Hová fordulhatnak segítségért az áldozatok?

Nemrég megjelent egy cikk itt a Prófétai Naplóban, Kegyelem, ítélet, igazság. A Biblia elvei jelentek meg az év zaklatási botrányában címmel, amelyben az amerikai tornászlányokat éveken át zaklató orvos bírósági tárgyalásának a bibliai aspektusát figyelhettük meg. Most ugyanaz a keresztény tornásznő, aki bátran vállalta a félreértést és a megvetést a leleplezések idején, és a helyénvaló ítélethirdetés idején méltósággal képviselte az őszinte kegyelmet és igazságosságot, most arról is beszél, hogy milyen kiszámíthatatlanul fogadták a gyülekezetek lelkészei az áldozatok segítségkérését. Nem egyedi esetről beszél, hanem kifejezetten általános problémáról.

A Huffington Post cikkének magyar fordítását olvashatjátok.


Az első nő, aki megvádolta Nassart, azt mondja, hogy a gyülekezet az egyik „legrosszabb hely” lehet, ahová segítségért fordulhatunk

Carol Kuruvilla, HuffPost, 2018. február 2.

Victim Rachael Denhollander speaks at the sentencing hearing for Larry Nassar, a former team USA Gymnastics doctor who pleaded guilty in November 2017 to sexual assault charges, in Lansing

Rachael Denhollander volt az első nő, aki nyilvánosan szexuális bántalmazással vádolta az amerikai tornászcsapat egykori orvosát, Larry Nassart. Miközben azon munkálkodott, hogy saját magának és az orvos további áldozatainak igazságot szolgáltassanak, Denhollander kritikus szemmel kezdte figyelni azt a közösséget, amelyre addig óriási támaszként tekintett: a gyülekezetét.

Denhollander, aki maga evangéliumi keresztény, azt látta, hogy a kegyelemről és megtérésről szóló bibliai tanításokat az áldozatok ellen fordították, arra kényszerítve őket, hogy könnyedén bocsássanak meg a bántalmazóiknak. Ugyanakkor a gyülekezetek nem rendelkeztek olyan elszámoltathatósági illetve felelősségre vonási rendszerrel, ahol az áldozatokhoz együttérzéssel és tisztelettel viszonyultak volna.

Hamarosan világossá vált előtte, hogy amennyiben a szexuális bántalmazások túlélőivel történő megfelelő bánásmódról van szó, a gyülekezetnek még sok tanulni valója van – mellyel a HuffPost szakértői is egyetértenek.

Denhollander nyíltan beszélt erről az amerikai evangéliumi gyülekezettel kapcsolatos csalódásáról egy interjúban szerdán, Morgan Lee-vel, a Christianity Today riporterével.

„A gyülekezet az egyik legkevésbé biztonságos hely abban a tekintetben, hogy bevalljuk, bántalmazás történt, mivel az áldozatot meglehetősen gyakran olyan módon tanácsolják, amivel ártanak neki” – mondta Denhollander, aki jelenleg ügyvédként dolgozik Kentuckyban. „Iszonyatosan kevés ismerettel rendelkeznek a szexuális erőszakkal járó ártalom és pusztítás terén. Mélységes sajnálattal azt kell mondanom, hogy a gyülekezet az egyik legrosszabb hely, ahová segítségért fordulhatunk.”

Nassar novemberben bűnösnek vallotta magát tíz vádpontban a szexuális bűncselekmény legsúlyosabb formájában, mivel fiatal tornászokat bántalmazott, orvosi kezelés címszó alatt. Maximum 175 év börtönbüntetésre ítélték a múlt héten.

Denhollander egyike volt annak a több mint 150 túlélőnek, akik vallomást tettek a bíróságon Nassar ítélethozó tárgyalásán. Denhollander a vallomásában beszélt arról, hogy a szexuális erőszak áldozatait pártfogolta, ami „azzal járt, hogy elveszítette a gyülekezetét és a legközelebbi barátait”.

Victim Rachael Denhollander listens as Larry Nassar, a former team USA Gymnastics doctor who pleaded guilty in November 2017 to sexual assault charges, is sentenced in Lansing

Denhollander azt mondta, hogy az egyik legnagyobb küzdelem, amivel szembe kellett nézzen, hogy spirituális szempontból megpróbáljon megbirkózni a vele történtekkel. A Christianity Today című lapnak azt nyilatkozta, hogy eleinte azon tűnődött, hogy Isten miért nem akadályozta meg a bántalmazást, illetőleg, hogy „bemocskolódott-e” ez által. Az évek alatt ráébredt, hogy a gyülekezeti tanításokat olykor arra használják, hogy „lekicsinyítsék és minimalizálják” az áldozatok szenvedését.

„A keresztények hajlamosak olyan közhelyekkel elkendőzni a rombolást, amelyet bármi féle szenvedés okoz, különös tekintettel a szexuális erőszakra, mint Isten mindent a javunkra munkál vagy Isten szuverén” – mondta a Christianity Today lapnak. „Ezek nagyon jó és dicsőséges bibliai igazságok, de amikor helytelenül alkalmazzuk azokat, olyan módon, hogy tompítsuk vele a gonoszság szörnyűségét, akkor végső soron Isten jóságát tompítjuk.”

Ashley Easter, aki bántalmazott áldozatok jogi védelmével foglalkozik, azt nyilatkozta a HuffPostnak, hogy egyetért azzal, hogy a gyülekezet nem mindig biztonságos közeg az áldozatok számára ahhoz, hogy feltárják a bántalmazást.

„Sok gyülekezetben rosszul értelmezik a Szentírást, és azt sejtetik, hogy az áldozat valamiképpen vétkes abban, ahogyan öltözött, vagy „szemérmetlenül” viselkedett, a bántalmazás elleni felszólalás pedig „pletyka” vagy „rágalmazás”, illetőleg a megbocsátás annyit jelent, hogy továbblépünk anélkül, hogy az áldozatok számára igazságszolgáltatást követelnénk” – nyilatkozta Easter a HuffPostnak. „Ez a hozzáállás pedig szöges ellentétben áll azzal, ahogyan Jézus a társadalom szélére sodródottakkal foglalkozott.”

5a7485242d000049009438fd

Ezek közül a nőkkel kapcsolatos látásmódok közül sok, patriarchális (férfijogú) elfogultsággal itatódott át. Christa Brown, aki a gyülekezeti bántalmazási botrányok szakértője, azt mondta a HuffPostnak, hogy az evangéliumi közösségekben a patriarchátusra (férfijogúság) gyakran úgy tekintenek, mint Isten tervére. Bizonyos gyülekezetek hangsúlyozzák a nők alávetettségét és a férfiak „fej” voltát, ami azt jelenti, hogy a férfiaknak végső tekintélyük van a nők felett a gyülekezetben, abban a közösségben ahol élnek és otthon. Ezek a tanítások azonban nem mindig eredendően rombolók, viszont egyenlőtlen erőviszonyt alakíthatnak ki, amikor az erőszak női áldozata a helyi gyülekezet férfi vezetősége elé tárja az ügyét.

Miközben az evangéliumi keresztény teológia más aspektusai pedig – mint a bűnök megbocsátásának hangsúlyozása – segítenek a szexuális bántalmazás elfedésében. És gyakran – mondja Brown – az evangéliumi gyülekezetek nem rendelkeznek megfelelő felelősségre vonási rendszerrel, amellyel mindezeket a problémás erőket ellenőrzés alatt lehetne tartani.

„Ennek a kombinációnak a mérgező volta – a felelősségre vonási rendszer hiánya és a patriarchális (férfijogú) teológia – az evangéliumi közeget a velejében fertőzi meg” – mondta Brown a HuffPostnak.

Victim Mattie Larson speaks at the sentencing hearing for Larry Nassar, a former team USA Gymnastics doctor who pleaded guilty in November 2017 to sexual assault charges, in Lansing, Michigan

Denhollander a vádjainak először adott nyilvánosan hangot a ’The Indianapolis Star-ban’ 2016 szeptemberében. Abban az időben a férjével együtt Lousvilleben, Kentuckyban jártak gyülekezetbe. Azt állította, hogy a gyülekezet „közvetlenül” kiállt egy olyan helyi pásztor mellett, akit korábban gyermek szexuális bántalmazási ügyek eltusolásával vádoltak. Amikor Denhollander felszólalt a túlélők mellett, akkor szakadék támadt közte és a gyülekezeti vezetők között.

Azt mondta, hogy némelyek a vezetők közül a szexuális bántalmazással kapcsolatos személyes esetét ellene fordították, azt állítva, hogy az erőszak elhomályosította az ügyvédi ítélőképességét.

A Christianity Today-nak adott interjújában Denhollander világossá tette, hogy úgy érzi, a probléma hatalmasabb, mintsem egyetlen gyülekezet. Úgy hiszi, hogy az amerikai evangéliumi egyház egészének sokkal több mindent kell tennie annak érdekében, hogy megfelelő módon reagáljon a túlélőktől származó vallomásokra.

„Egyetlen oka létezik annak, hogy ezeknek a vezetőknek ma a támogatását élvezem, hogy egy olyan szervezet ellen szólalok fel, amely nem az ő közösségükben található” – mondta Denhollander. „Ha olyan szerencsétlenül jártam volna, hogy az ő berkeiken belül esek áldozatul valakinek… akkor nagy ívben elkerülnének. Ez a valóság!”

Larry Nassar, a former team USA Gymnastics doctor who pleaded guilty to sexual assault charges, stands with his attorney Matt Newburg as Judge Janice Cunningham gives instructions during Nassar's second sentencing in Charlotte

Easter azt mondta a HuffPostnak, hogy ezt a mintát korábban már látta az evangéliumi gyülekezetekben. A gyülekezetvezetők sokkal inkább támogatni fognak egyes áldozatokat, ha a bántalmazónak nincs semmi köze a saját szolgálatukhoz. De amikor az áldozatok a homályból kilépve a gyülekezet egyik pásztorát vagy egy közkedvelt szolgálat vezetőjét vádolják meg, akkor a gyülekezet első reakciója gyakran az, hogy teljes mellszélességgel a bántalmazó mellé áll, az áldozatot pedig elutasítja – mondta Easter.

„Ez a másokat megvezető kettős mérce azonban a látszatot tartja csak fenn, és nem tükrözi Jézus szívét” – mondta Easter a HuffPostnak egy emailben.

Januárban egy evangéliumi gyülekezetet Tennessee-ben kritika ért, miután úgy látszott, hogy kiállt egy szexuálisan bántalmazó pásztor mellett. A Highpoint Gyülekezet, Memphisben kezdetben jelezte, hogy „teljességgel bizonyos abban a megváltási folyamatban”, amin Andy Savage pásztor – akit azzal vádoltak, hogy állítólag megerőszakolt egy fiatal nőt évekkel korábban – később átment. Miután a pásztor felolvasott egy bocsánatkérést az istentiszteleten, néhányan a tagok közül fennállva, hangosan megtapsolták.

Csak miután a gyülekezet a nemzeti média ellenreakciójával találta szembe magát, döntöttek úgy a vezetők, hogy felfüggesztik Savage-t, és lépéseket tesznek annak érdekében, hogy felülvizsgálják a saját vezérelveiket a gyermekek biztonságával kapcsolatban.

Brown egyetért azzal, hogy a gyülekezeti vezetők siralmasan reagálnak a saját közösségükben történt bántalmazásokra.

„Miután több száz vallásos közegben történt szexuális bántalmazás áldozatával beszélgettem az elmúlt évtizedben, és a saját személyes tapasztalataim is ezt támasztják alá, azt tudom mondani, hogy Rachael vallomása teljes mértékben igaz annak megítélésében, hogy az evangéliumi keresztény vezetők milyen végtelenül ostobán reagálnának, ha Rachael a saját közösségükön belül esik áldozatul” – mondta Brown a HuffPostnak. „Rachael vallomása legalább azt a célt szolgálhatná, hogy kihívást támaszt azzal kapcsolatban, hogy az evangéliumi hitközösségek a felelősségre vonási rendszer alapvető normáihoz felzárkózzanak.”

A boulder on the campus of Michigan State University "The Rock" is painted with the names of assault victims of Larry Nassar, a former team USA Gymnastics doctor who pleaded guilty in November 2017 to sexual assault, in East Lansing, Michigan,

Brown számára többek között ez azt jelentené, hogy olyan központi, biztonságos helyeket hoznának létre a felekezeteken belül, ahol a túlélők panaszt tehetnének.

„Az evangéliumi csoportok zömében olyan rendszer áll fenn, ami azt mondja, hogy a túlélők a panaszaikat a helyi gyülekezetben tegyék meg – példának okáért abban a gyülekezetben, ahol a megvádolt pásztor van” – mondja Brown. „Ez ahhoz hasonló, mintha azt mondanánk egy vérző juhocskának, hogy menjen annak a farkasnak az odújához, aki vadul megtámadta.”

Easter azt mondja, hogy amikor az áldozatok előállnak, akkor a gyülekezeteknek meg kell nyitniuk az ajtajukat, és külsős szakembereket kell bevonniuk: hatóságokat, okleveles lelkigondozókat, igazságügyi szakértőket az áldozatokkal kapcsolatban, valamint elfogulatlan nyomozókat.

„Ahhoz, hogy a gyülekezet biztonságos közeggé váljon a bántalmazások túlélői számára, meg kell térnie abból a bűnéből, hogy az elkövetők a gyülekezet soraiban találnak oltalmat” – mondta. „A gyülekezetnek újra kell értelmeznie a patriarchális (férfijogú) megszégyenítést, valamint az áldozatok elhallgattatását, és olyan közeget kell létre hoznia, ahol a bántalmazás feltárását bátorítják, és ahol az áldozatok hittel és együttérzéssel találkoznak.”


Ez a cikk – a benne található képekkel együtt – eredetileg a HuffPost oldalon jelent meg. Eredeti címe: ’First Woman To Accuse Nassar Says Church Can Be One Of ‘Worst Places’ To Go For Help’ írta: Carol Kuruvilla, huffingtonpost.com — 2018. február 2.

Fordítás: Bartha Kata

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: