Elkezdődött a hamis prófétákra való érzékenyítés – az Istenkáromlás határát súrolja Greta Thunberg dísztoktori jelölésének az indoklása

“Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek.” Máté 24:11

A KötőSzó evangélikus blogon olvastam egy cikket, illetve néztem meg a felvételt arról a Szóbanforgó podcast adásról, amelyben két evangélikus lelkész (Szlaukó-Bobál Orsolya és Kovács Viktor) beszélget a nem oly régen felröppent hírről: Greta Thunberg teológiai díszdoktori címet fog kapni a Helsinki Egyetem teológiai fakultásától. A mindössze húszéves éghajlatváltozás-aktivista díszdoktori jelölése önmagában is vicc, viszont most tudtam meg, a fent említett evangélikus lelkészek beszélgetéséből, hogy a szintén evangélikus felekezetű egyetem indoklásában az szerepel, hogy azért lesz Thunberg a teológia díszdoktora, mert egyrészt világhírű influenszer, másrészt pedig “próféta”, mivel a bibliai próféták is előre jelezték egy globális klímaválság lehetőségét…

Itt már az információnak utánajáró műsorvezető, Kovács Viktor lelkész is kereste a szavakat, hogy ne olyat mondjon, ami nem illik az adásba, de azt megfogalmazta, hogy az első gondolata erre az volt, hogy

ez már a blaszfémia határát súrolja.

A beszélgetés résztvevői egyöntetűen kimondták, hogy bibliai értelemben a próféta Isten szószólója, és még ha valahogy rá is lehet húzni a fiatal aktivista mondanivalójára, hogy “prófécia”, attól még őt magát prófétának nevezni legalábbis erőteljes túltolás. Persze a nyitottság lelkületével keresték az indokokat, hogy vajon mi vezethette az evangélikus Helsinki Egyetem teológiai fakultását arra, hogy egy ilyen lépést tegyen, és ennek során rámutattak a többi történelmi egyházban is jelen lévő problémára, nevezetesen a templomok, gyülekezetek kiüresedésére, a fiatalok hiányára az elkötelezett egyháztagok között. De még ez sem ad elegendő alapot annak, hogy Greta Thunberget prófétának nevezzék, aki állítólag deklaráltan “nem hívő” – nemhogy Istennel kapcsolatban lévő, elhívott szolgája lenne.

Egy evangélikus teológia szerint Greta Thunberg próféta. Kép forrása: a Helsinki Egyetem díszdoktori jelöltjeit felsoroló oldala / helsinki.fi

Mindezek mellett – ez már a személyes meggyőződésem – ez a mozzanat valami olyasmit vezet be, ami e világ istenének fontos a saját projektjéhez, a törvénytipró fenevad (azaz “Antikrisztus”) fellépésének a sikeréhez. Jézus többek között arról beszélt a végidőkkel kapcsolatban, hogy sok hamis próféta támad az ő visszajövetele előtt, és sokakat megtévesztenek (lásd Máté 24:11). Ez a jelenség annyira meghatározó lesz addigra, hogy a Mester az Olajfák hegyén elhangzott, a végidőket zanzásítva összefoglaló beszédében kétszer is kitért ugyanerre a figyelmeztetésre, és a Máté 24:24-es igeversben azt olvassuk, hogy “hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is.”

Habár Greta még nem az a kategória, aki megtévesztő jeleket és csodákat tenne, a prófétaként való kezelése a közelgő veszély egyik előjele, amely már itt jár, a küszöbön. Elsőre minden értelmes hívőnek jelez az ébersége, hogy nem, itt nem prófétáról van szó, ráadásul semmiképp sem olyanról, akit egy keresztény szervezet annak kéne, hogy nevezzen. A Szentírás utolsó könyve, amely éppen egy prófétai könyv, leszögezi:

Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme (Jel 19:10).

Az egész Szentírás figyelmeztet arra, hogy mindent meg kell vizsgálnunk, a prófétainak nevezett üzenetek pedig kiemelt helyet kapnak e tekintetben. Mi most még látjuk, hogy Greta Thunberg nem Jézus mellett tesz bizonyságot, ennek ellenére bizonyos keresztények már prófétának nevezik őt. A túlzásra könnyen nemet mondunk, de azt is látnunk kell, hogy hosszú távon ez az, ami lehetővé teszi a köztes esetek, a homályos üzenetek bizonytalanságát, amikor már nem mindenki fogja annyira könnyen kimondani, hogy ez vagy az az üzenet, netalán prófétai szolgálat nem helyénvaló, nem fogadható el Isten üzenetének.

Pedig az a dolgunk, hogy “A prófétálást ne vessétek meg! Mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt tartsátok meg! Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik!” (1Thessz 5:20-22) Mivel a jó és a rossz megkülönböztetése az érett szellemi emberek tulajdonsága (lásd Zsidó levél 5:14), ezért az a feladatunk és felelősségünk, hogy a szellemi, prófétai téren még kevesebb ismerettel és tapasztalattal rendelkező, a hitben még gyermekkorban járó testvéreinket tanítsuk, segítsük és készítsük fel: hogyan kell megkülönböztetni a hiteles prófétákat és próféciákat a hiteltelen, megtévesztő változatoktól.

Greta Thunberg klímaaktivista prófétai kategóriába sorolása csak az előszele annak a nagyszabású hitetésnek, ami ez után fog következni, ahogy Jézus figyelmeztetett: hamis krisztusok és hamis próféták fognak előállni, és sokakat megtévesztenek. Nekünk nemcsak azt kell bemutatnunk, hogy mi a hamis és mitől kell óvakodni – egyeseknél ez túlzott elzárkózást okozhat, érhető módon -, hanem be kell mutatnunk azt a tiszta, biblikus (építő, bátorító, vigasztaló) prófétai gyakorlatot, amelyre szüksége van Isten gyermekeinek, illetve a Jézusról való bizonyságtételünk által az egész világnak. Az evangélium igazsága és Jézus Krisztus központi szerepe körül forgó, isteni szeretetben megszólaló prófétálásra érdemes odafigyelni – az ettől eltérő jellemzők láttán pedig őrizkedjünk, és ne legyünk nyitottak csak úgy bármire.

Az érzékenyítés elkezdődött, és nem tudjuk, mennyi kell még ahhoz, hogy ezt a szemléletet fokozatosan becsempészve az emberek bizalmába, az akárki által “prófétának” nevezett influenszerek már nem csak a blaszfémia határát fogják súrolni, hanem valódi Istenkáromlással fogják tévelygésbe sodorni az emberiség egyre szélesebb rétegeit.

Országh György, Prófétai Napló

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: