sokkal jobb lesz, mint amit el tudsz képzelni. Ő helyreállít benneteket, de JOBBAN, mint ahogy azt el tudjátok képzelni. Hallottam az Ő suttogását: “El sem tudod képzelni a szabadítás és helyreállítás szintjét, amit az életedbe, körülményeidbe és helyzeteidbe hozok. Le fog nyűgözni a jóságom, a hatalmam és a kedvességem, ahogy a szabadítás, a helyreállítás és a kárpótlás megnyilvánul. EZ a te időd most! Ez az az időszak, MOST! Aktiváljátok a hiteteket! Imádkozzátok a nagyszabású imáitokat! Kérjetek Engem a lehetetlen helyek szabadulásáért és helyreállításáért, mert amit elterveztem és most kibocsátok, az NAGYABB, mint a legnagyobb kérésetek a helyreállításra és a szabadulásra.”

A DOLGOK EZÚTTAL ELKÉPESZTŐEN MÁSKÉPP FOGNAK TÖRTÉNNI. A DOLGOK NEM LESZNEK UGYANOLYANOK, ÉS NEM MARADNAK UGYANOLYANOK!

Hallottam az Urat azt mondani:

“A dolgok ezúttal elképesztően másképp fognak alakulni. A dolgok NEM lesznek ugyanolyanok, és NEM maradnak ugyanolyanok”.

Sokakra nagy SZABADÍTÓ VÁLTOZÁS vár. Ne féljetek! Bátorodjatok fel! Örüljetek! Mert a változás szele olyan erősen fúj, és továbbra is úgy fog fokozódni az intenzitása, hogy ezúttal, amikor hasonló utakra léptek, mint amilyeneken korábban jártatok, látni fogjátok, hogy a dolgok BÁTORÍTÓAN KÜLÖNBÖZŐEK lesznek. Miközben hasonló utakon jársz, az Úr áttörése és az Ő szabadításának és helyreállításának ereje nemcsak meggyógyítja a szívedet, hanem nagy ÖRÖMMEL tölt el, ahogy látod Isten áttörését és gyarapodását. A dolgok nem lesznek ugyanolyanok, és nem maradnak ugyanolyanok. A gyarapodás, a gyümölcsözés és a nyugalom teljesen új helyére lépsz be. Sokan közületek hamarosan a szívbeli nyugalom ilyen mélységes helyére jutnak el Isten szabadításában és helyreállításában.

Ez egy új időszak, és Isten nem csak megszabadít és helyreállít a leghihetetlenebb módon, hanem az Ő Szellemének ezek az ERŐTELJES mozdulatai, amelyek szabadulást és helyreállítást hoznak, egy fantasztikus ÖRÖM és MEGPIHENÉS időszakába vezetnek el benneteket Őbenne, az Ő jóságában és szeretetében.

ÖRÖM, ÖRÖM, ÖRÖM

Ahol sokan közületek már átéltétek azt az időszakot, amikor az örömöt ellopták tőletek újra és újra és újra és újra, ott most már egy új időszakba léptetek, ahol az Ő Szellemének mozgása által és azáltal, ahogyan Ő kinyilatkoztatja és ki fogja nyilatkoztatni magát nektek a felgyorsult áttörésekben és szabadításokban, meg fogjátok tapasztalni, ahogy egyik ÖRÖM a másik ÖRÖMÖT követi, egyik ÖRÖMHULLÁM a másik ÖRÖMHULLÁM után!!!! Többé már nem olyan időszakokat fogtok tapasztalni, amikor újra és újra és újra ellopják az örömöt tőletek, hanem most már meg fogjátok ismerni azt a MÉLY ÖRÖMÖT, amit a mi gyönyörű Jézusunkban találunk, és abban, hogy ismerjük Őt és azt szemléljük, ahogyan az Ő Szellemének ereje megnyilvánul az Ő szabadító erejének robbanásszerű megnyilvánulásaiban.

Az ellenség NAGYON KEMÉNYEN harcolt sokatok ellen, hogy ellopja az örömötöket, mert az Úr elrendelte a SOHA NEM LÁTOTT ÖRÖM időszakát számotokra!

A SOHA NEM LÁTOTT ÖRÖM időszakába léptetek be és léptek be most! Az ÖRÖM folyói emelkednek! A Jézussal való bensőséges kapcsolatod radikálisan meg fog változni és mélyebb lesz, mint valaha volt, és úgy fogjátok MEGISMERNI ŐT, ahogyan még soha nem ismertétek Őt korábban. A traumák és félelmek, amelyek eddig akadályozták a bensőségességet, meggyógyulnak és megszakadnak, és KIROBBAN egy teljesen új időszak, annak a felfrissítő ÖRÖMÉBEN, hogy megismered Őt, és látod, ahogyan Ő mozdul!


Forrás: lanavawser.com

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: