Prófétai Áhítat, 2022. 06. 25.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 06. 25.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Amikor olyan problémákkal kell foglalkoznod, amelyekkel kényelmetlen szembenézni, ne félj! Legyél bátor és erős! Veled vagyok, hogy segítsek átjutni ezen az ismeretlen útvesztőn. Talán nem így érzed még most, de a felfedezéshez vezető úton haladsz, amely jobb emberré fog tenni téged. 5Mózes 31:6 Ne féljetek, és ne ijedjetek meg tőlük, hanem legyetek erősek és bátrak, mert Istenünk, az Örökkévaló megy veletek, nem hagy cserben, sem el nem hagy titeket.

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 24.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 06. 24.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Vannak olyan problémák az életedben, amelyek figyelmet igényelnek. Elég régóta nem vettél tudomást róluk. Ahhoz, hogy tisztánlátással és erősen tudj továbblépni a következő életszakaszba, törődnöd kell ezekkel a problémákkal. Lesz vele munka, de Én megadom hozzá az erőt és a leleményességet, hogy véghezvidd mindazt, amit meg kell tenned. Zsoltárok 28:7 Az Úr az én erőm és pajzsom, Őbenne bízott szívem és Ő megsegített; örvendve örvend felette szívem és énekemmel dicsérem Őt.

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 06. 23.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

A mostani napokhoz türelemre van szükség. Vannak dolgok, amelyek még bizonytalanok, és nem is könnyű megoldani ezeket, úgyhogy nyugodt kitartást igényelnek tőled. Állj szilárdan abban a képességedben, hogy önuralmat gyakorolsz várakozás közben. 2Péter 1:5-8 Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 22.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 07. 03.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Néhány korrekció még hátravan, és néhány dolgot még el kell végezni, de azt akarom, hogy békességet találj a gondterhelt időben. Legyél biztos abban, hogy Én veled vagyok minden lépésednél, amit megteszel az úton. Engedd, hogy vezesselek és megnyugtassalak, amikor nem vagy biztos a dolgodban. Hamarosan ezeknek a bizonytalan időknek a túlsó oldalán fogod találni magad. Bízz Bennem. Ézsaiás 41:10 Ne félj, mert veled vagyok! Ne aggódj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, sőt, megsegítelek! Igazságos jobbommal felkarollak, és megtartalak.

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 21.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 07. 03.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Nincs hatalmad arra, hogy megváltoztasd a világ állapotát, viszont minden hatalmad megvan arra, hogy a saját helyzetedet kezeld. Tedd meg, amit tudsz, ahol csak tudod. A dolgok jobbá tétele ott kezdődik és ott végződik, hogy hogyan reagálsz mindazokra a dolgokra, amelyek veled kapcsolatosak. Tedd meg a tőled telhető legjobbat azzal, amid van és amit meg kell tenned. 2 Timóteus 2:15 Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 20.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 06. 20.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Lehet, hogy úgy tűnik, hogy lassan haladsz, de ha visszanézel oda, ahol voltál, akkor rá fogsz jönni, milyen messzire jutottál. Ne add fel, és ne engedd, hogy a türelmetlenséged miatt elcsüggedj. Lassan, de biztosan; ez legyen a mottód, hogy lassan, de biztosan. Csak menj tovább, és oda fogsz érni. Efézus 6:10 Végül pedig, erősödjetek meg az Úrban, és hatalmának erejében!

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 19.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 06. 19.

A TROMBITA, BILL BURNS

Hallottad, hogy mi a vágyam az életedre nézve. Hallottad az utasításomat. Most már csak annyit kell tenned, hogy elvégzed a munkát. Legyél az, akinek elhívtalak. A Szent Szellem kenete tanítson téged. Járj az Én ösvényemen. Gyere Velem. Meg akarok mutatni néhány dolgot. Azt akarom, hogy mindenekelőtt tudd, hogy Én mindig veled vagyok. Segítek neked, megérintelek, meggyógyítalak és megszabadítalak. Ezt ne felejtsd el!

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Helyezkedj el a csendes erő helyén. A lármázással csak káoszt és fölösleges feltűnést keltesz. Fordíts kellő mennyiségű időt a bölcsességem keresésére, bármilyen megfoghatatlannak is tűnik, és várj, amíg világos megértést és útmutatást kapsz, mielőtt megteszed a következő lépést. Biztos lehetsz benne, hogy Én veled vagyok és vezetlek, mondja az Úr. Példabeszédek 17:28 Még az ostoba is bölcsnek tűnik, mikor hallgat, és értelmesnek hiszik, ameddig nem beszél.

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 18.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 06. 18.

APRÓ JELEK MARSHA BURNS

Utasítsd vissza a rettegést, ne engedd, hogy elfoglalja a gondolataidat! A Szellemben lévő erősséggel és bátorsággal állj elébe minden egyes nap kihívásainak. A rettegés nem más, mint a félelem attól, hogy mi fog történni. Még nem vagy ott, úgyhogy törődj a sürgős dolgokkal, és bízz Bennem, hogy megadom neked a bölcsességet és a bátorságot ahhoz, hogy sikerrel járj. Máté 6:34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 17.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 06. 17.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Készülj fel, hogy olyan problémakkal foglalkozz, amiket eddig nem vettél észre vagy figyelmen kívül hagytál. Itt az ideje, hogy szembenézz a valósággal és megtedd, amit meg kell tenni, mielőtt a következő fázisba léphetnél. Amint elintézed ezeket, meg fogsz könnyebbülni, és egy nagyobb szabadságot fogsz átélni. Ne félj! Támaszkodj Rám a továbbhaladáshoz szükséges erőért és bátorságért. Zsoltárok 56:3-4 Mikor rám tör a félelem, én mégis benned bízom, Istenem! Istenben bízom, nem félek, halandó mit árthat nekem? Dicsérem Istent szaváért és ígéretéért!

Prófétai Áhítat, 2022. 06. 16.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 07. 03.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Közeledj Hozzám ártatlan szívvel és tiszta kezekkel, és tárd Elém a kérelmedet. Hozd Elém hittel a kérésed, hitetlenség és kételkedés nélkül, és Én megválaszolom. Imádkozz a rád vonatkozó tökéletes akaratommal összhangban, és engedd el a terhedet. Zsoltárok 24:3-5 Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől.