Cindy Jacobs – Az Úr üzenete 2018-ra

Tavaly novemberben tartották a Globális Prófétai Csúcstalálkozót, amelyről itt a Prófétai Naplóban is olvashattatok híreket, mivel a magyarországi prófétai mozgalom résztvevői is meghívást kaptak. A nyitott alkalmak mellett zártkörű alkalmakat is tartottak a prófétai vezetők, és most a Generals International társalapítója, Cindy Jacobs tette közzé írásban és videón is azokat a kijelentéseket, amelyeket a Prófétai Vének Apostoli Tanácsa kapott az Urat keresve a 2018-as évvel kapcsolatban. Ezeknek a kijelentéseknek az összegzését olvashatjátok itt most magyarul.

Cindy Jacobs Generals Intl

Az Úr üzenete – 2018

2018. január 9.
Közzétette: Cindy Jacobs

Remélem, csodálatos, boldog új évet köszöntöttetek mindannyian. Most van az ideje, amikor meg szeretnénk osztani veletek, amit Isten 2018-ra mondott, én pedig nagyon lelkesen nézek elébe ennek az esztendőnek.

Egy összeállítás van nálam azokból az üzenetekből, amelyek a Prófétai Vének Apostoli Tanácsában, illetve a Globális Prófétai Tanácskozás során született 2017 novemberében. Erről többen azt mondják, hogy az egyik legnagyobb történelmi jelentőségű esemény volt az életük során. Ez nagyszerű, és azt is tudjuk, hogy Isten nagy aratással ajándékozott meg bennünket. Az egész világról jöttek próféták, akik prófétai módon osztották meg mindazt, amit a most következő időszakra vonatkozóan hallanak. Van egy közös nevező, ami 2018-ra nézve kibontakozott, ez pedig az, hogy ez egy jó esztendő lesz.

2017 sokunk számára egy bizonytalansággal teli, nehéz év volt. Terrorista támadások, felkelések, politikai nyugtalanság és megosztottság jellemezte. Ha a világ híreit nézzük, láthatjuk, hogy Észak-Korea fenyegetése dereng a világ felett. Természeti katasztrófák történtek itt az Egyesült Államokban, tűz és árvíz pusztított országszerte. Mindezek közepette azonban azt tapasztaltam, hogy elkezdtem jól érezni magamat, az emberek pedig, ahogy rám néztek, azt kérdezték: „Te megőrültél? Miért pont most érzed jól magad?” Azért, mert látom, hogy mit hoz Isten.

Isten új dolgot cselekszik. Talán tudjátok, hogy amikor prófétálunk, mindig keresünk valami bibliai kapcsolódást. Miért teszünk így? Azért, mert a Bibia a héber gondolkodásmód könyve. Egyáltalán nem jellemző rá a nyugati gondolkodásmód. Ezért, ha meg akarjuk érteni a Bibliát, értenünk kell a numerológiát is. Vannak olyan különösen fontos dolgok amelyek rejtett kulcsok a szentírásban. Lehet, hogy egyesek azt mondják, hogy „De hát ez okkult dolog”. Nem, mert ez valójában egy héber dolog, és ha a szövegkörnyezetében akarjuk megérteni, ami meg van írva, akkor azokat a kulcsokat is meg kell néznünk, amelyeket kaptunk.

A kapuk birtoklása

2018 a héber naptár szerint az 5778. esztendő, és ha a képi megjelenítését vesszük, az 5778-as szám egy kapu formáját mutatja. Sőt, ez a kapu egy esküvői boltívre is hasonlít. Szóval, amikor az Urat kérdeztem, mi fog történni 2018-ban, úgy éreztem, azt mondja a Szent Szellem, hogy ez annak az éve, amikor birtokolni kell a jövőtök kapuit.

Ez nagyon fontos. Az 1Mózes 22:17-18 igeszakaszát szeretném olvasni ehhez: „Megáldván megáldalak, és megsokasítván megsokasítom magodat”. Ahol a szentírás ismétel valamit, mint például azt, hogy „megáldván megáldalak”, az a hangsúly jele, itt tehát valami kiemelkedő jelentőségű dologról van szó. Nagyobb lesz, mint ahogy elképzelhetnéd. „Megsokasítván megsokasítom magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, mely a tenger partján van; és meg fogja hódítani a te magod ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a föld minden nemzetei azért, mert hallgattál szavamra.” Úgy érzem, hogy ezek a magok nemcsak a természetes gyermekeink, hanem a szellemi gyermekeink is — olyan emberek, akiket mentoráltunk, és olyan mozgalmak, amiket elindítottunk.

Néhányan tudjátok, hogy írtam egy könyvet, ami 1991-ben jelent meg, azzal a címmel, hogy Az ellenség kapuinak birtoklása. Nemrég fejeztem be a 4. kiadást, ami ez évben fog megjelenni. Ez egy újított kiadás lesz, friss, megújult módon fogja megközelíteni az ima és a szellemi harc témáját. Miközben írtam, nem is gondoltam a kapuk fontosságára. De ez az esztendő annak az ideje lesz, amikor birtokolni fogjuk ezeket a kapukat — lehetőségeket, amelyek ott állnak előttünk, de eddig még nem voltunk képesek eljutni odáig. Más szóval, nem tudtunk átmenni a lehetőségek kapuin.

Nagyon érdekes, hogy ezt az ígéretet Krisztus előtt 2018 környékén kapta Ábrahám, most pedig 2018 évvel Krisztus után vagyunk, úgyhogy ez egy kettős kiteljesedett időkör. Mi Ábrahám gyermekei vagyunk, mivel be lettunk oltva a szőlőbe, ezért az Ábrahámnak adott ígéretek egyben a mi ígéreteink. Beszéljünk most arról, hogy milyen lehetőségek vannak a kapuk birtoklására.

Először is, felkészülteknek kell lennetek. Vannak, akik egyik napról a másikra élnek, azt mondják, hogy mindegy, mi lesz, majd megoldom, de ez annak az éve, amikor birtokolnotok kell a jövőtöket. Ezért azt kell keresned és kérdezned, hogy „Mit akar Isten, mit kell megvalósítanom ebben az évben? Mi az, amit birtokolnom kell?” Mik azok a álmok, amelyeket már nagyon szerettél volna beteljesíteni?

Itt az idő, hogy újra álmodjatok! Itt az ideje, hogy leüljetek és ezt mondjátok: „Lehet, hogy kudarcot vallottunk a vállalkozásunkkal, vagy lehet, hogy valami rossz történt a családunkban, vagy lehet, hogy nem valósult meg az az álom”, de ne adjátok fel az álmotokat! Birtokoljátok! Ez egy különleges év, különleges ígéretekkel. Fel kell készülnünk rá, de hogyan? Ennek az egyik módja az, hogy átadjuk magunkat Istennek. Egyszerűen adjatok át mindent Istennek.

Milyen kapukat zárt be a sátán?

Hol zárta be a sátán a kapuitokat? Ne hagyjátok, hogy csak úgy elszaladjon az élet. Gondoljátok át, hol jött be a sátán azokhoz a kapukhoz. Talán baráti kapukról, vagy családi kapukról van szó. Lehet, hogy történt néhány dolog a családotokban, ami nagyon fájdalmas volt. Ne engedjétek, hogy csak úgy győzzön a sátán! Mondjátok: „Nem! Sátán, te nem nyerhetsz! Nem fogod megszerezni a családomat!” Itt az ideje, hogy kiálljunk, megvallásokat tegyünk, és kihirdessük.

Ahogy együtt kerestük az útmutatást erre az évre, egyfolytában azt hallottuk, hogy 2018-ban a „Dicsőség” egy jelentőségteljes szó lesz. Nagyon sok fantasztikus csodát fog Isten mutatni nekünk. A Habakuk 2:14 szerint az Úr dicsőségének az ismeretével fog megtelni a föld, mint ahogy a vizek beborítják a tengereket. Isten meg fogja mutatni magát nagy, dicsőséges Istenként.

Nekünk az a dolgunk, hogy a dicsőségből éljük meg az életünket, felülről lefelé, és nem a az életünk problémáiból, alulról felfelé. Más szóval, ha mi Mennyei helyekre vagyunk ültetve Vele együtt, és Ő dicsőséges Isten, akkor tudjuk, hogy nála van minden megoldás. Nála megvan minden válasz. Nála ott van minden, amire szükséged van. Ezért amikor egy helyzetet szemlélsz, ne azt nézd, amit az adott helyzet mond. Ne a helyzetben található problémákat nézd. Keresd Istent a Mennyei kiindulópontból, ahogy ott ülsz Vele együtt a Mennyei helyeken. Kérd, hogy adjon megoldásokat, és hozd le azokat a megoldásokat a problémás helyzetbe. Isten tele van bölcsességgel. Ő a királyság ügyeinek az intézője. Ő tudja, hogy kell csinálni mindent.

El sem tudom mondani, hányszor történt, hogy nem tudtam, mit tegyek, mire végül lecsendesítettem magam belül, és így szóltam: “Istenem, te tudod, mit kell most tenni”. És hirtelen meg is volt a megoldás. Hirtelen rájöttem, hogy vele együtt ülök, és az Úrral beszélgetek, Ő pedig megadta a megoldást. Tudtam, mit kell tennem, amit le is hoztam az aktuális helyzetbe. Ugyanezt megteheted, amikor a gyermekeiddel kapcsolatban van szükséged bölcsességre, a tizenévesekkel — dicsőség Istennek, az egy nagyon érdekes életkor, ugye — vagy bármi másról legyen szó. Ha házas vagy, lehet, hogy a házastársaddal kapcsolatban van szükséged bölcsességre.

Vannak kapuk, amelyeket a sátán be akar csukni — kapcsolati kapuk, amelyeket egyszerűen bevágnak előtted — és azt akarja mondani neked a sátán, hogy „Soha nem lesz jó kapcsolatod a családoddal. Nem fogjátok jól érezni magatokat együtt. Amik eddig történtek, helyrehozhatatlan törést okoztak.” Nem, ez nem igaz, mert ez nem Isten akarata, és Isten az, aki teremtette a családodat. Ő azt akarta, hogy jó legyen. Ne add fel a harcodat! Lehet, hogy nem 2018-ban fog minden jóra fordulni, de ne add fel a harcot! Isten meg fogja fordítani a helyzetet.

A hirtelen jövő dolgok és a felgyorsulás időszaka

Isten egy olyan időszakba visz be bennünket, amikor csak úgy hirtelen tesz értünk valamit. Például egyik nap még minden szörnyű, másnap pedig döbbenten nézed, hogy itt mindenki szereti egymást! Mintha soha semmi rossz nem történt volna, te meg csak nézel, és azt mondod: „Hűha! Tegnap még egymás torkának ugrottunk, ma meg mintha soha nem is lett volna ilyesmi.” Tudjátok, Isten meg tudja tenni ezt is.

Az üdvösség is hirtelen jött a földre, amikor Jézus megszületett, és Mózes is látszólag hirtelen jött szabadítónak a rabszolgaság évei után. Isten több száz év csend után szólalt meg. A hirtelen jövő dolgok be fognak köszönteni az életedbe, és ez reményt kell, hogy adjon a problémáid közepette, hogy a hirtelen dolgok már közelednek.

Egy másik szó, amit testületileg kaptunk az egész csapatban, a felgyorsulás volt. Annak az ideje van, amikor a jólétedben felgyorsulás lesz. Az áldások felgyorsulnak. A bővölködés felgyorsul. Neked pedig a hitedet kell adnod hozzá. A Biblia azt mondja, hogy nem használt nekik a szó, mert nem párosították hittel.

Hinned kell Istennek, hogy meg fogja adni neked a bővölködést, hogy meg fogja adni neked az áldást, de ha te azt mondod, hogy „Nos, mi lesz, ha hiszek és nem történik semmi?” Ha nem hiszel, akkor biztosíthatlak, hogy semmi sem fog történni. Bármikor, amikor Isten azt mondja, hogy „Én megteszem”, akkor az egy erőteljes ígéret, és „megsokasítván megsokasítalak”. Tehát higgyünk a felgyorsulásért, a hirtelen jövő dolgokért, és azért, hogy Isten hirtelen megsokasítson téged.

Isten sokaknak fog üzleti lehetőségeket adni. Lehet, hogy most még szegénységben élsz, vagy nem tudod fizetni a számláidat, de Isten letölt majd neked valamit, amiben jó vagy. Nem kell keményebben dolgoznod, hanem okosabban fogsz dolgozni, ami meghozza majd azt a bevételt, amire szükséged van. Képes leszel azt csinálni, ami a fő dolgod, ezek a mellékes dolgok pedig nem fognak elborítani téged, viszont biztosítani fogják azt a jövedelmet, amire szükséged van.

Hirtelen megnyílik előtted a jóindulat ajtaja és a megbecsülés ajtaja. Ahol eddig nem becsültek, ott becsülni fognak. Valakitől hallottam, hogy Billy Graham-et régebben még nem becsülték az észak-karolinai Charlotte városában, azóta viszont az egyik főutat róla nevezték el. Ilyen is meg tud történni. Túlélheted az ellenségeidet. Hosszabb és jobb életed lehet. Tartsd jó állapotban a szívedet, és egy napon eljön a megbecsülés a megvetés helyébe.

Ezek mind jelentőségteljes dolgok. Isten mondani akar nekünk valamit.

Erkölcsi reformáció

Isten leleplezi az erkölcstelenséget. Lesz egy erkölcsi reformáció, ami Hollywoodban fog megtörténni. Nagyon sokan fogják megérteni Hollywoodban, hogy a bibliai értékek fontosak. Azt látom, hogy sokan vannak Hollywoodban, akiket érdekel az, amit úgy nevezünk, hogy jó erkölcsi programozás, én pedig egyszerűen hálás vagyok az ottani emberekért. Állandóan sértegetjük őket, pedig keményen dolgoznak, és most egy nekik szóló jó üzenetet szeretnék elmondani.

A reformáció után volt egy ellenreformáció, melynek során az addigi munka nagy részét a visszájára fordították. Az egy nagyon sötét időszak volt. Nos, az Úr azt mondta nekünk, hogy ha odafigyelünk, akkor nem lesz még egy ellenreformáció. Ha nem evangelizáljuk a milleniumi generációt bibliai világnézettel, ha nem szólítjuk meg a szívüket, akkor egy évtizeden belül azt fogjuk látni, hogy mindaz, amit eddig elértünk a hatalom hét szférájába vagy hét hegyére belépve, az szépen elkezd visszabomlani. El akarjuk érni a milleniumi generációt (akik 1990-2005 között születtek – a fordító megj.). Meg akarjuk hallgatni őket, Isten pedig fel fog kenni embereket arra, hogy ezt megtegyék és imádkozzanak. Itt az idő imádkozni a milleniumi generációért, és én is imádkoztam ezzel kapcsolatban.

Egy ébredés közeleg — egy világméretű hatósugarú ébredés, amit el sem tudunk képzelni. Egy reformáció közeleg, amiről mondani szeretnék valamit. Már benne vagyunk a Nagy Ébredésben. A világméretű Nagy Ébredés már elkezdődött. Nem az van, hogy el fog kezdődni, hanem már elkezdődött, és különböző stádiumokban kezdődik. Régebben is láthattunk nagy ébredéseket, a Walesi Ébredést, más különböző ébredéseket, de egyik sem maradt tartós. Viszont tudjuk, hogy ezzel a reformációval egybe fog fonódni az evangelizáció és a reformáció, és meglátjuk, ahogy nemzetek változnak meg. Már benne vagyunk ebben a folyamatban.

Az Ézsaiás 19 szerinti országút

Egy másik kijelentés, amit az Úr mondott nekünk, az Ézsaiás 19 szerinti országút. Lehet, hogy nem ismered ezt, amiről az Ézsaiás 19-ben van szó, miszerint a szentség útját fogják megépíteni Egyiptomtól Asszíriáig, illetve Izraelbe. Mindazzal, ami Iránban folyik, az utóbbi időkben történt felkelésekkel, valamint a Szaúd-Arábiában történt reformációval, Isten egy utat készít elő most.

Isten egy utat készít, amely által egyik nemzetet a másik után tudja megérinteni az Ő erejével, a vallásszabadság által, és lesz egy kapcsolódás, ami még Izraelt is magába foglalja. Néha azt mondják az emberek: „Ez sosem fog megtörténni.” De igen, meg fog történni, mert a Biblia ezt mondja.

A nagy vagyonátvitel

Egy másik dolog, amiről Isten beszélt hozzánk, a vagyon átvitele. Ez inkább egy időszak alatt fog megtörténni, mintsem egyetlen év alatt, de már látjuk a kezdeteket, amikor a hívők kinyitják a szemüket, és meg fogják látni a lehetőségeket a gazdagságra. Tudni fogják, hogyan kell átmenni a kapukon, hogyan kell átmenni a lehetőségek kapuin.

Nagy mértékű anyagi áldások fognak jönni az Egyesült Államokba. A dolgok már elkezdenek fordulatot venni. Isten azt is mutatta nekem, hogy az egész Közel-Keleten áldások fognak jönni az ottani hívők számára, mert amit Isten cselekszik, az mind része ennek az Ézsaiás 19 szerinti országútnak.

Emlékszem, amikor évekkel ezelőtt egyszer talákozót tartottunk a Prófétai Vének Apostoli Tanácsával, Isten szólt hozzánk, hogy az Európai Unió szét fog töredezni, és ez meg is történt. Tudjuk, hogy itt a Brexit. Az Úr azt is megmutatta, hogy a dollár stabil pozícióban fog maradni a befektetések érdekében, miközben minden más rázkódott. Ez nagyjából 5 évvel ezelőtt volt, amikor az emberek azt mondogatták, hogy beomlik a dollár és összeomlás lesz. Nos, a tőzsde viszont egyre inkább felfelé halad.

Lesznek útvonal-korrekciók, de most nem látok jelentős összeomlást, amikor minden bezuhan, és ez így is marad, amíg a jelenlegi ösvényen haladunk. De ha megalkuszunk, akkor be fog zuhanni, és azt fogjátok látni, hogy mindez közvetlen kapcsolatban van azzal, ami az Izraellel való kapcsolatunk terén történik.

A Közel-Keletet is meg szeretném említeni. A Közel-Kelet nagyon fontos, ahogy Kína is. Ázsia óriási jelentőséggel bír, különösen a kínai nép, de az egész Ázsia is, ebben az Ézsaiás 19 szerinti országútban. Nézzétek meg, mennyien mennek Egyiptomba. Számos keresztény fog Egyiptomba menni imádkozni, mert ez Isten munkája, ami most folyik. Nem csak most kezdődik, hanem már egy ideje tart, viszont azt fogjuk látni, hogy egyre nagyobb mértékben történik mindez.

Afrika Isten erejének a kirobbanását fogja átélni, de a nemzetek is átformálódnak. A nemrégiben tartott prófétai találkozón, ahol az egész világról velünk voltak próféták, és együtt imádkoztunk, kihirdettük, hogy Zimbabwéban a gonosz Mugabe diktátor azonnal le fog kerülni a posztjáról. Abban a pillanatban, hogy hatalmat vettünk efölött a szellem fölött, amely a diktátor által megkötve tartotta Zimbabwét, begördültek a tankok Harare városába. Folytatnunk kell az imádkozást, hogy ne legyen ebből ugyanolyan állapot, amilyen addig volt. Jézus neve által nagy hatalmunk van, és Isten szólt hozzánk, hogy át fogunk menni a hatalom kapuin. Itt az ideje, hogy a Dánielek felemelkedjenek Babilonban.

Dániel tartotta fogságban Babilont, és nem Babilon tartotta fogságban Dánielt. Isten megengedte, hogy Dániel fogságba essen, de később ő lett a jövendőmondók vezetője. Az Úr azt mutatta nekünk, hogy mi, a próféták, sok-sok ajtón fogunk bemenni a világi társadalom különböző helyeire, kormányzati helyekre, ahol ott lesznek a spiritiszta médiumok is, de Isten olyan kijelentéseket fog adni nekünk, amelyek túlragyogják mindegyiküket, a jelek, csodák, természetfeletti dolgok által. Ezt láthatjuk Mózes és a fáraó esetében is, a kígyókkal és a bottal, amit Mózes a földre dobott.

Sokat prófétáltunk Észak-Koreáról, hogy egy hirtelen jövő esemény lesz ott, amikor Isten Kim Dzsong-un személyével fog foglalkozni. Maga az üzenet így szólt: „A világ gonosz diktátoraival foglalkozom, és ezek a gonosz diktátorok meg fognak rendülni.” Maduro is meg fog rendülni. Le fog kerülni a pozíciójából, és még mások is. Láthatjuk, hogy már Irán is elkezdett megrendülni. Látjuk, mi történt Zimbabwéban. Ugyanúgy látni fogjuk Kim Dzson-un esetében is. Lesz egy felfordulás, de Kim Dzsong-un le fog kerülni a pozíciójából. Isten most megkeményíti a szívét, mint a fáraó szívét. Nem fogja hagyni, hogy Kim Dzsong-un abban a pozícióban maradjon. Nem fogja hagyni, hogy megalkuvás legyen ebből. Valami drámai dolog fog történni, mert a diktátorságának az ideje lejárt, hacsak nem fordítja a szívét az Úrhoz.

Kim Dzsong-un, ha ezt olvasod valahogy, fordítsd a szívedet az Úr Jézushoz. Vannak emberek, akik imádkoznak érted, és ha teljesen megváltozol, Isten egy olyan ösvényen fog segíteni téged, ami nem vezet pusztuláshoz. Úgyhogy választhatsz, Kim Dzson-un. Te döntöd el, kit szolgálsz. Ha Istent szolgálod, és megváltoztatod az útjaidat, Isten megvéd téged. Megvédi Észak-Koreát egyedi módon, és békét köt Dél-Koreával. Viszont, ha ezen az ösvényen maradsz, az a pusztulásodhoz fog vezetni, és ebben az a szomorú, hogy a pusztulásod a pokolba vezető ösvényre visz. Ezért imádkozom, hogy Isten valahogy juttassa el ezt az üzenetet Kim Dzson-un-hoz, mert Isten törődik vele. Nem akarja, hogy bárki is elvesszen.

Az egyik szó, amit Istentől kaptunk, a felerősítés. Isten fel akarja erősíteni a hangodat, amiből azután egy hullám lesz, amelyet a szeretet motivál. Isten ezt a szeretet-motivációt adja nekünk, és újfajta módon fogunk prófétálni. Újszerű stratégiákat fogunk prófétálni.

Tudom, hogy nem minden érinti meg mindenkinek a szívét abból, amit elmondok, de jegyzeteljetek, nézzétek át újra, mert lesznek olyan részei, amelyek kiemelkednek a számotokra, és azt fogjátok mondani, hogy „Ez az én részem. Erre van szükségem.” Ez rengeteg információ volt, de nézzétek át újra meg újra, és higgyétek, valljátok meg, hirdessétek.

Most van a kezdete annak, amikor erőt kapunk. Némelyek megaláztatásban részesültek Krisztus testében. Lehet, hogy a munkahelyeden történt, vagy más módon részesültél üldöztetésben. Lehet, hogy diák vagy, és az iskolában történt veled ilyen. Figyelj, Isten azt cselekszi, hogy ragyogni fogsz. Fel fog emelni téged a többiek fölé. Meg fogja mutatni, mit kell tenned ahhoz, hogy a legjobbak között is a legjobb legyél. Szellemi konfrontációk is jönnek, de Isten fel fogja kenni a vállakozások vezetőit. Isten felkeni azokat, akik Nehémiáshoz hasonlóan képesek lesznek felépíteni a kultúra falait, és minden téren meg tudják változtatni a dolgokat.

Atyám, azokért imádkozom, akik birtokolni fogják a jövőjük kapuit. Atyám imádkozom, hogy legyenek stratégiák, és a bensőséges kapcsolat új szintjei legyenek. Atyám azokért imádkozom, akik túlterhelve érzik magukat.

Az Úr azt mondja: „Ne legyetek túlterhelve. Nyugtassátok le a szellemeteket. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy Én vagyok az Isten, és ahogy időt töltötök a csendességben, az Úrral együttlétben, legyetek elcsendesedve.”

Olyan sok kérdést tettél fel Neki. Most engedd, hogy Ő beszéljen hozzád. Adj időt az Úrnak, hogy beszéljen hozzád, ahogy te is beszélsz Hozzá. Isten meg fogja mutatni, hogy melyek a te kapuid.

Ezért Atyám, imádkozom ezekért a lehetőségek ajtóiért. Köszönöm, Atyám, hogy újszerű dolgokat, stratégiákat, felgyorsulást, hirtelen jövő dolgokat, jóindulatot és megbecsülést fogsz adni, Jézus nevében.

Menjünk át 2018 kapuján! Vegyük birtokba a jövőd kapuit! Tegyük meg mindezt lelkesen, örömmel és vidáman! Ez egy nagyszerű év lesz. Most pedig menj, és cselekedd is meg!


Forrás: Generals International

Fordítás: Országh György