“Jön az ellátás minden irányból!” Lana Vawser prófétai üzenete

HALLOTTAM AZ URAT, AHOGY EZT MENNYDÖRGI: „JÖN AZ ELLÁTÁS MINDEN IRÁNYBÓL!!!!”

Lana Vawser
2019. 02. 09.

Volt egy látomásom, amelyben rengeteg dolog érkezett sokakhoz Krisztus testében, „sok különböző irányból”. Azt láttam, hogy Krisztus testében sokan érzik úgy, hogy csak „lavíroznak” a problémák között és a különböző területeken történő dolgok között.

Volt egy csüggedés, ami megpróbált fogást találni rajtuk, és azok a szavak, hogy „SOHA TÖBBÉ” igen hangosan visszhangoztak.

De még ezeknél a visszhangzó szavaknál is hangosabbak voltak azok a szavak, amiket Isten mennydörgött. Ezt mennydörögte a népe fölött:

„JÖN AZ ELLÁTÁS MINDEN IRÁNYBÓL”

Hirtelen megláttam egy villámlást, ami lecsapott a mennyből, és sokak életébe behatolt, és miközben a villám csattanását hallottam, ahogy talajt ért, hallottam az Úr mennydörgését: „ISTENI RENDEZŐDÉS”.

Olyan volt, mintha az árammegszakítót egyetlen szempillantás alatt visszakapcsolták volna, és MINDEN elkezdett reagálni az Ő hangjára. Minden reagált az Ő kihirdetésére, és HIRTELEN mindegyik területen, ahol Isten népe csak lavírozni tud, és úgy érzi, hogy mindenfelől ellenük fordultak a dolgok, HIRTELEN ezek min összhangba kerülnek a menny kihirdetésével. Láttam, ahogy az egészség HIRTELEN összhangba kerül az Ő Igéjével és az Ő ígéreteivel. Láttam, ahogy az anyagiak hirtelen összhangba kerülnek Isten ígéreteivel. Láttam, ahogy kapcsolatok és házasságok hirtelen összhangba kerülnek Isten ígéreteivel. Hirtelen adódó lehetőségek nyílnak meg, hirtelen ajtók csapódnak ki. Isten HIRTELENJE jött el számos területen, sok kijelentéssel.

Majd hirtelen ez a szó mennydörgött körülöttem: „ELLÁTÁS!!!!!!!!!!!!!!”

Az Úr kibocsátja a mennyei ellátást, de nem csak egy területre fog megérkezni, hanem SOK területre, és ez MIND egyszerre történik meg. Figyeld, és lásd meg, hogy a mennyei ellátás továbbra is folyamatosan be fog áradni az életedbe, radikális gyorsulással, ahogy a dolgok „HIRTELEN” összerendeződnek. Ez az a kairosz időszak, amikor Isten hatalommal munkálkodik, és Isten hirtelen jövő rendeződése LÁTHATÓ lesz abban az ELLÁTÁSBAN, amit Ő bocsát ki.

Az utóbbi néhány hét során volt néhány álmom, amelyekben TEVÉK EZREIT láttam bejönni Krisztus testébe, amelyek ELLÁTÁST hoznak a hátukon. A menny ELLÁTÁSÁT hozzák magukkal, KÜLÖNÖSEN azokon a területeken, ahol az ellenség megpróbál lopni, ölni és pusztítani (János 10:10a).

LEPADLÓZVA AZ ELLÁTÁS MIATT

Ezek a szavak ANNYIRA hangosan rezonáltak körülöttem: „LE FOGTOK PADLÓZNI AZ ELLÁTÁS MIATT”.

Az Úr hatalmának a megmutatkozása, amellyel elhozza az ELLÁTÁST MINDEN irányból, le fog PADLÓZNI  benneteket. Világosabban fogjátok érteni, mint eddig VALAHA, hogy azért harcolt ANNYIRA VEHEMENSEN az ellenség ANNYIRA SOKFÉLE területen, mert az ellátásnak egy HIHETETLEN mértékű SZÖKŐÁRHULLÁMA jön az életetekbe minden irányból, és minden irányba. Már el is kezdődött, de van egy jelentőségteljes fordulópont, amikor mindez be fog áradni az életetekbe és az életeteken keresztül, úgy, mint még soha, az életetek sorsszerű lépései és pillanatai érdekében, a kapcsolódási pont pillanataiban, amelyekre Isten most felszabadít benneteket.

Kerekre nyílt szemekkel fogtok ámulni, ahogy meglátjátok Isten ELLÁTÁSÁT.

Ez nem csupán „apró szeleteket” jelent az ellátásból itt-ott, mert az Úr szólt hozzám, és azt mondta: „EZ AZ ÉLETEKET MEGVÁLTOZTATÓ ELLÁTÁS. Ez a fajta ellátás, amit most kibocsátok, SEMMIT és SENKIT nem hagy változatlanul, hanem MINDENT MEGVÁLTOZTAT!!!”

A szavai folyamatosan mennydörögtek felettem: „Ez NAGYOBB lesz, mint gondolnád, Lana, ez NAGYOBB lesz, mint gondolnád!!!”

Ezért mondja az Szentírás:

„Amit szem nem látott,
fül soha nem hallott,
ember szíve meg sem sejtett,
olyan dolgokat készített Isten
azoknak, akik szeretik őt.” – 1 Korinthus 2:9 (EFO)

„Szem nem látta, fül nem hallotta, Emberi szív föl nem fogta, Amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.” – 1 Korinthus 2:9 (Békés-Dalos)


Forrás: Lana Vawser Ministries – I HEARD THE LORD THUNDERING “PROVISION IS COMING FROM EVERY DIRECTION!!!!”

Közzétéve: Országh György

Szerkesztő

%d blogger ezt szereti: