Prófétai Áhítat, 2022. 11. 13.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 13.

A TROMBITA, BILL BURNS

Az a vágyam, hogy szellemileg növekedjetek és a világosságom fiai legyetek, hogy hordozni tudjátok annak a dicsőségét, amit a népemnek hozok ebben az időben. Amikor eltűnik a sötétség, akkor szemlélni tudjátok az Én világosságomat, és ha ott is maradtok, akkor világossággá váltok Nekem. Csakis akkor lesztek győztesek és szabadok, mondja az Úr.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Egy új kenetre hívtalak el, amelyhez az éber tudatosságodra van szükség. Úgy tudod fejleszteni a szellemi észlelő képességedet, hogy nézel és figyelsz, miközben kijelentem a szándékaimat. Az a vágyam, hogy tudatosan felmenj egy magasabb helyre, ahol bölcsességet és útmutatást tudsz kapni. Csendesen és erőteljesen vidd véghez az instrukcióimat, mondja az Úr. Zsoltárok 101:6 Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az fog szolgálni engem.

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 12.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 29.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

A halogatás egy horgony. Nem tudsz haladni addig, amíg meg nem teszed azokat a dolgokat, amiket eddig mindig elhalasztottál. Tedd félre a rettegést, és csináld meg, amit meg kell csinálni! Meg fogsz könnyebbülni, és készen fogsz állni arra, hogy minden egyes új napnak bizakodással tudj elébe nézni. Emlékezz rá, hogy nem vagy egyedül; Én veled vagyok minden lépésednél az úton, mondja az Úr. Példabeszédek 10:4 A lusta ember elszegényedik, a szorgalmas pedig meggazdagodik.

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 11.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 29.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Annak az ideje van, amikor rendszerezetté kell válnod, és el kell varrnod a szálakat. Akadálymentesnek és tehermentesnek kell lenned a vándorutad következő szakaszára. Már hosszú utat tettél meg idáig. Állj meg egy pillanatra, és gondold át, hol tartottál egy évvel ezelőtt, és azt tedd a hátad mögé. Most egy új nap van, új lehetőségekkel. Filippi 3:13-14 Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban.

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 10.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 29.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Hagyd a hátad mögött a múlt bajait. Semmit sem tudsz tenni azzal, ami megtörtént, viszont rengeteget tehetsz azzal, ami előtted van. Állítsd rá a szívedet és az elmédet arra, hogy megcsinálod mindazt, amit számodra készítettem. Helyezkedj el úgy, hogy együtt haladj a Szellemem sodrásával. Én már előtted mentem, hogy elkészítsem az utat. Ézsaiás 40:4-5 Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt.

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 09.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 09.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Soha ne becsüld alá a gyógyító erőmet. Kérj hittel, bizonytalanság nélkül; teljes bizalmad legyen Bennem, és egy pillanatig se kételkedj! Amikor teljes szívvel keresel, találni fogsz. Kérj, és kapni fogsz. Ne félj! A félelem aláássa a hitet. Máté 7:7-11 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az az ember közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 08.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 29.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Legyél összhangban önmagaddal és az igaz értékeiddel. Őrizd a békességet. Amikért aggódsz, azok közül sok minden kívül esik azon, amit képes vagy megváltoztatni. Vesd Belém a bizalmadat, hogy Én megteszem, amit te nem tudsz, és megmutatom az utat a szellemi tökéletesség felé. Engedd, hogy olyan helyre helyezzelek, amit itt és most még nem értesz, de tökéletesen érthetővé válik az előtted álló napokban. 1Korinthus 16:13 Maradjatok éberek, és szilárdan álljatok meg a hitben! Viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik, legyetek erősek!

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 07.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 07.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Van egy visszatérő látomásom egy libikókáról, amelynek a közepén áll valaki, hogy vízszintes legyen, és hallottam, hogy az Úr ezt mondta: Keresd meg a stabilitásod középpontját (mentálisan, érzelmileg és szellemileg), és maradj ott. Tartsd meg az egyensúlyodat, hogy ne legyél sem fent, sem lent. Őrizd azt a tudatosságot, hogy szilárd fundamentumon vagy, a Velem való erős és rendületlen kapcsolatod által. Ezen a helyen fogsz bővölködni. Máté 7:24-25 Aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és nekitámadt a háznak, de az mégsem dőlt össze, mert sziklára építették.

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 06.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 29.

A TROMBITA, BILL BURNS

Azt akarom, hogy az Én népemben az emberek győztesek legyenek. Meg kell tanulnotok aktívan ellenállni a kísértésnek. Ehhez be kell, hogy legyetek töltve az Én Szent Szellememmel. Ha be lesztek töltve az Én Szellememmel, akkor Ő vezetni és vezérelni fog benneteket. A Szellememmel való betöltődés képességet ad arra, hogy meg tudjátok ítélni a helyzeteket, amelyekben vagytok. Akkor pedig képesek lesztek megismerni azt az igazságot, ami megszabadít a kísértésektől, amelyeket a Sátán elétek helyez. Jakab 4:7 Engedjetek tehát az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Azok a napok vannak, amikor kiválónak kell lenned. Legyél a lehető legjobb változata önmagadnak. Emelkedj fel az igazságosság, jogosság és hűség minden pozíciójába! Tartsd magad az Én Igém és szándékaim magas mércéjéhez. Meg tudod tenni ezt, ugyanis elküldtem a Segítőt, hogy asszisztáljon neked ebben a törekvésedben. János 14:26 A Segítő pedig, a Szent Szellem, akit elküld majd az Atya a nevemben, az titeket megtanít mindenre és eszetekbe juttat mindent, amiket mondtam nektek.

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 05.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 05.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Azoknak, akik szédületes tempóban rohannak át az életen: itt az ideje hogy megnyugodjatok és rendbe jöjjetek. Lépj be az Én nyugalmamba, ahol el tudod engedni a stresszt és a feszültséget. Gyere be a jelenlétembe, ahol le tudod csendesíteni a lelkedet, és meg tudsz újulni. Máté 11:28 Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Prófétai Áhítat, 2022. 11. 04.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2022. 11. 29.

APRÓ JELEK, MARSHA BURNS

Amikor visszatekintesz az életedre, ne legyen benned bánkódás. Az Én Királyságomban semmi sincs elvesztegetve. Az élettapasztalataid, akár jók voltak, akár rosszak, szükségszerűek és tanulságosak voltak. Az elért eredményeid és a kudarcaid is formáltak és alakítottak téged. Örvendezz a sikereidben, és tanulj a vereségekből, miközben arra törekszel, hogy Bennem élj, mozogj és létezz. Róma 3:21-26 Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.