Hogyan működik a Prófétai Napló?

A Prófétai Napló leggyakoribb, mindennapi szolgálata a Bill és Marsha Burns prófétai szolgálatának a közvetítése a magyarul beszélő olvasók számára. Nagy örömömre szolgál, hogy a statisztikák szerint nemcsak Magyarországon, hanem a határon túl is rendszeresen olvassák, a szomszédos országokon kívül Európa távolabbi helyszíneiről, sőt, még Amerika és Ázsia egy-két pontjáról is.

A lassan egymillióhoz közelítő oldalmegjelenítés (ennek a posztnak az írása pillanatában 987018), a több, mint 300 hírlevél-feliratkozó, valamint a 3000 követő a közösségi oldalon mind-mind bizonyíték arra, hogy a tizenharmadik éve működő online szolgálat egy fontos szellemi szükséglet területén hordoz egyedi áldást, az Istentől jövő bátorítást, megerősítést keresők életében.

Miért indult el egyáltalán?

Országh György, szerkesztő

A keresztény életem során a gyülekezetben és azon kívül szerzett tapasztalataim alapján azt kellett megállapítanom, hogy van egy valós igény a prófétai ajándék működésére, és a sokféle gyakorlat között időnként igazán hasznosakat, építő jellegűt is láttam, hallottam. Emellett viszont nem egyszer kellett azt látnom, hogy az emberi akarat könnyen félre sodorja az ajándék használatát, és sajnos inkább csak zűrzavart, sőt, még rosszabb esetben kárhoztatást vagy kifejezetten rossz döntéseket szült az emberek életében.

Mivel mindig szerettem tanulmányozni a Bibliát, elkezdett érdekelni, hogyan tud hiteles lenni ez az érzékeny terület. Egyértelmű lett előttem, hogy csupán az Istenre való hivatkozás (“ezt mondja az Úr”) nem jelent semmiféle garanciát. Bárki tévedhet, mint ahogy a Bibliában is látunk erre vonatkozó tanítást. Ezért mondja például, hogy “mindent megvizsgáljatok…”.

Viszont észre kellett vennem, hogy a hívők sokszor nincsenek abban a helyzetben, hogy mindig mindent jól meg tudjanak vizsgálni, és ez a bármilyen prófétálásnak való kiszolgáltatottsággal jár, vagy pedig túlzottan kontrollált, a bizalmatlanság miatt a prófétálás betiltásának a veszélyét hozza magával, és emiatt olyan áldásokból maradnak ki a hívők, amelyek sokszor akár életet is menthetnek, de mindenképpen hitet erősítők.

Kulcsfontosságú: a felelősségvállalás

Felelősséget vállaló szolgálók nélkül nagyon nehéz ezen a helyzeten túllépni, ezért döntöttem el, hogy a saját ilyen jellegű prófétai tapasztalataim és a Bibliaismeretem alapján, az angol-magyar fordításban is bejáratott talentumaim használatával hozzájárulok, Isten kegyelméből, Krisztus testében ennek a területnek a helyreállításához.

Az interneten található sokféle szolgálat között, amelyek változó mértékben voltak többé-kevésbbé megbízhatóak, rátaláltam a “Faith Tabernacle of Kremmling” oldalra, ahol az említett házaspár naponkénti prófétai üzenetei találhatók. Egy pár hét személyes tesztelés után arra jutottam, hogy Krisztusi lelkületű, érett szolgálók, akiknek az üzeneteiből tisztán tükröződik az újszövetségi Bibliai szemlélet. A próféciáik leggyakoribb, központi mondanivalója az Istennel való személyes kapcsolat erősítését és az Ő megismerését, valamint a Krisztusban való személyes növekedést támogatja, ezekre szabadít fel és bátorít. Emellett rendszeresen tapasztaltam, hogy valóban aktuális dolgokat szól Isten általuk, amelyek megpecsételik a személyesen kapott kijelentéseimet vagy olyan szemszögből adnak valami pluszt, amit megértve még nagyobb bátorítást, hitet és útmutatást kaptam az Úrtól.

Hogy indult a tényleges munka?

Eldöntöttem, hogy létrehozok egy blogot, hogy ebből mások is profitáljanak szellemileg. (Ez 2010-ben a jelenleginek az elődje, a “Gyuri naplója” volt, annak a szolgálatát folytatja új helyen a Prófétai Napló.) Elkezdtem minden egyes reggel az angol nyelvű napi próféciát átgondolni, imádkozva meglátni benne az angol nyelven elhangzott (leírt) üzenet mondanivalóját, majd az angol és a magyar nyelv közötti különbségeket figyelembe véve a magyarul beszélő hívők számára érthető módon átadni, úgy, hogy ne vesszen el egyik mondanivaló sem, az igei gondolatok magyarul is ugyanúgy igei gondolatok legyenek, nem csak szó szerinti fordítás, és észre lehessen venni az eredetiben is ott rejlő kincseket, a kijelentések súlyát és erejét.

A lefordítás néha hosszabb, néha rövidebb időt vesz igénybe. Időnként az angol nyelv egyedisége nem tud olyan könnyen egy az egyben átjönni magyarul, ezért több időt töltök vele, hogy ti is ugyanazt láthassátok és hallhassátok, amit én olvasok benne angolul. Ami a dolog szépsége ilyenkor, hogy a Szent Szellem mégis egyedi módon tud szólni mindenkihez ezek által a próféciák által. Emellett számos esetben a végén szereplő igeversek is gondos kiválasztást igényelnek, hogy melyik magyar fordítást használjam. Van, amikor könnyebben megtalálom a megfelelőt, de van, amikor mindegyikben más-más hiányzik, vagy más-más szempontból eltérő, és ezek közül kell mégis a lehető legjobbat választanom, néha kifejezetten hosszadalmas plusz munkával – összehasonlítani, a fontos szavak hasonlóságát mérlegelni stb.

Motiváció

A munka mögött a motivációm az, hogy ezek az egészséges próféciák hozzájáruljanak az épülésetekhez, hogy aktuális bátorítást és vigasztalást kapjatok belőle. Az indulás után egyre több visszajelzést kezdtem kapni, ismerősöktől és számomra ismeretlen, de nagyon kedves olvasóktól, hogy mennyire használja az Úr ezt a szolgálatot, időnként kifejezetten súlyos élethelyzetben volt megmentő szerepe… Istennek legyen hála mindezért!

A blog első éveiben rátaláltam az interneten, hogy a Próféta Sulisok között is vannak, akik követik, sőt másokkal is megosztják ezeket a lefordított üzeneteket. Nagy örömömre szolgált, különösen azért is, mert ezáltal olyan testvérekre találtam, akik hasonló célokkal foglalkoznak a prófétai területtel.

Kezdettől fogva nekem is az volt a szívügyem, hogy hosszú távon az emberek felkészítése kell ahhoz, hogy magabiztosan tudjanak a prófétai szolgálatokra tekinteni, megfelelő módon tudják hasznosítani, vagy ha kell akkor kiszűrni a nem megfelelő üzeneteket, valamint hogy maguk is magabiztosan tudjanak a Szent Szellemre figyelve szolgálni ezzel a csodálatos ajándékkal, amelyre azt mondja a Szentírás, hogy “Törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a szellemi ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.” Nagyon örülök annak, hogy ma már hosszú évek óta létezik olyan prófétai mozgalom Magyarországon, ahol ezt a célt a tanításokkal és a megfelelő jellem erősítésével támogatják. Azóta én magam is örömmel veszek részt a tevékenységében.

A Prófétai Napló eredeti látása is ez volt, hogy ne csak próféciák, hanem időnként egy-egy tanítást is tartalmazó cikk jelenjen meg benne. Ezt az igényt viszont egy blog nem tudja kellő módon kielégíteni, ezért a korábbi tanítói tapasztalataimból és az Úr elhívásából ihletet nyerve, elindítottam a Bölcsesség Bibliaiskolát, ahol jelenleg a második félévüket kezdik a tavaly ősszel beiratkozott hallgatók.

A kiegyensúlyozott szemlélet támogató oktatás teljes mértékben online is elérhető, de akik megtehetik, egy részét személyesen is látogathatják. A Bölcsesség Bibliaiskoláról további információkat itt találsz.

Ahogy Antiókhiában is próféták és tanítók szolgáltak, és ezzel egy olyan kiegyensúlyozott légkör alakult ki, hogy ott nevezték először a tanítványokat keresztényeknek, azaz “Krisztusinak”, ugyanúgy szükség van ma is, testületi szinten de az egyének szintjén is arra, hogy a prófétai terület mellett a tanítás is kellő hangsúlyt kapjon, hogy a Krisztus teljességére jusson el mindenki, hogy ne akadjon el senki valamelyik véglet vagy szélsőség csapdájában, hanem az igazság útján járva, szeretetben növekedjen minden téren abban, aki a Fej, a Krisztusban (Efézus 4:15).

Ami még nagyon fontos számomra, hogy az elmúlt évek során többször is volt egy-egy munkatársam, aki néhány évig vagy néhány hónapig segítségemre volt a napi üzenetek lefordításában és posztolásában. Hálás vagyok nekik, és tudom, hogy azon a napon megkapják a jutalmukat az Úrtól!

Köszönöm minden olvasónak az érdeklődést és az aktivitást! Biztatlak Benneteket, hogy kövessétek a facebook oldalt és iratkozzatok fel a hírlevélre is (itt a blog nyitóoldalán), hogy mindenről időben értesüljetek!


Ha a Prófétai Napló munkájához szeretnél támogatóként hozzájárulni, akár egyszeri alkalommal, akár rendszeresen, ahhoz ide kattintva találsz lehetőséget.

Köszönöm!

Országh György, a Prófétai Napló szerkesztője

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: