Háború helyett: Nyugodt és csendes élet

Akár a pulpitusra is kiírhatnánk, mint imaprogramot. Ma a kormányfő beszédeinél szoktuk látni, hogy Béke és biztonság van a szószékének a frontoldalára kiírva (ez a jelszó sokakat megrémíthet a bibliai kontextusa miatt, de egy pár szóban írok erről is lentebb), nekünk pedig a szellemi szószékünkre, a közbenjáró imádságaink frontoldalára kell most kiírnunk azt, amit képviselünk az Atya Isten előtt:

Nyugodt és csendes élet.

Orbán Viktor kormányfő nyilatkozatait nézem időnként, és a legutóbbiban határozottan fogalmaz arról, ami eddig is a levegőben lebegett, hogy a harmadik világháború egy valós veszély ma. Nem a politikai területre szeretnék továbblépni ezzel a gondolatmenettel, hanem a hitünk lehetőségeire, a bibliai iránymutatás területére.

Habár sokféle, nyílt és rejtett motivációk szövevénye a világpolitika, úgy gondolom, nem elsősorban ezeknek az átlátása teszi lehetővé, hogy megfelelően tudjunk imádkozni, hanem Isten Igéje. Emellett nem a félelem szelleme határozza meg, hogy hogyan viszonyuljunk a helyzethez, hanem ahogy Timóteust figyelmeztette Pál:

az erő, a szeretet és a józanság szelleme munkálkodik bennünk, és erre kell figyelnünk (1Timóteus 1:7).

Nekünk is most, amikor a világháború lehetőségére figyelmeztetnek, az elsődleges dolgunk, hogy megálljunk és összeszedjük magunkat az Istentől kapott életünk és lehetőségeink tekintetében.

Tudatosítsuk magunkban, hogy egy olyan belső forrást kaptunk Istentől, amely által erő van bennünk, szeretet van bennünk és józanság van bennünk. A félelem megbénítja az embert, de hála Istennek, nekünk nem kell ezeknek az érzéseknek kitéve lennünk. Ha mégis félni kezdünk, emlékeztessük magunkat, hogy van lehetőségünk fordítani a helyzeten, és hálaadással Isten elé tárni a kéréseinket, amelyre Isten az Ő békességével válaszol. (Lásd Filippi 4:6-7) Érdemes figyelembe venni, hogy ezután arra tanít bennünket a Szentírás, hogy a gondolatainkat tereljük az Istennel összhangban levő gondolatok irányába, ehhez illő cselekedetekkel együtt, és meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten,

a békesség Istene, velünk van.

(lásd 8-9. v.)

Most egy egyszerű, de fontos dolgot mindenképpen meg tudunk tenni: éljünk a felhatalmazásunkkal, hogy egy akaraton imádkozzunk, és hittel, hálaadással tárjuk fel a kérésünket Isten előtt: hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben.

De álljon itt ennek az igeszakasznak a teljes szövege:

Mindenekelőtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fölöttesért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. (1Timóteus 2:1-4 Újonnan Revideált Károli)

Évekkel ezelőtt közzétettem egy prófétai látást itt a Prófétai Naplóban (azóta többször is emlékeztetőül), amely több lépcsőben született, 2012-ben és 2014-ben A lényege az, hogy az észak-magyarországi régióban kijárási tilalom lesz egy időre. (A 2012-ben kapott rész a magyarországi régiók közötti különbségről szólt, a 2014-es a konkrétabb részletekről, az Ukrajnában folyó háború közvetett következményeiről). Ezen kívül nyilván lesznek további figyelemfelkeltő események, ez csak a jéghegy csúcsa. Ismerve Jézus és a teljes Szentírás tanítását a próféciákkal kapcsolatban, szeretném emlékeztetőül továbbadni, hogy nem a kárunkra, hanem a hasznunkra van a prófétai előrejelzés, és maga az esemény is. Isten a gondoskodását akarja megmutatni ezzel, hogy lássuk, hogy vigyáz ránk, és valóban hasznos az igazak könyörgése. (Lásd János 16:1, 4 “Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok… hogy amikor eljön ez az óra, emlékezzetek rá: én megmondtam nektek.”)

Biztatlak benneteket, hogy figyeljetek oda azokra a tanítókra és vezetőkre, akik nem félelmet vagy bizonytalanságot keltve, hanem józanul beszélnek az imádkozás felelősségéről és az ebben rejlő lehetőségről, és tartsatok könyörgéseket, hálaadásokat… Nem félelemből, hanem abból a hitből, hogy a Jézus Krisztusban való hit által igaz emberek vagytok, és van ereje az imáitoknak.

Az egységes imádkozás ráadásul felfokozza a hitbeli hatékonyságot.

(lásd: Máté 18:19-20)

Ma a politikai vezetők a világ által használt fogalmakkal élnek – ahogy a kormányfő is a Béke és biztonság kifejezést alkalmazza. Habár Bibliaismerő hívőkként az utolsó idők egyik záró mozzanatát ismerjük fel ebben a szófordulatban, hadd emlékeztessek arra, hogy ez a jelszó az 1960-as évektől kezdve rendszeres használatban van általában politikai vezetők által, különböző világpolitikai feszültségek idején.

Maga a cél, amit megfogalmaz ez a kétszavas kifejezés, Isten szerinti cél. Aki egy kicsit is ismeri a Bibliából Isten értékrendjét, tudhatja, hogy az Ő szándéka valóban az, hogy béke legyen és hogy biztonságban legyenek az emberek. Természetesen az igazságosság és az Isten szerinti értékrend közvetlen ráhatással van arra, hogy ezek az állapotok állandósulni tudjanak az emberek között. Valóban lesz egy olyan pont a történelem jelenlegi szakaszának a végén, amikor az egész világot elhitető személy bejelenti, hogy elérkezett a béke és biztonság állapota, de ez egy hazugság lesz, és hirtelen rájuk is fog törni a veszedelem (lásd 1Thesz. 5:3 és kontextusa). Jelenleg egyelőre távol állunk attól, hogy ilyen eredmény beállásával hitegesse bárki az emberiséget. Viszont maga a cél helyes, amit ez a több mint ötven éve használt kifejezés fogalmaz meg, és mi is ezért imádkozunk, pontosabban, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk – kiegészítve egy fontos szemponttal: teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

Imádkozzunk tehát, hogy az istenfélelem is teret nyerjen, elsősorban a mi személyes életünkben (ami nem az Istentől való félelmet jelenti, hanem a teljesen őrá fókuszáló szívbeli állapotot, tiszteletet, imádatot), de ugyanez legyen egyre inkább a meghatározó a környezetünkben is. Ez tudja biztosítani, hogy a béke nem törékeny, hanem stabil lesz, és a biztonság sem csak az emberek intézkedéseinek, tárgyalásoknak az eredménye, hanem az Istennel Jézus Krisztus által való szövetségünk és együttműködésünk következménye lesz.

Országh György – szerkesztő

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: